(HBĐT) - Trong chặng đường xây dựng và phát triển, cùng với cả nước, ngành KH &ĐT tỉnh Hòa Bình luôn kế thừa bề dày truyền thống vẻ vang kể từ khi thành lập, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Các thế hệ cán bộ trong ngành luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong công tác tham mưu tổng hợp về xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược quy hoạch, kế hoạch KT -XH; đầu tư phát triển; đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp khơi dậy và phát huy các tiềm năng, nguồn lực, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu mạnh.

 

Sở KH &ĐT tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh. ảnh: P.V

Từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là sau 25 năm tái lập tỉnh, ngành KH &ĐT đã có sự phát triển toàn diện về mọi mặt, cả về quy mô và chất lượng, cả về bề rộng, chiều sâu; thể chế và tổ chức bộ máy của ngành không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo cơ bản, chuẩn hóa về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới. Từ chỗ chỉ có 20 cán bộ (năm 1991) đến nay, Sở KH &ĐT đã có 78 người, trong đó 50 công chức; 1 viên chức; 5 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ và 24 hợp đồng làm việc tại các Ban quản lý dự án thuộc Sở. Về trình độ, đã có 71 người tốt nghiệp đại học, trên đại học, trong đó có 16 thạc sĩ; chuyên viên chính 8 người, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Ngành KH &ĐT tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả tham mưu, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp tạo động lực để phát triển KT -XH của tỉnh. Ngành KH &ĐT đã tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển KT -XH của tỉnh và quy hoạch phát triển KT -XH các huyện, thành phố; kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm; nghiên cứu các cơ chế, chính sách, gắn kế hoạch KT -XH với giải  pháp về đầu tư xây dựng; chủ động tham mưu huy động các nguồn lực và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển KT -XH của tỉnh.

 

Từ xuất phát điểm thấp, nền kinh tế nghèo nàn, bình quân lương thực chỉ đạt 196 kg /người/năm, cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ dân trí thấp của những năm đầu tách tỉnh. Đến nay tỉnh ta đã có sự phát triển vượt bậc, luôn hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản là: Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP giai đoạn từ năm 1991 - 1995 là 7,1%/năm; giai đoạn 1996-2000 tăng 7,4%/năm, giai đoạn 2001-2005 tăng  8%/năm; giai đoạn 2006 -2010 đạt 12%/năm; giai đoạn 2011 – 2015 đạt 9,1%. Năm 2015, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ lần lượt là: 19,4%, 54%, 26,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36, 5 triệu đồng. Hộ nghèo giảm còn 12%. Các tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, phát triển công nghiệp theo quy hoạch đang được khai thác hiệu quả tạo lực đẩy mới cho diện mạo KT -XH của tỉnh. Các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai khá đồng bộ, thu được kết quả tích cực. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai và mang lại hiệu quả cao. Bộ mặt nông thôn, miền núi và đô thị thay đổi rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đứng trong tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển. Tỉnh ta có tỷ lệ người tham gia BHYT toàn dân cao so với cả nước. Chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng được nâng lên. Hòa Bình là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát triển. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, QP-AN được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều lĩnh vực then chốt có khởi động tích cực mở ra những vận hội mới, tạo những tiền đề quan trọng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

 

Với những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển KT -XH của tỉnh, ngành KH &ĐT đã được lãnh đạo các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý. Sở KH &ĐT được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vào năm 2004 và hạng nhì vào năm 2009; Chính phủ, Bộ KH &ĐT và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen nhiều năm liền cho các tập thể, cá nhân  ngành KH &ĐT. Đảng bộ được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng TS -VM nhiều năm liên tục.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang trong trong quá trình xây dựng, phát triển và những thành tựu đáng tự hào đã đạt được trong giai đoạn mới, cán bộ, công chức ngành KH &ĐT không ngừng nỗ lực, phấn đấu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc KH &ĐT trong tình hình mới; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao vai trò trách nhiệm trên từng cương vị công tác để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT -XH năm 2016, tạo tiền đề thực hiện kế hoạch phát triển KT -XH giai đoạn 2016- 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên con đường đổi mới.

 

 

                                                                    Bùi Đức Hinh

                                                   TUV, Giám đốc Sở KH &ĐT

 

Các tin khác


Huyện Đà Bắc đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng

(HBĐT) - Để phát triển kinh tế rừng bền vững, huyện Đà Bắc đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, chuyển đổi tập quán sản xuất lâm nghiệp từ quảng canh sang thâm canh, tăng tỷ lệ trồng rừng gỗ lớn, phục vụ chế biến gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển lâu dài, hoạt động bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.

Diễn đàn báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững

(HBĐT) - Chiều 5/6, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Diễn đàn Báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững. Diễn đàn có sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc TP Hà Nội; các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia, luật sư, cơ quan báo chí các tỉnh phía Bắc.

Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục