(HBĐT) - Thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương trên nhiều lĩnh vực. Với chức năng đó, nhà trường đã và đang từng bước khẳng định chất lượng, hiệu quả đào tạo thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể của nhà trường và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.


Cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh trao đổi, nghiên cứu thực hiện các đề tài khoa học.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, trường tập trung thực hiện việc đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (LLCT-HC) và các chương trình bồi dưỡng khác. 9 tháng năm nay, nhà trường quản lý và điều hành giảng dạy 37 lớp với 2.193 học viên. Ngoài ra, nhà trường tham gia quản lý và phục vụ 2 lớp cao cấp LLCT với 180 học viên, lớp trung cấp công an cơ sở với 114 học viên. Trong quá trình tổ chức điều hành, nhà trường đã bố trí, sắp xếp đội ngũ giảng viên có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tham gia giảng dạy. Với tinh thần nhiệt tình, tâm huyết, đội ngũ giảng viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đào tạo, tuân thủ nội dung, kế hoạch giảng dạy; thường xuyên cập nhật thông tin để kịp thời bổ sung vào bài giảng cũng như đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ hiện đại trong mỗi tiết học. Để đảm bảo chất lượng lớp học, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xét duyệt giáo án, dự giờ, thăm lớp và đánh giá giảng viên.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn được nhà trường xác định là yếu tố quan trọng nhằm giúp cán bộ, giảng viên gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Từ đầu năm đến nay, nhà trường thực hiện được 4 đề tài khoa học, trong đó, có 2 đề tài cấp trường, 1 đề tài cấp khoa và 1 đề tài cấp cơ sở. Các chủ đề nghiên cứu khoa học sát với tình hình thực tế như: "Xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025”; "Nâng cao chất lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên các lớp trung cấp LLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình hiện nay”. Bên cạnh đó, tổ chức được 2 cuộc nghiên cứu thực tế cho cán bộ, giảng viên tại các tỉnh bạn; 5 đợt nghiên cứu thực tế của các khoa: Xây dựng Đảng, Nhà nước và pháp luật, Lý luận cơ sở; cử 4 giảng viên nghiên cứu thực tế có kỳ hạn ở các địa phương, đơn vị. Ngoài ra, có 23 lượt cán bộ, giảng viên chủ động đi nghiên cứu thực tế cá nhân. 

Thà trường chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Trong năm đã tổ chức 1 cuộc hội thảo khoa học cấp trường về chủ đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giảng viên nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Vân, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết: "Thời gian tới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên thông qua nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế giúp giảng viên có đầy đủ kiến thức áp dụng vào lý luận giảng dạy. Khuyến khích đội ngũ giảng viên nghiên cứu thực tế cá nhân theo chuyên đề, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ. Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực để học viên tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất. Xây dựng đội ngũ giảng viên có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới”.


 Thanh Sơn

Các tin khác


Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Quyết tâm của “huyện nghèo” Đà Bắc

(HBĐT) - Gian nan huyện nghèo 
Là huyện vùng cao, điều kiện tự nhiên của Đà Bắc tương đối đặc thù. Nơi đây có nhiều đồi, núi, sông, suối xen kẽ tạo thành nhiều dải hẹp bị cắt phá mạnh mẽ. Địa hình bị chia cắt không chỉ gây trở ngại đặc biệt cho giao thông mà còn tạo nhiều thách thức cho nỗ lực khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế của địa phương. Hiện, Đà Bắc là 1 trong 85 huyện nghèo nhất cả nước, là huyện duy nhất của tỉnh thuộc danh sách "huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020” theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện có 18 xã khu vực III thuộc diện đầu tư Chương trình 135; 1 xã, 1 thị trấn khu vực II với 4 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn được đầu tư Chương trình 135.

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học lý luận chính trị ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, hàng năm, huyện Kim Bôi xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Đăng ký với Tỉnh ủy để cử cán bộ tham gia các lớp do Trường Chính trị tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo.

Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Yên Thủy chú trọng là tăng cường công tác KT, GS và công tác nhân sự UBKT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuổi trẻ xã Bắc Phong học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào "Tuổi trẻ xã Bắc Phong chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong những năm qua, tuổi trẻ xã Bắc Phong (Cao Phong) đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH địa phương. Đoàn xã được đánh giá là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 của huyện Cao Phong.

Huyện Lạc Thuỷ tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Ngay sau khi được quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xây dựng Kế hoạch số 202-KH/HU, ngày 08/10/2019 về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, các Chi, Đảng bộ trong huyện đã kịp thời triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch huyện đề ra.

Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

(HBĐT) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) đã nỗ lực trong các phong trào thi đua, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực lao động sản xuất, phát triển KT-XH, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục