(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Việc thực hiện tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới (NTM) còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các địa bàn có điều kiện KT-XH kém phát triển. Đề nghị cần có cơ chế huy động vốn phù hợp, tăng cường hỗ trợ cho các xã khó khăn.

Bộ Tài chính trả lời: Giai đoạn 2021 - 2025, cả nước thực hiện 3 Chương trình MTQG (gồm: xây dựng NTM; phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; giảm nghèo bền vững). Mỗi chương trình đều có giải pháp huy động vốn phù hợp, trong đó ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho vùng đồng bào DTTS&MN, huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.  

Theo các quyết định phê duyệt các Chương trình MTQG, Bộ GTVT có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực giao thông, hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương thực hiện các tiêu chí về giao thông; ngoài ra còn có sự phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan chủ quản. Do đó, trường hợp quá trình thực hiện tiêu chí về giao thông có khó khăn thì đề nghị phản ánh đến các bộ, cơ quan chủ quản các chương trình, dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Đối với chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ngân hàng Phát triển Việt Nam để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Dự thảo Nghị định này đang được rà soát trình Chính phủ ký ban hành, theo đó có sửa đổi, bổ sung danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nếu dự thảo Nghị định được ban hành với danh mục được sửa đổi, các dự án đầu tư lĩnh vực giao thông (bao gồm cả dự án ở địa bàn khó khăn) sẽ thuộc đối tượng được Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định việc cho vay vốn theo quy định của pháp luật.

T.T (TH)


Các tin khác


1.581 hộ đồng bào dân tộc có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua rà soát, tỉnh có 1.126 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ, xen ghép và 455 hộ cần bố trí ổn định dân cư tập trung.

Xã Chí Đạo phát triển các mô hình sản xuất để giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Cách đây hơn 6 năm, anh Bùi Văn Chiến, hộ cận nghèo xóm Ong Man, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) được vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội phát triển chăn nuôi trâu theo hướng vỗ béo. Cùng với sự nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu thị trường, anh mở thêm cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng và mặt hàng gas tiêu dùng tại nhà.

Xã Tử Nê quan tâm cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Nhờ được phân bổ các nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển KT-XH, đời sống người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) xã Tử Nê, huyện Tân Lạc nói riêng đã có nhiều đổi thay.

Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc

(HBĐT) - Hiện nay, các chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn vùng dân tộc đã phát huy hiệu quả tích cực. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ĐBDTTS; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2021 – 2023) và đánh giá kết quả 9 tháng năm 2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.

Huyện Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lạc Thủy đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của ĐBDTTS được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục