(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 9/2/2010, Kết luận số164-KL/TU, ngày 14/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang (LLVT) và ĐVTN ưu tú trong học sinh, sinh viên (HSSV), các cấp ủy Đảng huyện Lạc Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện giữa các cấp, ngành, tạo chuyển biến tích cực về công tác phát triển Đảng trong ĐVTN trên địa bàn huyện.


Chi bộ xóm Đảng 2, xã Chí Thiện (Lạc Sơn) tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên là thanh niên ưu tú của địa phương. Ảnh: P.V

100% tổ chức cơ sở Đảng giao tổ chức Đoàn cơ sở xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng năm; tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Năm 2018, huyện có 416 đoàn viên ưu tú/ 5.937 ĐVTN được cử tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đảng bộ huyện đã kết nạp được 257 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảng viên là ĐVTN 168 đồng chí, chiếm 65,4% (tăng 7 đảng viên so với năm 2017), trong đó: là ĐVTN đi làm nghĩa vụ trong LLVT 9 đồng chí, chiếm 3,5%; HSSV 1 đồng chí chiếm 0,4%; trên 90% đoàn viên được kết nạp Đảng có trình độ học vấn THPT; trên 40% có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn đã khẳng định nguồn lực của tổ chức Đoàn bổ sung cho Đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của của các chi, Đảng bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, năm 2018, Đảng bộ huyện Lạc Sơn tiếp nhận sinh hoạt Đảng cho 65 lượt đảng viên, trong đó có 19 đảng viên là HSSV tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và 46 đảng viên đi làm nghĩa vụ trong LLVT trở về địa phương. Nhìn chung, các đảng viên về địa phương chấp hành tốt chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, được chi bộ và nhân dân tín nhiệm; các đoàn viên thuộc diện cảm tình Đảng được các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, đề nghị cấp trên kết nạp vào Đảng theo quy định.

Qua kết quả công tác kết nạp đảng viên đã xác định được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đối với công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN, góp phần nâng cao chất lượng, số lượng và trẻ hóa đội ngũ đảng viên mới, đồng thời là nguồn cán bộ cho cơ sở.

Tuy nhiên, việc triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 164-KL/TU ở một số cấp uỷ cơ sở chưa sát sao, chưa thực sự chủ động, còn chạy theo thành tích, do vậy, chất lượng kết nạp Đảng chưa thật sự đảm bảo. Đảng viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương ít tham gia công tác xã hội, cá biệt có trường hợp tự ý bỏ sinh hoạt Đảng, viết đơn xin ra khỏi Đảng. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn và ĐVTN ở cơ sở chưa đồng đều; công tác phát triển Đảng trong ĐVTN tham gia nghĩa vụ trong LLVT, HSSV các trường còn quá ít. Việc phân công công tác cho đảng viên mới kết nạp, đảng viên tuổi trẻ còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do một số cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng trong tuổi Đoàn chưa thường xuyên, ít đổi mới; nhận thức của một số ĐVTN về Đảng còn hạn chế; chất lượng hoạt động của một số tổ chức Đoàn, nhất là cấp chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn chưa phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ ở địa phương. 

Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Sơn khẳng định: Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng của Đảng bộ huyện Lạc Sơn xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phát triển Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với ĐVTN, tuyên truyền, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho ĐVTN, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động như "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với phong trào "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; phong trào "Tuổi trẻ Lạc Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp theo quy định; quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đặc biệt chú trọng phân công nhiệm vụ phù hợp đối với những đảng viên là ĐVTN, đảng viên tuổi trẻ. Tăng cường sự phối hợp của các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 9/2/2010; Kết luận số 164-KL/TU, ngày 14/5/2015 về tiếp tục thực hiện phát triển Đảng đối với ĐVTN thực hiện nghĩa vụ trong LLVT và ĐVTN ưu tú trong HSSV.

Nguyễn Quyên
(Ban Tổ chức Tỉnh ủy) 

Các tin khác


Đa dạng hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

(HBĐT) - Xác định việc vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình là nhiệm vụ trọng tâm, những năm gần đây, Hội LHPN huyện Kỳ Sơn nỗ lực đa dạng hóa hoạt động, huy động các nguồn lực để hỗ trợ chị em về vốn, phát động phong trào tương thân, tương ái, kết nối hỗ trợ hội viên khởi nghiệp… đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Xã Lâm Sơn làm theo lời Bác dạy

(HBĐT) - Đến nay, trong ký ức của cán bộ và nhân dân xã Lâm Sơn (Lương Sơn) vẫn còn nhớ lời dạy của Bác hơn 60 năm trước khi người đến thăm thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, thuộc Liên đoàn sản xuất Cửu Long của cán bộ miền Nam tập kết đóng ở xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn.

Lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn chăm lo cho học sinh nghèo

(HBĐT) - Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lạc Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn như chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường”, mô hình "Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”, "Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”… Nhờ nguồn học bổng này, hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã được tiếp thêm sức mạnh, vững bước trên con đường đến trường.

Huyện Đoàn Cao Phong: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn

(HBĐT) - Có dịp tham dự buổi sinh hoạt chi đoàn xóm Dài, xã Bắc Phong (Cao Phong) cùng các đồng chí trong Ban chấp hành (BCH) Huyện Đoàn Cao Phong cuối tháng 8 vừa qua, chúng tôi cảm nhận ý nghĩa thiết thực và nhiều nét đổi mới, hiệu quả của việc các đồng chí trong BCH Đoàn cơ sở, Huyện Đoàn dự sinh hoạt chi đoàn dân cư. Tác dụng rõ nét nhất được ghi nhận là việc đôn đốc các cơ sở Đoàn duy trì việc sinh hoạt chi đoàn định kỳ; tạo điều kiện để các ủy viên BCH nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở cơ sở. Từ đó, có những giải pháp cụ thể, sát thực để tham mưu BCH Huyện Đoàn tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở phù hợp hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn làm việc với Trường Chính trị tỉnh

(HBĐT) - Ngày 11/9, đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện kết luận của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ tại các buổi làm việc với nhà trường. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Nhập xã ở huyện Lương Sơn – dân đồng thuận nhưng còn nhiều vấn đề đặt ra

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn có 19 xã, 1 thị trấn, dân số trên 97.000 người. Thực hiện chủ trương nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện và thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ). Qua rà soát, huyện có 15 xã thuộc diện nhập, điều chỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục