(HBĐT) - Ở thôn Chiềng, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) có bà Bùi Thị Thiệp từ năm 2014 đến nay được xóm tín nhiệm bầu là người có uy tín trong cộng đồng. Bà đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, qua đó 10 hộ trồng trọt, 25 hộ chăn nuôi trong xóm đã thực hiện chuyển đổi để cải thiện, nâng cao thu nhập. Trong xây dựng nông thôn mới, bà vận động 34 hộ hiến được trên 1.000 m2 đất ở, phá dỡ trên 600 m2 tường bao, một số diện tích hoa màu các loại để làm đường giao thông nông thôn, giúp đường làng, ngõ xóm rộng đẹp hơn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân được thuận tiện.


Bà Bùi Thị Thiệp (ngoài cùng bên trái) người có uy tín xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) vận động hộ dân hiến đất, mở rộng đường giao thông. 

Ông Bùi Văn Huy, người có uy tín xóm Nèo, xã Sơn Thủy với vai trò của mình đã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mạnh mẽ, xóa bỏ và cải tạo vườn tạp, đưa vào trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như cây bưởi các loại được 9 ha, nhãn Hương Chi 5 ha. Trong xây dựng nông thôn mới, ông tích cực vận động nhân dân hiến 1.200 m2 đất ở để làm đường giao thông nông thôn. Qua đó đời sống nhân dân được cải thiện, đường giao thông khang trang, giữ vững tình làng, nghĩa xóm.

Còn nhiều người có uy tín tiêu biểu khác như bà Bùi Thị Chinh ở thôn Suối Con, xã Kim Bôi đã vận động, tuyên truyền nhân dân trong thôn hiến được 1,8 ha đất sản xuất xây dựng đập chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, 890 m2 đất ở làm đường giao thông nông thôn. Vận động các hộ nghèo trong diện được hỗ trợ huy động thêm kinh phí để mua trâu, bò sinh sản từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo nguồn sinh kế của Chương trình 135 và các nguồn vốn khác từ chính sách dân tộc. Ông Bùi Trọng Khuyến là người có uy tín thôn Bơ Bờ, xã Thượng Bì đã vận động, tuyên truyền nhân dân trong thôn hiến đổi 1.000 m2 đất để xây dựng trường THCS, hiến trên 5.000 m2 đất ở mở rộng đường giao thông nông thôn, quyên góp 33 triệu đồng góp vốn xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, tích cực tham gia các cuộc hòa giải ở cơ sở.

Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chính là tấm gương điển hình phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, gắn với phát triển kinh tế hộ tự chủ nhằm tăng thu nhập, hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Dân tộc huyện cho biết: Để vai trò của người có uy tín được phát huy, huyện đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người có uy tín, góp phần hỗ trợ, động viên và khích lệ họ. Mặt khác, thông qua việc cấp báo, tạp chí không thu tiền, các cuộc họp ở xã, thôn đã cung cấp kịp thời những thông tin về hình hình KT-XH, AN-QP của địa phương, chủ trương, kế hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn để họ truyền tải đến nhân dân.

Công tác rà soát, bình xét bổ sung những người có uy tín được các địa phương thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng tình cao của nhân dân, giúp tiếng nói của người có uy tín phát huy hết hiệu quả trong tuyên truyền, vận động. Các cấp, ngành, đặc biệt là cấp xã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, tình hình, những chủ trương về phát triển KT-XH của địa phương cho người có uy tín nắm bắt, tuyên truyền. Bên cạnh đó, địa phương còn tạo điều kiện thực tế phù hợp với từng thành phần người có uy tín để họ tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất xây dựng các chương trình, dự án, chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH và giữ gìn an ninh trật tự nơi cư trú.

Cũng từ đây, người có uy tín trong cộng đồng thôn, xóm trên địa bàn huyện trở thành cầu nối truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân. Toàn huyện có 187 người có uy tín tại 195 thôn, xóm. Năm 2017, huyện vinh dự có 1 đại diện người có uy tín là bà Bùi Thị Thiệp, thôn Chiềng, xã Vĩnh Đồng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen tại Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất. 


                                                                                                            Hồng Duyên

 


Các tin khác


Nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục