(HBĐT) - Ngay sau khi được quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xây dựng Kế hoạch số 202-KH/HU, ngày 08/10/2019 về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, các Chi, Đảng bộ trong huyện đã kịp thời triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch huyện đề ra.Dựa trên Kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đội An ninh, Công an huyện Lạc Thuỷ phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ tổ chức các phương án đảm bảo an ninh trước, trong và sau đại hội.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện uỷ đã tập trung giáo dục tư tưởng, chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Các Chi uỷ cơ sở phân công chi uỷ viên, đảng viên phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Các Đảng uỷ cơ sở thành lập các tiểu ban giúp việc; phân công các đồng chí trong BTV, cấp uỷ viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chi bộ trực thuộc. BTV Huyện uỷ đã lựa chọn 2 Đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc là Đảng bộ xã An Bình (đại diện khối xã, thị trấn) và Đảng bộ Công an huyện (đại diện khối Đảng bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Huyện uỷ). Theo đó, thời gian tổ chức đại hội điểm hoàn thành trước ngày 20/3/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện hoàn thành trước ngày 30/8/2020. Để giám sát trực tiếp công tác chuẩn bị đại hội, Huyện uỷ đã thành lập 3 đoàn kiểm tra đối với các Chi, Đảng bộ trực thuộc và dự kiến thời gian kiểm tra bắt đầu sau ngày 20/11/2019 nhằm hướng dẫn, kịp thời bổ sung, khắc phục những thiếu xót.

Lạc Thuỷ là địa bàn có nhiều khu vực giáp ranh, đông dân cư nên công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội được huyện chú trọng. Huyện uỷ đã giao Công an huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ đại hội. Thượng tá Hoàng Văn Tuyên, Phó Trưởng Công an huyện Lạc Thuỷ cho biết: "Công an huyện đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ công tác tổ chức đại hội. Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, biểu tình, gây rối, cháy nổ. Chủ động nắm tình hình, huy động các lực lượng, tăng cường phương tiện, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo ANTT, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an đảm bảo an ninh. Tập trung thống nhất trong chỉ huy, chỉ đạo, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về yêu cầu, nhiệm vụ công tác”.

Một trong những điểm nhấn của huyện trong công tác chỉ đạo đại hội là việc BTV Huyện uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 203-KH/HU về "ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”. Theo đó, chuẩn bị các thiết bị công nghệ thông tin lưu động như máy tính, máy in, máy photocopy, máy chiếu, máy quét… Đặc biệt, thành lập tổ kỹ thuật sử dụng phần mềm kiểm phiếu điện tử trên máy tính phục vụ công tác bầu cử tại Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ; lắp màn hình LED 20 – 24 m2 phục vụ trong quá trình diễn ra đại hội.

Lạc Long là địa phương chuẩn bị thực hiện sáp nhập với thị trấn Chi Nê, tuy nhiên, Đảng bộ xã đã nghiêm túc thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Cụ thể là việc xây dựng Kế hoạch số 29-KH/ĐU về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Theo đó, chọn chi bộ Đồi Hoa làm điểm tổ chức trước ngày 31/1/2020. Sau đó, tiếp tục rút kinh nghiệm tổ chức đại hội tại các chi bộ và Đảng bộ xã.

Đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lạc Thuỷ cho biết: "Các cấp uỷ trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng văn kiện đại hội có chất lượng, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra được nguyên nhân, tồn tại, hạn chế; giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Sức lan tỏa của Chỉ thị số 40 ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đà Bắc có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời hơn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU: Hướng đến mục tiêu 100% huyện, thành phố có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (DNKVNNN), mục tiêu đề ra đến năm 2020, không còn huyện nào không có tổ chức Đảng trong DNKVNNN. Đến thời điểm này, đã có 9 huyện, thành phố "cán đích" và tiếp tục phấn đấu các mục tiêu cao hơn. Còn lại 2 huyện Đà Bắc và Mai Châu, thời gian tới cần những giải pháp đồng bộ, quyết tâm chính trị cao hơn nữa mới có thể xóa "trắng” tổ chức Đảng trong DNKVNNN, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục