(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.


Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Sơn triển khai kế hoạch tổ chức chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Nguyễn Phùng Chinh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Vinh cho biết: Đảng bộ xã có 9 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ xóm, 3 chi bộ trường học và trạm y tế với 181 đảng viên tham gia sinh hoạt. Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU của BTV Huyện ủy; đang xây dựng các tiểu ban nhân sự, văn kiện, hậu cần, an ninh, trên cơ sở phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng các tổ chức đoàn thể để triển khai khai công tác chuẩn bị đáp ứng yêu cầu đề ra. Đối với công tác nhân sự đặt mục tiêu lựa chọn những người có năng lực, trình độ chuyên môn được đào tạo cơ bản, có uy tín và triển vọng phát triển, đã được rèn luyện, khẳng định qua thực tiễn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp, vận động cán bộ, đảng viên, thực hiện các tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng ủy xã cũng đang rà soát, đánh giá các chỉ tiêu KT-XH để xây dựng các văn kiện bảo đảm có chất lượng, đánh giá, kiểm điểm đúng, thực chất kết quả đã đạt được của cấp ủy, Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp trọng tâm, bảo đảm có tính khả thi trong tổ thức thực hiện nhiệm kỳ tới.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, xã Tân Vinh đạt được nhiều kết quả nổi bật, kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng đời sống người dân được cải thiện, hộ nghèo giảm còn 1,97%. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Tư tưởng cán bộ và nhân dân ổn định, đồng thuận tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Năm 2018, xã hoàn thành xây dựng NTM, về trước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 2 năm. Tân Vinh là xã đầu tiên của huyện dồn điền, đổi thửa thành công với diện tích 15,8 ha, trong đó có 9 ha trồng rau hữu cơ. Xã dự kiến tổ chức Đại hội điểm chi bộ trong tháng 3 và Đại hội Đảng bộ xã trong tháng 6/2020.

Đảng bộ huyện Lương Sơn có 44 chi, Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 27 Đảng bộ cơ sở, 17 chi bộ cơ sở với tổng số 5.735 đảng viên. Ngày 9/9/2019, Huyện ủy Lương Sơn ban hành Kế hoạch số 288- KH/HU về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các thành viên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng yêu cầu hướng dẫn. Đặt mục tiêu chỉ đạo thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, đạt hiệu quả cao nhất. Huyện cũng đang rà soát công tác nhân sự theo đúng yêu cầu hướng dẫn; kiên quyết sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không đủ phẩm chất, năng lực, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không hoàn thành nhiệm vụ… Đồng thời, lựa chọn vào cấp ủy những người có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo kế hoạch, Đại hội đảng viên Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội từ tháng 1 và hoàn thành trước tháng 3/2020. Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở hoàn thành trước 30/6/2020. Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành trước tháng 8/2020.

Đồng chí Cao Xuân Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Cùng với công tác chỉ đạo đại hội bảo đảm yêu cầu đề ra, huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, xây dựng thị trấn Lương Sơn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020.


                                                                                LC


Các tin khác


Nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục