(HBĐT) - Đảng bộ tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ KT-XH.


Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành các Kế hoạch tập trung chỉ đạo các Nghị quyết của T.Ư lồng ghép với Chỉ thị số 05-CT/TW như Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 10/1/2018, Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 25/9/2018 về thực hiện NQ T.Ư (khóa XI, XII) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 125-KH/TU triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 34-QĐ/TU ngày 28/1/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh... Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc trên toàn Đảng bộ. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cấp, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện. Đã thực hiện nhiều giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung giải quyết có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề bức thiết, phát sinh, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị.


Xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) là đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 05 CT/TW gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI). Ảnh: Cán bộ bộ phận "một cửa" UBND xã phục vụ tốt nhu cầu người dân đến giao dịch.

Tỉnh ủy đã đổi mới mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, xác định những trọng tâm đột phá để chỉ đạo, gắn việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch nhiệm vụ với trách nhiệm người đứng đầu, phân công đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm, hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch cam kết.

Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vấn đề khó khăn, vụ việc bức xúc được dư luận quan tâm, điển hình như: Cơ bản giải quyết việc đền bù giải phóng hành lang giao thông đường 12B kéo dài nhiều năm; giải quyết tranh chấp đất của người dân ở Thung Mường, xã Tú Sơn (Kim Bôi); chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - Hòa Bình, khu công nghiệp Mông Hóa… BTV Tỉnh ủy quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể, tập trung nguồn lực, phân công cá nhân phụ trách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 5 chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tinh thần, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên. Tỉnh từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trách nhiệm với công việc, thực hiện phương châm trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt. Công tác phối hợp thực hiện cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân được cải thiện rõ rệt, vận hành theo hướng bộ máy hành chính sang phục vụ doanh nghiệp và người dân thay vì quản lý. Tỉnh đã thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ diện BTV cấp ủy các cấp quản lý; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành. Tỉnh thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết số 18, 19-NQ/TU về tổ chức sắp xếp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Đã sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thực hiện tinh giản 1.780 biên chế/3.372 chỉ tiêu biên chế phải giảm đến năm 2021, đạt 52,78% (10% trên tổng biên chế được giao năm 2015).

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp và người dân, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Toàn tỉnh đã xây dựng 2.588 mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục nhân rộng các tổ tự quản trong cộng đồng dân cư. Số lượng, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tăng dần từng năm, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát được mở rộng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được các cấp, ngành quan tâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các Nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế khá, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân khu vực miền núi phía Bắc. Các tiềm năng, lợi thế trong công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đang từng bước được khai thác hiệu quả, tạo đà phát triển bền vững. Chương trình nông thôn mới, thu hút đầu tư, môi trường kinh doanh đều đạt được những kết quả quan trọng, là tỉnh đầu tiên có huyện đạt chuẩn nông thôn mới ở khu vực miền núi phía Bắc. Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng 4 bậc so với năm 2017.

Đảng bộ tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các Nghị quyết của T.Ư Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, trách nhiệm, đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, quyết liệt triển khai các giải pháp đột phá, phấn đấu hoàn thành 5 chỉ tiêu khó đạt, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

 

Lê Chung


Các tin khác


Thủ tướng: "Cao tốc" EVFTA sẽ nối gần Việt Nam với EU

Cơ hội đã có, đường cao tốc đã mở, để vượt lên, vượt qua thách thức, nhất là thách thức suy giảm kinh tế rất khó khăn hiện nay, thực hiện khát vọng giàu mạnh, chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa, thay đổi tư duy, phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt và sáng tạo hơn nữa. Đó là tinh thần hướng tới mục tiêu nâng tầm trình độ và phát triển của DN và cả nền kinh tế khi mà các DN Việt Nam được chơi và tiến tới được đua với những tập đoàn, DN lớn, phát triển cao của EU.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - Sáng 6/8, tại hội trường Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ và 200 đại biểu đại diện cho trên 4.200 đảng viên toàn Đảng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh: Phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 6/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC). Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm kiểm soát hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1296 /UBND-KGVX về việc thực hiện Thông báo số 272/TBVPCP ngày 3/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.

Thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để “ổ dịch”

(HBĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để "ổ dịch”, các khu vực nguy cơ cao tại TP Đà Nẵng; tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết phát hiện các trường hợp nghi nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh: Kích hoạt mọi hoạt động ứng phó với đại dịch Covid-19 và thiên tai

(HBĐT) - Sáng 3/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và công tác ứng phó bão số 2, mưa lớn kéo dài. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các thành viên BCĐ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục