(HBĐT) - Ngày 6/12, UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT - XH của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp. 

Cho ý kiến vào Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, các đại biểu đánh giá cao sự cần thiết thực hiện đồ án nhằm mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của dịch vụ cấp nước do những thách thức về thiếu hụt nguồn nước; tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp nước cho hộ nghèo khu vực đô thị và nông thôn; làm cơ sở rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch cấp nước trong vùng tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển hệ thống cấp nước phù hợp với phát triển KT – XH, ứng phó biến đổi khí hậu. Việc lập quy hoạch cấp nước đến năm 2030 phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch vùng Thủ đô và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình...

Về dự thảo Báo cáo tổng kết 16 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 20/5/2003 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 140-KL/TU, ngày 13/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, các đại biểu cho rằng, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp trong tỉnh và chủ đầu tư đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực bồi thường, GPMB. UBND tỉnh kịp thời ban hành quy định về bảng giá các loại đất, giá đất cụ thể, bộ đơn giá bồi thường về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất. Các quy định về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã được thể chế chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện bồi thường, GPMB nhiều dự án còn chậm. Công tác xử lý, giải quyết vướng mắc tại một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ... Từ thực trạng này, trong thời gian tới cần đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về công tác bồi thường, GPMB cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất... Tỉnh cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các Trung tâm phát triển quỹ đất; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB để nâng cao hiệu quả thực hiện...

Cho ý kiến về Tờ trình, dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 13/11/2014 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng cánh đồng lớn và vận động người dân cải tạo vườn tạp, các đại biểu thống nhất đánh giá: Những năm qua, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành có tác dụng thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến độ KHKT và cơ giới hóa trong nông nghiệp chuyển biến tích cực... Trong tỉnh bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực cải tạo vườn tạp gắn kết với vùng sản xuất tạo ra sản lượng lớn có sức cạnh tranh trên thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới, các địa phương cần chỉ đạo mở rộng quy mô sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia SX - KD nông sản an toàn, theo chuỗi giá trị...

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến về việc quản lý, lập danh sách, cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT; quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; cơ chế hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện văn bản để xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Về dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng quy hoạch đảm bảo đầy đủ, phù hợp với thực tế đòi hỏi của tỉnh; phải xác định rõ phạm vi nghiên cứu, đối tượng phục vụ, cấp nước cũng như tính đến nhu cầu sử dụng nước của người dân. Việc ban hành quy hoạch phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Về thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của BTV Tỉnh ủy đối với công tác GPMB, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành quan tâm nghiên cứu tới cơ cấu tổ chức, năng lực, cơ chế với đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB để khuyến khích, động viên họ yên tâm công tác. Báo cáo đánh giá cần tập trung phân tích sâu các nguyên nhân, hạn chế chậm GPMB một số dự án để tìm giải pháp khắc phục. Trong thời gian tới, cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương để thực hiện hiệu quả công tác này.

Đối với các báo cáo về lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá sâu hơn vấn đề hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp; hiệu quả của cải tạo vườn tạp, tiêu thụ sản phẩm cũng như phải làm nổi bật điểm nhấn với chính sách về ứng dụng KHCN, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đã thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng sản xuất, đó mới là vấn đề quan trọng cần đạt được.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Muốn giải ngân được thì phải tăng cường giải pháp thu ngân sách, tìm nguồn bù đắp hụt thu để đảm bảo đạt mục tiêu thu NSNN 4.000 tỷ đồng trong năm nay.

H.N

Các tin khác


Đảng bộ huyện Tân Lạc: Nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

(HBĐT) - Tính đến ngày 26/6/2020, 100% chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Tân Lạc đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện nay, các cấp ủy cơ sở đang nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm tạo chuyển biến mới trong giai đoạn tiếp theo.

Xã Cao Sơn: Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Cao Sơn (Đà Bắc) luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi. Qua đó, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần truyền thống cách mạng, nỗ lực rèn luyện, trưởng thành, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với đồng chí Nguyễn Đức Chung

Ngày 11-8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của đồng chí trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 - 11/8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội Liên minh HTX lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Liên minh HTX Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UB MTTQ tỉnh và 206 đại biểu.

Phường Thống Nhất chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - "Phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) được hình thành trên cơ sở sáp nhập một số tổ dân phố của phường Chăm Mát và toàn bộ diện tích, dân số của xã Thống Nhất cũ. Nhiều năm qua, cấp ủy phường đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, qua đó xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH" - Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất Triệu Sinh Mừng cho biết.

Hòa Bình cần phát huy, khai thác các thế mạnh của tỉnh

(HBĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục