(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  


Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa xã Kim Bôi (Kim Bôi) luôn nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình từ cán bộ, công chức địa phương. 

Có mặt tại bộ phận một cửa của xã Kim Bôi (Kim Bôi), chứng kiến không khí làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp, chu đáo của đội ngũ cán bộ, có thể thấy công tác CCHC của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng chí Bùi Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận 3.663 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 100%. Các thủ tục hành chính (TTHC) luôn được công khai, minh bạch và niêm yết tại bộ phận một cửa cũng như website của xã: http://xakimboi.hoabinh.gov.vn. Việc giải quyết các thủ tục đúng trình tự phát luật quy định, nhanh chóng, thuận tiện thông qua việc đưa vào sử dụng các ứng dụng một cửa điện tử, kế toán điện tử và gửi, nhận văn bản điện tử. Hầu hết người dân đến đây đều hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức xã.

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch của T.Ư, của tỉnh. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, niêm yết công khai các TTHC, lệ phí và thời gian giải quyết TTHC từng lĩnh vực tại trụ sở làm việc để doanh nghiệp, người dân nắm được quy trình giải quyết các TTHC, đồng thời, giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức tại UBND các cấp. Qua đó, tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm. 

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện những nội dung trọng tâm về CCHC, huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn. Việc áp dụng công nghệ thông tin đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn, nâng cao chất lượng làm việc, tiết kiệm chi phí. Hiện nay, huyện có 1 trang thông tin điện tử (TTĐT) huyện và 11 trang TTĐT các xã với vai trò giới thiệu, cập nhật văn bản, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận TN&TKQ huyện đã kết nối tới 100% các xã, thị trấn. Việc sử dụng chữ ký số trên văn bản đi, đến và cấp chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn bắt đầu được thực hiện. 

Thông qua việc cử cán bộ, công chức tập huấn, bồi dưỡng đạo đức, văn hoá, chuyên môn, năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ thuộc Bộ phận TN&TKQ từng bước được nâng lên; chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC được phản ánh thông qua sự hài lòng.

Với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, chuyển biến trong công tác CCHC ở huyện Kim Bôi đã tạo nhiều thuận lợi cho phát triển KT-XH của địa phương. Đồng chí Bùi Quang Hợp, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Từ đầu năm đến nay, Bộ phận TN&TKQ huyện tiếp nhận 1.769 hồ sơ, trong đó, có 1.624 hồ sơ đã giải quyết, trả quá hạn 7 hồ sơ, trả lại do không hợp lệ 248 hồ sơ. Nhìn chung, việc triển khai, rà soát, đánh giá TTHC của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các TTHC mới được cập nhật kịp thời, tiết kiệm được thời gian, chi phí giải quyết TTHC của các cá nhân, tổ chức, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, huyện chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về trình độ chuyên môn, kỹ năng, tác phong làm việc chuẩn mực, thái độ thân thiện, trách nhiệm; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn bộ máy tổ chức Bộ phận TN&TKQ các cấp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giải quyết công việc. Từng bước hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử, đảm bảo tính thống nhất, liên thông, kết nối được với các phần mềm chuyên ngành khác nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần phát triển KT-XH địa phương.


Thu Hằng

Các tin khác


Nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục