(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, 100% Đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Tân Lạc thực hiện nghiêm túc việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó, 3 đơn vị: thị trấn Mường Khến, xã Tử Nê và Do Nhân việc đặt mua báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản thực hiện đến các chi bộ trực thuộc.Cán bộ, đảng viên thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) duy trì nề nếp đọc báo, tạp chí của Đảng, kịp thời tiếp thu các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật mới. 

Nghiêm túc triển khai thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

Đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy khẳng định: Việc đọc báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nhu cầu cần thiết góp phần nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt thông tin chính thống, tìm hiểu các mô hình, điển hình tiên tiến… Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lao động sản xuất cũng như có cơ sở tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân.

Để triển khai tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trong việc mua, đọc, sử dụng và bảo quản báo, tạp chí của Đảng. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các chi, Đảng bộ cơ sở quán triệt tinh thần Chỉ thị số 35, ngày 26/8/2014 của BTV Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Kết luận số 102, ngày 3/10/2017 của BTV Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc đẩy mạnh việc thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết thêm: Khó khăn cơ bản hiện nay là vấn đề kinh phí. Năm 2018, huyện được phân bổ trên 363 triệu đồng phục vụ việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho các xã, thị trấn, song so với thực tế đặt theo tinh thần Kết luận 102 còn thiếu trên 428 triệu đồng. Năm 2019, kinh phí được cấp 336 triệu đồng, so với thực tế thiếu 450 triệu đồng.

Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp, việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng được các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tự giác thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hàng năm, 100% xã, thị trấn đặt mua báo, tạp chí của Đảng, trong đó có 8 Đảng ủy tự bổ sung kinh phí đặt mua đủ 3 đầu báo, tạp chí; 3 Đảng ủy đặt mua vượt số lượng cho các đối tượng theo quy định trong Chỉ thị số 35; 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có báo đọc trong ngày.

Lan tỏa việc đọc, làm theo báo Đảng 

Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy trên địa bàn huyện quan tâm đổi mới theo hướng quản lý tập trung, xây dựng phòng đọc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa xóm, xã hoặc giao cho cá nhân quản lý, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. 

Tại chi bộ 6, thị trấn Mường Khến, cứ vào ngày cuối tuần, không gian nhỏ tại nhà Bí thư chi bộ Mạc Văn Ngọc lại trở nên nhộn nhịp. Các đảng viên, quần chúng nhân dân cùng đến nhà đồng chí Bí thư để đọc báo và tạp chí. Đồng chí Mạc Văn Ngọc chia sẻ: Thông qua báo chí, chúng tôi đã tiếp cận và nhân rộng được một số mô hình hay ra địa bàn như: mô hình đảm bảo hành lang an toàn giao thông, con đường hoa không đồng… Nhìn chung, các thông tin trên báo, tạp chí của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, vận dụng những tiến bộ KHKT phục vụ phát triển KT-XH.

Để việc đọc và làm theo báo Đảng lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, Tân Lạc còn xây dựng nhiều mô hình quản lý báo hiệu quả, trong đó phải kể đến việc xây dựng các điểm đọc báo quân dân, đặt tại nhà văn hóa xã, xóm với sự góp sức về nguồn báo, tạp chí của các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn. Cùng cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chúng tôi đến thăm nhà văn hóa xã Mỹ Hòa. Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Bùi Văn Dũng cho biết: Cứ mỗi sáng, dường như đã thành thói quen, bà con trước khi đi chợ, đi làm lại qua đây dành 15 - 30 phút đọc báo, tạp chí. Ngoài các thông tin tình hình trong tỉnh, trong nước, quốc tế, nhân dân quan tâm nhiều đến các bài viết cập nhật các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật mới, nhất là tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương khác.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Tân Lạc chủ trương tăng cường hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 35, Kết luận số 102 của BTV Tỉnh ủy; đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan chức năng từ huyện đến cơ sở để mở rộng diện phát hành và nâng cao chất lượng công tác phát hành. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng định kỳ hàng năm rà soát lại việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Tranh thủ nguồn lực từ xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí cho những địa phương khó khăn mua báo, tạp chí, xây dựng phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Hải Yến

Các tin khác


Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Quyết tâm của “huyện nghèo” Đà Bắc

(HBĐT) - Gian nan huyện nghèo 
Là huyện vùng cao, điều kiện tự nhiên của Đà Bắc tương đối đặc thù. Nơi đây có nhiều đồi, núi, sông, suối xen kẽ tạo thành nhiều dải hẹp bị cắt phá mạnh mẽ. Địa hình bị chia cắt không chỉ gây trở ngại đặc biệt cho giao thông mà còn tạo nhiều thách thức cho nỗ lực khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế của địa phương. Hiện, Đà Bắc là 1 trong 85 huyện nghèo nhất cả nước, là huyện duy nhất của tỉnh thuộc danh sách "huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020” theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện có 18 xã khu vực III thuộc diện đầu tư Chương trình 135; 1 xã, 1 thị trấn khu vực II với 4 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn được đầu tư Chương trình 135.

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học lý luận chính trị ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, hàng năm, huyện Kim Bôi xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Đăng ký với Tỉnh ủy để cử cán bộ tham gia các lớp do Trường Chính trị tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo.

Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Yên Thủy chú trọng là tăng cường công tác KT, GS và công tác nhân sự UBKT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuổi trẻ xã Bắc Phong học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào "Tuổi trẻ xã Bắc Phong chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong những năm qua, tuổi trẻ xã Bắc Phong (Cao Phong) đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH địa phương. Đoàn xã được đánh giá là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 của huyện Cao Phong.

Huyện Lạc Thuỷ tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Ngay sau khi được quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xây dựng Kế hoạch số 202-KH/HU, ngày 08/10/2019 về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, các Chi, Đảng bộ trong huyện đã kịp thời triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch huyện đề ra.

Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

(HBĐT) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) đã nỗ lực trong các phong trào thi đua, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực lao động sản xuất, phát triển KT-XH, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục