(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 9/2/2010, Kết luận số164-KL/TU, ngày 14/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang (LLVT) và ĐVTN ưu tú trong học sinh, sinh viên (HSSV), các cấp ủy Đảng huyện Lạc Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện giữa các cấp, ngành, tạo chuyển biến tích cực về công tác phát triển Đảng trong ĐVTN trên địa bàn huyện.


Chi bộ xóm Đảng 2, xã Chí Thiện (Lạc Sơn) tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên là thanh niên ưu tú của địa phương. Ảnh: P.V

100% tổ chức cơ sở Đảng giao tổ chức Đoàn cơ sở xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng năm; tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Năm 2018, huyện có 416 đoàn viên ưu tú/ 5.937 ĐVTN được cử tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đảng bộ huyện đã kết nạp được 257 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảng viên là ĐVTN 168 đồng chí, chiếm 65,4% (tăng 7 đảng viên so với năm 2017), trong đó: là ĐVTN đi làm nghĩa vụ trong LLVT 9 đồng chí, chiếm 3,5%; HSSV 1 đồng chí chiếm 0,4%; trên 90% đoàn viên được kết nạp Đảng có trình độ học vấn THPT; trên 40% có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn đã khẳng định nguồn lực của tổ chức Đoàn bổ sung cho Đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của của các chi, Đảng bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, năm 2018, Đảng bộ huyện Lạc Sơn tiếp nhận sinh hoạt Đảng cho 65 lượt đảng viên, trong đó có 19 đảng viên là HSSV tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và 46 đảng viên đi làm nghĩa vụ trong LLVT trở về địa phương. Nhìn chung, các đảng viên về địa phương chấp hành tốt chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, được chi bộ và nhân dân tín nhiệm; các đoàn viên thuộc diện cảm tình Đảng được các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, đề nghị cấp trên kết nạp vào Đảng theo quy định.

Qua kết quả công tác kết nạp đảng viên đã xác định được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đối với công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN, góp phần nâng cao chất lượng, số lượng và trẻ hóa đội ngũ đảng viên mới, đồng thời là nguồn cán bộ cho cơ sở.

Tuy nhiên, việc triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 164-KL/TU ở một số cấp uỷ cơ sở chưa sát sao, chưa thực sự chủ động, còn chạy theo thành tích, do vậy, chất lượng kết nạp Đảng chưa thật sự đảm bảo. Đảng viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương ít tham gia công tác xã hội, cá biệt có trường hợp tự ý bỏ sinh hoạt Đảng, viết đơn xin ra khỏi Đảng. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn và ĐVTN ở cơ sở chưa đồng đều; công tác phát triển Đảng trong ĐVTN tham gia nghĩa vụ trong LLVT, HSSV các trường còn quá ít. Việc phân công công tác cho đảng viên mới kết nạp, đảng viên tuổi trẻ còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do một số cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng trong tuổi Đoàn chưa thường xuyên, ít đổi mới; nhận thức của một số ĐVTN về Đảng còn hạn chế; chất lượng hoạt động của một số tổ chức Đoàn, nhất là cấp chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn chưa phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ ở địa phương. 

Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Sơn khẳng định: Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng của Đảng bộ huyện Lạc Sơn xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phát triển Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với ĐVTN, tuyên truyền, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho ĐVTN, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động như "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với phong trào "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; phong trào "Tuổi trẻ Lạc Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp theo quy định; quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đặc biệt chú trọng phân công nhiệm vụ phù hợp đối với những đảng viên là ĐVTN, đảng viên tuổi trẻ. Tăng cường sự phối hợp của các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 9/2/2010; Kết luận số 164-KL/TU, ngày 14/5/2015 về tiếp tục thực hiện phát triển Đảng đối với ĐVTN thực hiện nghĩa vụ trong LLVT và ĐVTN ưu tú trong HSSV.

Nguyễn Quyên
(Ban Tổ chức Tỉnh ủy) 

Các tin khác


Đảng viên xóm Trẹo Trong tiền phong, gương mẫu

(HBĐT) - Chi bộ xóm Trẹo Trong, xã Nam Phong (Cao Phong) đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, vận động nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Chi bộ có 22 đảng viên, chi ủy có 3 đồng chí, gồm: Bí thư kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận; Phó Bí thư kiêm trưởng xóm và 1 chi ủy viên phụ trách công tác an ninh.

Huyện Kỳ Sơn chủ động các phương án thực hiện lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

(HBĐT) - Ngay sau hội nghị triển khai các chủ trương, quy định về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức ngày 21/5 vừa qua, ngày 22/5, Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức họp bàn và ban hành Quyết định số 1500 về việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. Thực hiện Kế hoạch số 100, ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, ngày 27/5, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 94 về triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

Xã Phú Lão coi trọng chất lượng trong kết nạp đảng viên

(HBĐT) - Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, toàn Đảng bộ xã Phú Lão (Lạc Thủy) kết nạp được 7 đảng viên mới. Song, con số này liên tục giảm trong các năm 2016, 2017 và 2018. Cụ thể, Đảng bộ xã chỉ phát triển được lần lượt 5; 4; 5 đảng viên qua mỗi năm.

Phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu” ở xã Toàn Sơn

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Lửng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Toàn Sơn (Đà Bắc) khẳng định: Những năm qua, phong trào "CCB gương mẫu” luôn được Hội CCB xã phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện, Hội CCB xã có 5 chi hội với 118 hội viên. Để thực hiện hiệu quả phong trào, cán bộ, hội viên CCB xã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, phong trào của địa phương như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…

Khi Nghị quyết bắt nguồn từ thực tiễn

(HBĐT) - Huyện Tân Lạc có diện tích đất nông nghiệp trên 8.600 ha, trong đó đất trồng lúa chiếm trên 51%. Tuy nhiên, giá trị sản xuất từ lúa không cao, chưa thành hàng hóa, nếu chỉ độc canh cây lúa thì đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2014, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã ban hành Nghị quyết số 12 về đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất lúa kém hiệu quả, giai đoạn 2014 - 2020. Gần 5 năm triển khai, Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, căn bản, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện. 

Huyện Kỳ Sơn nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết: Cấp ủy và UBKT các cấp đã chủ động thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát (KT, GS) theo chương trình KT, GS năm 2019; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy định, không phát sinh đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong Đảng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục