(HBĐT) - Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Yên Thủy chú trọng là tăng cường công tác KT, GS và công tác nhân sự UBKT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện để phục vụ hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới.

Trong 9 tháng năm 2019, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 48 tổ chức Đảng, 57 đảng viên; giám sát chuyên đề 32 tổ chức Đảng, 35 đảng viên. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 15 tổ chức Đảng, 23 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 35 tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra thu, chi tài chính, thu, nộp, quản lý, sử dụng Đảng phí đối với 42 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 32 tổ chức Đảng, 32 đảng viên. Thông qua công tác KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Trong đó, cách chức 1 phó bí thư chi bộ, cảnh cáo 5 trường hợp, khiển trách 4 trường hợp.

Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Yên Thủy Nguyễn Văn Quỳnh, trong 10 đảng viên bị thi hành kỷ luật có 1 trường hợp thuộc diện quy hoạch cấp ủy huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 bị kỷ luật khiển trách do thiếu KT, GS để cán bộ thuộc quyền vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Trường hợp này, UBKT Huyện ủy đã đề nghị BTV Huyện ủy đưa ra khỏi quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ mới.

Ngay sau hội nghị quán triệt nội dung cơ bản Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị do BTV Tỉnh ủy tổ chức, BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35, Kế hoạch của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của huyện, cấp ủy cơ sở được thành lập, kế hoạch, quy chế làm việc được khẩn trương xây dựng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Bí thư Huyện ủy Bùi Trung Kiên cho biết: Từ đầu tháng 9/2019 cho đến khi tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện sẽ tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức Đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới để tạo cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Giao UBKT Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo. Qua đó, kịp thời kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên bị tố cáo, xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm và kết thúc trước ngày khai mạc đại hội.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nguyễn Văn Quỳnh cho biết thêm: Cùng với đẩy mạnh công tác KT, GS, UBKT các cấp sẽ tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội bảo đảm đầy đủ theo quy trình, đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu cho BTV Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT các Đảng ủy trực thuộc chuẩn bị tốt công tác nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ mới, nhằm đảm bảo ủy viên UBKT phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết không đưa vào UBKT những đồng chí để cơ quan, đơn vị mình quản lý xảy ra mất đoàn kết nội bộ, có nhiều dư luận về phẩm chất đạo đức, lối sống, bản thân và gia đình thiếu gương mẫu, uy tín thấp, những đồng chí ngại va chạm, ngại đấu tranh bảo vệ lẽ phải, không có bản lĩnh, chính kiến. Đồng thời, bảo đảm tính kế thừa, có cán bộ nữ, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số.


Đức Phượng


Các tin khác


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục