(HBĐT) - Mặc dù vẫn còn một số vướng mắc về cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn, nhưng UBND huyện Cao Phong đã tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Qua đó góp phần ổn định cuộc sống người dân khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.


Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần nâng cấp hệ thống giao thông liên xóm tại Tây Phong (Cao Phong). 

Theo kế hoạch năm 2023, xã Thạch Yên phấn đấu thoát khỏi xã vùng đặc biệt khó khăn. Hiện xã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), còn 4 tiêu chí phải phấn đấu là: tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, nhà ở dân cư và cơ sở vật chất văn hóa. Theo đồng chí Bùi Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Thạch Yên, qua rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM, xã đã kiến nghị UBND huyện lồng ghép các nguồn lực CTMTQG để hỗ trợ xã hoàn thiện các tiêu chí. Cụ thể, từ nguồn vốn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt đã giúp nhiều hộ được đầu tư nâng cấp nhà ở, góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư. 

CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, nguồn vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 huyện được giao 28.847 triệu đồng, đã phân bổ 28.847 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn; tính đến giữa tháng 8 đã giải ngân 12.236 triệu đồng, đạt 42,4% kế hoạch. Nguồn vốn năm 2023 được giao 41.166 triệu đồng, đã phân bổ 40.766 triệu đồng, còn 400 triệu đồng vốn đầu tư chưa phân bổ do 2 công trình thuộc dự án 6 chưa đủ điều kiện phân bổ.  

Trong 2 năm 2022 - 2023, triển khai CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, UBND huyện Cao Phong đã chỉ đạo cơ quan thường trực chương trình và các đơn vị làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện. Thường xuyên giao ban nghe báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân hàng tháng để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. UBND huyện cũng giao các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, phòng, ban phụ trách các xã có triển khai thực hiện chương trình trực tiếp đi cơ sở nắm tình hình, kịp thời báo cáo UBND huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Lê Xuân Hà, Trưởng phòng Dân tộc huyện Cao Phong cho biết: Là  cơ quan thường trực cấp huyện về CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, phòng đã chủ động   tham mưu, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn từ Trung ương, tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện. Tổ chức tập huấn, quán triệt các văn bản để có cơ sở triển khai thực hiện. 

Năm 2023, với tổng kinh phí phân bổ tương đối lớn, trong khi việc giải ngân từ nguồn ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023 vẫn là một áp lực. Tuy nhiên, xác định đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn, góp phần ổn định đời sống vùng đồng bào DTTS&MN, huyện Cao Phong quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương trong huyện đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả chương trình.

Theo đồng chí Bùi Hoài Nhi, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, huyện tiếp tục bám sát hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành để triển khai kịp thời công tác đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn. Tập trung rà soát các thủ tục, đối với những thủ tục đầu tư có thể thực hiện song song, cho thực hiện đồng thời vừa làm thủ tục vừa thực hiện thi công các công trình để có khối lượng giải ngân, sớm đưa công trình phục vụ đời sống Nhân dân. Huyện cũng đưa ra tiến độ cụ thể; cam kết giải ngân; tập trung các giải pháp khắc phục những vướng mắc, khó khăn, nhất là các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án đầu tư phát triển; tập trung triển khai các mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình tại các cấp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đã được giao.  


Đinh Hòa


Các tin khác


1.581 hộ đồng bào dân tộc có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua rà soát, tỉnh có 1.126 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ, xen ghép và 455 hộ cần bố trí ổn định dân cư tập trung.

Xã Chí Đạo phát triển các mô hình sản xuất để giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Cách đây hơn 6 năm, anh Bùi Văn Chiến, hộ cận nghèo xóm Ong Man, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) được vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội phát triển chăn nuôi trâu theo hướng vỗ béo. Cùng với sự nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu thị trường, anh mở thêm cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng và mặt hàng gas tiêu dùng tại nhà.

Xã Tử Nê quan tâm cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Nhờ được phân bổ các nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển KT-XH, đời sống người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) xã Tử Nê, huyện Tân Lạc nói riêng đã có nhiều đổi thay.

Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc

(HBĐT) - Hiện nay, các chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn vùng dân tộc đã phát huy hiệu quả tích cực. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ĐBDTTS; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2021 – 2023) và đánh giá kết quả 9 tháng năm 2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.

Huyện Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lạc Thủy đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của ĐBDTTS được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục