(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Lạc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước đột phá trên các lĩnh vực, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt so với kế hoạch. Có 14/18 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đang trên đà về đích.


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVI đề ra 18 mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát hợp với điều kiện thực tế như: kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Cùng với phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn, lĩnh vực cụ thể, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, định hướng phát triển KT-XH, giúp các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện ban hành Đề án "Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cải tạo vườn tạp", tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện chủ trương phát triển cây có múi và một số loại cây nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; tổ chức lại sản xuất, phát triển cây trồng, vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường, theo quy hoạch vùng sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả cao. Tập trung lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển KT-XH và đạt được kết quả khá toàn diện. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng của huyện đạt 12,02%. Sản lượng lương thực hằng năm tăng ổn định, năm 2017 đạt 66.222 tấn. Đến nay, toàn huyện đã cải tạo được 368,4 ha vườn tạp, chuyển sang trồng cam, bưởi, quýt và cây dổi, tăng 238,6 ha so với đầu nhiệm kỳ; chuyển đổi 1.350,2 ha từ các loại cây có giá trị kinh tế thấp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao như: mía, bí lấy hạt, mướp đắng, dưa hấu, bí xanh, ớt... Tổng diện tích cây có múi hiện nay có 593,46 ha, tăng 443,4 ha so với đầu nhiệm kỳ. Có 2 trang trại gà ở xã Hương Nhượng, Chí Thiện và trang trại bò ở xã Tân Mỹ... góp phần quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động tham gia vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ có xu hướng ngày càng tăng.


Xã Yên Nghiệp phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 500 lao động nông nhàn.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả. Bình quân hằng năm huyện huy động được 600 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực trong cộng đồng dân cư để phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng NTM. Hết năm 2017, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM.

Cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế, lĩnh vực VH-XH của huyện cũng đạt thành tích đáng phấn khởi. Đến nay, toàn huyện có 82% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 78% xóm, phố và 93% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; 33/84 trường học đạt chuẩn quốc gia; 15 xã đạt chuẩn về y tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 29,5%; trên 92% dân số tham gia BHYT; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ước đạt trên 97%; 80% hộ dân nông thôn có công trình vệ sinh hợp vệ sinh... Đồng chí Bùi Văn Hành, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: Những kết quả nổi bật đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020 đã tạo thế và lực mới để Đảng bộ huyện Lạc Sơn lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch cả nhiệm kỳ và những giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn 2018-2020, huyện kiên trì thực hiện mục tiêu theo chủ đề Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế, nỗ lực phấn đấu thực hiện ba khâu đột phá, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo nền tảng đến năm 2020 huyện Lạc Sơn phát triển nhanh, bền vững.


Đinh Thắng


Các tin khác


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục