(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH T.Ư khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, vấn đề nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã được các cấp ủy, đảng viên đặc biệt quan tâm.

Theo số liệu thống kê, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã nhận diện 469 đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Số đảng viên vi phạm đã bị xử lý, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định; có 247 trường hợp bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách, hình thức cảnh cáo 109 trường hợp, cách chức 22 trường hợp, khai trừ 91 trường hợp.

Cụ thể, đối với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị 93 đảng viên (huyện Mai Châu 13 đảng viên, Cao Phong 6 đảng viên, Lương Sơn 3 đảng viên, Yên Thủy 19 đảng viên, Kim Bôi 34 đảng viên, TP Hòa Bình 10 đảng viên, Công an 8 đảng viên). Trong đó, 91 trường hợp không chấp hành nghiêm các nguyên tắc của tổ chức Đảng, sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác, né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, kém hiệu quả… Cá biệt có 2 trường hợp là duy ý chí, áp đặt, bảo thủ…

Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống được nhận diện đối với 304 đảng viên (huyện Lạc Thủy 101 đảng viên, Cao Phong 13 đảng viên, Lương Sơn 10 đảng viên, Lạc Sơn 19 đảng viên, Kim Bôi 72 đảng viên, Công an 8 đảng viên). Trong đó chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; chạy thành tích, chạy khen thưởng; quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra đôn đốc; quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp; tham ô tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; thao túng trong công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền…

Biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ: 72 đảng viên (huyện Mai Châu 48 đảng viên, Yên Thủy 24 đảng viên). Vi phạm chủ yếu là nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc lịch sử…

Nhằm kịp thời nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã coi trọng hơn việc đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhất là việc đấu tranh với những biểu hiện nói và làm trái với cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở. Coi trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần tăng cường đoàn kết trong Đảng. Kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Đấu tranh với những phần tử suy thoái về tư tưởng chính trị ngay từ chi bộ, khu dân cư.


Dương Liễu
Các tin khác


Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 3 - Đoàn kết - sức mạnh vô địch của Đảng

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc và của Đảng ta. Các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác-Lênin nhấn mạnh: Đoàn kết là yêu cầu chiến lược để đảng cộng sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Đoàn kết là sức đề kháng để Đảng phòng ngừa các nguy cơ bè phái, cục bộ, "lợi ích nhóm”, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”...

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 2 - Tự phê bình và phê bình - "vũ khí" sắc bén

Nguyên tắc tự phê bình và phê bình (TPB&PB) được đưa vào Điều lệ Đảng từ Đại hội II của Đảng năm 1951.

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 1 - “Pháp bảo” của đội tiên phong

Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng. Làm thế nào để Đảng cầm quyền nhưng không bị tha hóa là niềm trăn trở của mọi đảng viên chân chính.

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu tổ chức Đảng trong cuộc chiến chống tội phạm trên không gian mạng

(HBĐT) - Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tội phạm triệt để lợi dụng không gian mạng (KGM) để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là loại tội phạm mới, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Để triệt phá thành công các đường dây đánh bạc qua mạng là quá trình đấu trí căng thẳng của các trinh sát hình sự. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của tổ chức Đảng, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị trong đấu tranh với loại tội phạm "trên trời” này.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

(HBĐT) - Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH T.Ư Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (NQ 26) xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương: Từ 15 - 20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi, từ 25 - 35% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; từ 20 - 25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện dưới 40 tuổi. Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã: 100% có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Điểm nghẽn mặt bằng, điểm nghẽn trách nhiệm trong đầu tư công

(HBĐT) - Theo báo cáo về tình hình triển khai và giải ngân dự án đường vào khu công nghiệp (KCN) Yên Quang (TP Hòa Bình) do Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh làm chủ đầu tư cho biết, vốn đầu tư công (ĐTC) được giao năm 2021 là 13 tỷ đồng, tiến độ giải ngân đến hết tháng 8 đạt 8,76 tỷ đồng, dự kiến năm 2021 sẽ vượt tiến độ giải ngân được giao (do khối lượng thi công được nghiệm thu đã vượt 16 tỷ đồng). Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện mới giải phóng được khoảng 32,45% diện tích của dự án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục