(HBĐT) - Ở thôn Chiềng, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) có bà Bùi Thị Thiệp từ năm 2014 đến nay được xóm tín nhiệm bầu là người có uy tín trong cộng đồng. Bà đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, qua đó 10 hộ trồng trọt, 25 hộ chăn nuôi trong xóm đã thực hiện chuyển đổi để cải thiện, nâng cao thu nhập. Trong xây dựng nông thôn mới, bà vận động 34 hộ hiến được trên 1.000 m2 đất ở, phá dỡ trên 600 m2 tường bao, một số diện tích hoa màu các loại để làm đường giao thông nông thôn, giúp đường làng, ngõ xóm rộng đẹp hơn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân được thuận tiện.


Bà Bùi Thị Thiệp (ngoài cùng bên trái) người có uy tín xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) vận động hộ dân hiến đất, mở rộng đường giao thông. 

Ông Bùi Văn Huy, người có uy tín xóm Nèo, xã Sơn Thủy với vai trò của mình đã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mạnh mẽ, xóa bỏ và cải tạo vườn tạp, đưa vào trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như cây bưởi các loại được 9 ha, nhãn Hương Chi 5 ha. Trong xây dựng nông thôn mới, ông tích cực vận động nhân dân hiến 1.200 m2 đất ở để làm đường giao thông nông thôn. Qua đó đời sống nhân dân được cải thiện, đường giao thông khang trang, giữ vững tình làng, nghĩa xóm.

Còn nhiều người có uy tín tiêu biểu khác như bà Bùi Thị Chinh ở thôn Suối Con, xã Kim Bôi đã vận động, tuyên truyền nhân dân trong thôn hiến được 1,8 ha đất sản xuất xây dựng đập chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, 890 m2 đất ở làm đường giao thông nông thôn. Vận động các hộ nghèo trong diện được hỗ trợ huy động thêm kinh phí để mua trâu, bò sinh sản từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo nguồn sinh kế của Chương trình 135 và các nguồn vốn khác từ chính sách dân tộc. Ông Bùi Trọng Khuyến là người có uy tín thôn Bơ Bờ, xã Thượng Bì đã vận động, tuyên truyền nhân dân trong thôn hiến đổi 1.000 m2 đất để xây dựng trường THCS, hiến trên 5.000 m2 đất ở mở rộng đường giao thông nông thôn, quyên góp 33 triệu đồng góp vốn xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, tích cực tham gia các cuộc hòa giải ở cơ sở.

Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chính là tấm gương điển hình phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, gắn với phát triển kinh tế hộ tự chủ nhằm tăng thu nhập, hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Dân tộc huyện cho biết: Để vai trò của người có uy tín được phát huy, huyện đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người có uy tín, góp phần hỗ trợ, động viên và khích lệ họ. Mặt khác, thông qua việc cấp báo, tạp chí không thu tiền, các cuộc họp ở xã, thôn đã cung cấp kịp thời những thông tin về hình hình KT-XH, AN-QP của địa phương, chủ trương, kế hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn để họ truyền tải đến nhân dân.

Công tác rà soát, bình xét bổ sung những người có uy tín được các địa phương thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng tình cao của nhân dân, giúp tiếng nói của người có uy tín phát huy hết hiệu quả trong tuyên truyền, vận động. Các cấp, ngành, đặc biệt là cấp xã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, tình hình, những chủ trương về phát triển KT-XH của địa phương cho người có uy tín nắm bắt, tuyên truyền. Bên cạnh đó, địa phương còn tạo điều kiện thực tế phù hợp với từng thành phần người có uy tín để họ tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất xây dựng các chương trình, dự án, chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH và giữ gìn an ninh trật tự nơi cư trú.

Cũng từ đây, người có uy tín trong cộng đồng thôn, xóm trên địa bàn huyện trở thành cầu nối truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân. Toàn huyện có 187 người có uy tín tại 195 thôn, xóm. Năm 2017, huyện vinh dự có 1 đại diện người có uy tín là bà Bùi Thị Thiệp, thôn Chiềng, xã Vĩnh Đồng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen tại Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất. 


                                                                                                            Hồng Duyên

 


Các tin khác


Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trên con đường đổi mới

(HBĐT) - Ngày 19/10/1958, Bác Hồ về thăm Hòa Bình, đây là vinh dự lớn đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong buổi nói chuyện với trên 300 cán bộ, bộ đội và nhân dân tại Trường hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc (Kỳ Sơn), Bác đã ân cần căn dặn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Hòa Bình: "Đoàn kết hơn nữa giữa các dân tộc, giữ quân và dân, giữa lương và giáo. Cố gắng thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, nên tổ chức hơn nữa tổ đổi công và hợp tác xã, vì như thế tăng gia sản xuất mới có nhiều kết quả. Phải cảnh giác vì ta xây dựng miền Bắc tiến lên CNXH, bọn Mỹ - Diệm sẽ tìm cách phá hoại”.

Đảng viên xã Phú Thành tiên phong, gương mẫu ở cơ sở

(HBĐT) - Năm 2018, xã Phú Thành (Lạc Thủy) về đích nông thôn mới (NTM) sớm hơn so với mục tiêu đề ra 2 năm. Đồng chí Quách Tuấn Ngọc, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định: Có được kết quả đó phải kể đến đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, đặc biệt là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực.

Đảng bộ thị trấn Hàng Trạm: Khẳng định vai trò lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng số 517 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ, năm 2018, các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu và khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Qua bình xét, phân loại, có 93,64% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 17,56% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong 15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Đổi thay ở Liên Hòa

(HBĐT) - Chúng tôi về xã Liên Hòa những ngày đầu năm 2019, cảm nhận đầu tiên là không khí vui tươi, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Khu trung tâm xã, những người thợ khẩn trương lát vỉa hè. Ở nhà văn hóa các thôn, bà con hăng say luyện tập văn nghệ. Không vui sao được bởi Liên Hòa là 1 trong 3 xã về đích NTM năm 2018 của huyện Lạc Thủy.

Chuyển biến từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Bàn những việc dân cần, nêu cao tinh thần nêu gương của cấp ủy… là những giải pháp đã được Đảng bộ xã Địch Giáo (Tân Lạc) áp dụng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ, từ đó tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng tại địa bàn.

Đảng bộ xã Yên Bồng lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Trong những năm qua, Đảng bộ xã Yên Bồng (Lạc Thủy) không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Bằng việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Đảng bộ xã Yên Bồng đã đổi mới nội dung, bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tại địa phương, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.