(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.Cấp ủy phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Thực hiện chương trình KTGS của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2019, BTV Tỉnh ủy đã kiểm tra đối với 7 tổ chức Đảng và 10 đảng viên; tổ chức giám sát chuyên đề đối với 18 tổ chức Đảng và 16 đảng viên thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Qua kiểm tra đã đánh giá được những ưu điểm, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị. Qua đó kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở.

BTV Tỉnh ủy đã kiểm tra đối với 4 tổ chức Đảng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo quy định, nguyên tắc của Đảng; công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học, dân chủ hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức mới từng bước gắn với chức danh, quy hoạch và sử dụng cán bộ… Tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước bị xử lý nghiêm khắc. Thực hiện bước đầu có hiệu quả việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác KTGS, bảo vệ chính trị được thực hiện có hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sát sao kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên để xảy ra sai phạm tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017-2018 tỉnh Hòa Bình. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên để xảy ra vụ vô ý làm chết người và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh... Đối với những vi phạm phát hiện qua kiểm tra được xem xét, xử lý kịp thời, đảm bảo đồng bộ giữa việc kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính.

Thời gian tới, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động thực hiện tốt công các KTGS năm 2020. Trong đó: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nắm chắc tình hình, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc theo đúng hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định. Triển khai toàn diện, có chất lượng kế hoạch, chương trình KTGS theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra chuyên sâu, không bao che, không có vùng cấm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị; chủ động KTGS việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của T.Ư. Tập trung KTGS những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, đi sâu kiểm tra việc chấp hành chủ trương, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, không để phát sinh đơn thư tố cáo, khiếu nại. Chủ động phối hợp với cấp ủy các cấp rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lê Chung

Các tin khác


Nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục