(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, 100% Đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Tân Lạc thực hiện nghiêm túc việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó, 3 đơn vị: thị trấn Mường Khến, xã Tử Nê và Do Nhân việc đặt mua báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản thực hiện đến các chi bộ trực thuộc.Cán bộ, đảng viên thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) duy trì nề nếp đọc báo, tạp chí của Đảng, kịp thời tiếp thu các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật mới. 

Nghiêm túc triển khai thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

Đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy khẳng định: Việc đọc báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nhu cầu cần thiết góp phần nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt thông tin chính thống, tìm hiểu các mô hình, điển hình tiên tiến… Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lao động sản xuất cũng như có cơ sở tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân.

Để triển khai tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trong việc mua, đọc, sử dụng và bảo quản báo, tạp chí của Đảng. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các chi, Đảng bộ cơ sở quán triệt tinh thần Chỉ thị số 35, ngày 26/8/2014 của BTV Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Kết luận số 102, ngày 3/10/2017 của BTV Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc đẩy mạnh việc thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết thêm: Khó khăn cơ bản hiện nay là vấn đề kinh phí. Năm 2018, huyện được phân bổ trên 363 triệu đồng phục vụ việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho các xã, thị trấn, song so với thực tế đặt theo tinh thần Kết luận 102 còn thiếu trên 428 triệu đồng. Năm 2019, kinh phí được cấp 336 triệu đồng, so với thực tế thiếu 450 triệu đồng.

Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp, việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng được các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tự giác thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hàng năm, 100% xã, thị trấn đặt mua báo, tạp chí của Đảng, trong đó có 8 Đảng ủy tự bổ sung kinh phí đặt mua đủ 3 đầu báo, tạp chí; 3 Đảng ủy đặt mua vượt số lượng cho các đối tượng theo quy định trong Chỉ thị số 35; 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có báo đọc trong ngày.

Lan tỏa việc đọc, làm theo báo Đảng 

Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy trên địa bàn huyện quan tâm đổi mới theo hướng quản lý tập trung, xây dựng phòng đọc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa xóm, xã hoặc giao cho cá nhân quản lý, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. 

Tại chi bộ 6, thị trấn Mường Khến, cứ vào ngày cuối tuần, không gian nhỏ tại nhà Bí thư chi bộ Mạc Văn Ngọc lại trở nên nhộn nhịp. Các đảng viên, quần chúng nhân dân cùng đến nhà đồng chí Bí thư để đọc báo và tạp chí. Đồng chí Mạc Văn Ngọc chia sẻ: Thông qua báo chí, chúng tôi đã tiếp cận và nhân rộng được một số mô hình hay ra địa bàn như: mô hình đảm bảo hành lang an toàn giao thông, con đường hoa không đồng… Nhìn chung, các thông tin trên báo, tạp chí của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, vận dụng những tiến bộ KHKT phục vụ phát triển KT-XH.

Để việc đọc và làm theo báo Đảng lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, Tân Lạc còn xây dựng nhiều mô hình quản lý báo hiệu quả, trong đó phải kể đến việc xây dựng các điểm đọc báo quân dân, đặt tại nhà văn hóa xã, xóm với sự góp sức về nguồn báo, tạp chí của các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn. Cùng cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chúng tôi đến thăm nhà văn hóa xã Mỹ Hòa. Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Bùi Văn Dũng cho biết: Cứ mỗi sáng, dường như đã thành thói quen, bà con trước khi đi chợ, đi làm lại qua đây dành 15 - 30 phút đọc báo, tạp chí. Ngoài các thông tin tình hình trong tỉnh, trong nước, quốc tế, nhân dân quan tâm nhiều đến các bài viết cập nhật các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật mới, nhất là tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương khác.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Tân Lạc chủ trương tăng cường hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 35, Kết luận số 102 của BTV Tỉnh ủy; đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan chức năng từ huyện đến cơ sở để mở rộng diện phát hành và nâng cao chất lượng công tác phát hành. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng định kỳ hàng năm rà soát lại việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Tranh thủ nguồn lực từ xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí cho những địa phương khó khăn mua báo, tạp chí, xây dựng phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Hải Yến

Các tin khác


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục