(HBĐT) - 100% chi, Đảng bộ cơ sở đã thành lập các tiểu ban: văn kiện, nhân sự, phục vụ Đại hội Đảng; tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 1; công tác nắm tình hình ANCT- TTATXH đã được triển khai… Đó là những nét chính phản ánh công tác chuẩn bị tích cực của Đảng bộ huyện Kim Bôi cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tổ giúp việc tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bôi lần thứ XXIII họp bàn xây dựng dự thảo nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Văn Xiêng, Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: Cùng với các địa phương, năm 2020, Kim Bôi sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Trên tinh thần đó, ngày 3/9/2019, BTV Huyện ủy Kim Bôi đã ban hành Kế hoạch số 239 quán triệt,triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, yêu cầu tất cả các chi, Đảng bộ cơ sở hoàn thành việc quán triệt chỉ thị trong tháng 9/2019. Đồng thời, nêu rõ các nội dung chuẩn bị Đại hội như: văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội… Theo Kế hoạch số 239, Đảng bộ huyện Kim Bôi dự kiến, đại hội đảng viên chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trước ngày 31/3/2020; đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu chi, Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020; Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, ngay từ tháng 5/2019, BTV Huyện ủy đã ra quyết định thành lập 3 tiểu ban: văn kiện, nhân sự, phục vụ và 5 tổ giúp việc cho các tiểu ban đại hội. Bên cạnh đó, lựa chọn Đảng bộ xã Vĩnh Đồng tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/3/2020.

Đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Đồng cho biết: Hiện nay, các tiểu ban Đại hội Đảng bộ xã đã tổ chức họp và đang triển khai công tác soạn thảo văn kiện, nhân sự đảm bảo tiến độ đề ra. Nhà văn hóa xã mới được đầu tư xây dựng, trang bị khá hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu là nơi tổ chức đại hội.

Đảng bộ huyện Kim Bôi đề ra mục tiêu,công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện đúng phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả. Để đạt được mục tiêu đó, theo đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã thành lập 3 đoàn kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và công tác chuẩn bị đại hội, đặc biệt là tại các xã sáp nhập. Đồng thời, BTV Huyện ủy cũng đã thành lập 8 tổ chỉ đạo đại hội chi, Đảng bộ cơ sở. Các tổ có nhiệm vụ xem xét nhân sự, dự thảo văn kiện trình đại hội, chương trình đại hội, thời gian tiến hành đại hội,các nội dung công việc chuẩn bị trước, trong và sau đại hội các chi, Đảng bộ trước khi trình BTV Huyện ủy.


Hải Yến


Các tin khác


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục