Bộ trưởng Công thương vừa phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2018. Trong đó, thêm nhiều thủ tục được đơn giản, nhiều quy định được bãi bỏ, giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục nhằm tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

 Bớt thủ tục và thời gian chờ đợi
Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định 1408/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2018. Theo quy định của Bộ Công thương, nhiều hồ sơ, thủ tục sẽ được dỡ bỏ khi DN muốn xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Đơn cử, bãi bỏ thành phần hồ sơ: hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại; mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng. Thay thế Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật bằng Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật. Bãi bỏ quy định về việc thông báo yêu cầu thương nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ khi hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Thời gian thực hiện đăng ký khuyến mại sẽ giảm từ bảy ngày làm việc hiện nay xuống năm ngày làm việc trước khi triển khai hoạt động khuyến mại.

Các hoạt động xác nhận đăng ký, thay đổi, bổ sung tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài; xác nhận đăng ký tổ chức và thay đổi bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam cũng được cắt giảm mạnh với thời gian đăng ký thực hiện khuyến mại giảm xuống còn bảy ngày, thay vì 10 ngày như trước đây.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP), theo Quyết định 1408/QĐ-BCT, cơ sở kinh doanh thực phẩm muốn được Bộ Công thương hoặc Sở Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT) sẽ được bãi bỏ tài liệu trong hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm: Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

Tương tự, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm muốn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ được bãi bỏ tài liệu trong hồ sơ như: Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm. Đồng thời, bỏ nội dung "diện tích nhà xưởng”, "hệ thống thông gió”, "hệ thống chiếu sáng”.

Đặc biệt, lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK), Bộ đã bãi bỏ thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu (NK) thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế. Đồng thời, giảm thời hạn thực hiện từ năm ngày xuống ba ngày làm việc với thủ tục cấp và cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu XK và NK thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương.

Với hoạt động cấp Giấy phép gia công XK có yếu tố nước ngoài quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT, bãi bỏ Văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành. Việc xin ý kiến của Bộ chuyên ngành chuyển từ trách nhiệm của thương nhân sang trách nhiệm trao đổi ý kiến giữa các cơ quan Nhà nước. Đồng thời giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 10 ngày làm việc xuống năm ngày làm việc.

Bộ Công thương cũng giảm thời gian thực hiện TTHC từ 15 ngày làm việc xuống 10 ngày làm việc với doanh nhân muốn cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh XK gạo quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, nhiều TTHC trong các lĩnh vực khác như quản lý cạnh tranh, kỹ thuật an toàn, kinh doanh rượu, năng lượng, điện, tiêu chuẩn đo lường cũng được cơ quan này cắt giảm mạnh mẽ.

 

Lộ trình rõ ràng, bước đi cụ thể
Thông tin tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC (ParIndex) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ do Văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức ngày 2-5-2018, Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh cho biết, công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện đầu tư – kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2018 của Bộ Công thương được tiến hành theo lộ trình rõ ràng, cụ thể. Đó là, Quyết định số 4846/QĐ-BCT (ngày 9-12-2016) về Phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2017; Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ngày 20-9-2017 về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2017 – 2018. Và gần đây nhất là Quyết định số 1408/QĐ-BCT (ngày 27-4-2018) về Phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC năm 2018 của Bộ Công thương.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết thêm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC được Bộ Công thương hết sức coi trọng là công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức. Bộ Công thương xác định đây là một "đầu vào” quan trọng để chấn chỉnh hoạt động công chức, công vụ; kịp thời điều chỉnh các quy định hành chính bất hợp lý; tiếp thu các sáng kiến cải cách từ người dân, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, Bộ đã xây dựng nhiều kênh tiếp nhận phản hồi, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua: văn thư, email, Cổng thông tin điện tử, hơn 10 đường dây điện thoại nóng về TTHC, về thủ tục xuất nhập khẩu cũng như của các đơn vị chuyên môn khác. Bộ Công thương cũng đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao cho người dân, doanh nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 296 TTHC cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương đã được triển khai DVCTT mức độ 2 trở lên; trong đó, có 35 DVCTT mức độ 4, 118 DVCTT mức độ 3 và tất cả 153 DVCTT này đều đã được tích hợp trên Cổng DVCTT của Bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ đã thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 06 TTHC ở mức độ 4.

Những cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công thương đã được ghi nhận,. Xếp hạng ParIndex 2017 của Bộ Công thương đứng thứ 5/19; Năm 2016 là 12/19 và năm 2015 là 18/19.

Theo Quyết định số 1408/QĐ-BCT, sẽ có 54 TTHC nằm trong diện bãi bỏ, đơn giản hóa. Trong đó, bãi bỏ 12 thủ tục và đơn giản hóa 42 thủ tục đối với 10 lĩnh vực, tại 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 Thông tư, một Thông tư liên tịch, một Quyết định của Thủ tướng và bảy Nghị định.

TheoNhanDan

Các tin khác


Huyện Đà Bắc kiên cường trong gian khó

(HBĐT) - Xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội không mấy thuận lợi, thường hứng chịu những rủi ro của thiên tai nhưng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Đà Bắc đã và đang nỗ lực vượt lên gian khó, nâng cao chất lượng cuộc sống, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Khởi sắc công nghiệp thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Để xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thời gian qua, thành phố Hòa Bình đã đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp được coi trọng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh.

Doanh nghiệp tại khu công nghiệp phát triển bền vững

(HBĐT) - Hầu hết các doanh nghiệp khu công nghiệp (KCN), nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài triển khai dự án đúng tiến độ cam kết, hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, tạo sự tăng trưởng ổn định về doanh thu, giá trị xuất khẩu, giải quyết việc làm, đóng góp tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Chắp cánh cho những ước mơ khởi nghiệp

(HBĐT) - Tỉnh ta có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển các loại hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới và HTX dịch vụ du lịch cộng đồng, những năm gần đây Liên minh hợp tác xã tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ khuyến khích thành lập các mô hình HTX để chắp cánh cho những ước mơ khởi nghiệp.

4 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 10.140 tỷ đồng

(HBĐT) - Năm 2018, tỉnh ta đặt kế hoạch phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 31.651 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017.

Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Xây dựng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới


(HBĐT) - Cách đây 60 năm, ngày 29/4/1958, theo Nghị quyết của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá I do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa đã quyết định thành lập Bộ Kiến trúc, nay là Bộ Xây dựng. Từ đó đến nay, ngày 29/4 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Xây dựng Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục