(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo và vào cuộc của các cấp, ngành thực hiện các giải pháp tăng cường nguồn thu, đặc biệt quản lý và khai thác nguồn thu từ đấu giá tiền quyền sử dụng đất, dự kiến năm 2019, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh sẽ đạt 4.000 tỷ đồng, năm 2020 sẽ đạt 5.000 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát khu đất có lợi thế để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Ảnh: Khu trung tâm Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) là khu đất có tiềm năng lớn để đấu giá tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước. 

Chỉ tiêu thu NSNN là 1/5 chỉ tiêu dự báo khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, được xây dựng trên cơ sở kế hoạch thu NSNN giai đoạn 2016-2020, bình quân tăng 17%/năm, đến năm 2020 đạt 5.000 tỷ đồng. Cơ sở để xây dựng chỉ tiêu NSNN được tính toán dựa trên các yếu tố tăng thu của một số dự án khi đưa vào khai thác sẽ tạo nguồn thu mới và cơ chế, chính sách dự kiến không thay đổi. Tuy nhiên, cơ cấu thu chưa bền vững, phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, đất đai, khoáng sản, thu từ các khoản thuế, phí, thu khác còn hạn chế. Hầu hết các doanh nghiệp của tỉnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ có số nộp ngân sách thấp. Dù khó khăn, nhưng Tỉnh ủy quyết định không điều chỉnh chỉ tiêu thu NSNN và chỉ tổ chức thực hiện, quyết liệt phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Theo đó, trong các năm 2019 và 2020 phải đạt chỉ tiêu tăng thu khoảng 811 tỷ đồng/năm (tăng 27,1%/năm). 

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thu NSNN, đặc biệt tập trung quản lý, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn. Ngày 27/7/2019, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 569-CV/TU gửi các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các đảng đoàn, ban cán sự Đảng; các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan về tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn. UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiêu thu NSNN cho các sở, ngành chuyên môn và UBND các huyện, thành phố rà soát lại quỹ đất, thực hiện quy hoạch các khu vực có lợi thế giá thành đất dịch vụ, thương mại, nhà ở để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu cho NSNN. Tập trung vào các dự án có tiềm năng như: khu dân cư số 3, 4, phường Thịnh Lang; khu dân cư phường Thịnh Lang; dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Kho 2, Công ty Thủy điện Hòa Bình; dự án mở rộng khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, giai đoạn 3; dự án khu dân cư số 7, phường Đồng Tiến; dự án khu nhà ở Suối Sếu, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn)...

Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN tỉnh được kiện toàn, bổ sung Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thường xuyên đôn đốc tăng cường các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng thu NSNN. Trong đó đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với các huyện, thành phố rà soát, thống kê khu đất có lợi thế, khả năng đấu giá thu tiền sử dụng đất để đưa vào quy hoạch, lập danh mục các dự án có khả năng thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2019-2020. Thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa hoặc khu đất địa phương quản lý mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng. Tỉnh chủ trương sử dụng nguồn lực ngân sách tỉnh ứng, hoặc cho vay từ quỹ tài chính của tỉnh để tạo quỹ đất sạch. UBND tỉnh đã xuất thưởng 100% số vượt thu so với dự toán, số thưởng vượt thu dùng cho chi đầu tư phát triển, trả nợ xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ quan trọng khác của các địa phương (không chi cho thường xuyên). Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư triển khai các dự án lớn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành hỗ trợ, giúp đỡ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra về nghĩa vụ tài chính và quản lý Nhà nước đối với đất đai; kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án đã được giao đất nhưng không hoặc chậm triển khai để giao đất cho các nhà đầu tư có tiềm năng.

Với các giải pháp quyết liệt và cụ thể đang được tập trung thực hiện, dự kiến năm 2019, thu NSNN của tỉnh đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 130% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, 105% chỉ tiêu HĐND tỉnh, tăng 18% so với năm 2018. Trong đó, thu nội địa thực hiện 3.810 tỷ đồng, đạt 128% dự toán Chính phủ, 104% chỉ tiêu HĐND tỉnh. Riêng tiền thu từ đất dự kiến đạt 835 tỷ đồng, đạt 315% dự toán Chính phủ, 131% chỉ tiêu HĐND tỉnh. 

Sở Tài chính đã báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt dự toán thu NSNN năm 2020 với số thu 5.000 tỷ đồng, tăng 31% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao năm 2019. UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu từ đất cho các huyện, thành phố. Theo kế hoạch, nguồn thu từ đất toàn tỉnh khoảng 1.800 tỷ đồng (cấp huyện khoảng 750 tỷ đồng, cấp tỉnh 1.050 tỷ đồng). Hiện nay, các huyện, thành phố đều khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ dự toán thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất. 

Đồng chí Bùi Văn Đức, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Theo tính toán, nếu loại trừ các yếu tố giảm thu NSNN thì số thu NSNN năm 2020 có thể tăng thêm khoảng 700 tỷ đồng, đạt mức 5.700 tỷ đồng, nâng tỷ lệ tăng bình quân thu NSNN giai đoạn 2015 - 2020 lên mức 18%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

                                                                                        LC

Các tin khác


Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Sức lan tỏa của Chỉ thị số 40 ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đà Bắc có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời hơn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU: Hướng đến mục tiêu 100% huyện, thành phố có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (DNKVNNN), mục tiêu đề ra đến năm 2020, không còn huyện nào không có tổ chức Đảng trong DNKVNNN. Đến thời điểm này, đã có 9 huyện, thành phố "cán đích" và tiếp tục phấn đấu các mục tiêu cao hơn. Còn lại 2 huyện Đà Bắc và Mai Châu, thời gian tới cần những giải pháp đồng bộ, quyết tâm chính trị cao hơn nữa mới có thể xóa "trắng” tổ chức Đảng trong DNKVNNN, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục