Bài 1 - Khi quyết tâm chính trị trở thành hành động thực tiễn 
(HBĐT) - Từ chủ trương đúng đã trở thành quyết tâm chính trị, hành động thực tiễn với sự đồng lòng, nhất trí cao nhất của toàn Đảng bộ huyện. Quyết tâm đó, hành động đó đã trở thành động lực để huyện Lạc Thủy từng bước vươn khẳng định vị thế vùng kinh tế động lực của tỉnh...


Thấy rõ được tiềm năng, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, đẩy nhanh quá trình phát triển KT-XH địa phương, ngay trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 16/4/2013 về thu hút đầu tư giai đoạn 2013 - 2018 nhằm thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Sau 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện đã cho thấy, đây là một định hướng đúng đắn, góp phần đưa Lạc Thủy vươn lên trở thành một trong những vùng kinh tế động lực của tỉnh...

Quyết tâm chính trị...

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT, nguyên Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy, người đã trực tiếp ký, ban hành Nghị quyết số 14-NQ/HU về thu hút đầu tư của Huyện ủy Lạc Thủy chia sẻ: Ngay từ những năm trước, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có nhiều cuộc họp bàn để xác định, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của địa phương làm cơ sở xây dựng Nghị quyết chuyên đề về thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Trong đó, huyện xác định rõ phải tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng về vị trí địa lý, hệ thống giao thống giao thông đường thủy, đường bộ thuận tiện, có sự kết nối với vùng đồng bằng cũng như tiềm năng về di tích lịch sử có giá trị; tài nguyên thiên nhiên phong phú. Đặc biệt, khi đó Chính phủ và UBND tỉnh đã quy hoạch 5 khu công nghiệp và cụm công nghiệp (KCN và CCN) trên địa bàn... Chính những điều đó đã tạo ra quyết tâm chính trị của Đảng bộ huyện cần phải xây dựng Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư vào huyện.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCHT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện tại xã Yên Bồng (Lạc Thủy).

Được xây dựng trên cơ sở quyết tâm chính trị cũng như những trăn trở của Đảng bộ huyện, Nghị quyết số 14-NQ/HU đã mang tính chất định hướng lâu dài, xuyên suốt và nhất quán với quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo là đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm phát triển các ngành sản xuất, thương mại - dịch vụ và du lịch nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Dù vậy, theo đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Thủy, không đặt mục tiêu phải thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà xác định rõ việc thu hút đầu tư, phát triển KT-XH của địa phương phải được thực hiện trên cơ sở bảo vệ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tối đa tài nguyên thiên nhiên; phát huy lợi thế của từng vùng, nhất là phải hướng tới việc đầu tư các dây chuyền công nghệ mới, hiện đại nhằm bảo vệ tốt môi trường, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Trên thực tế, thời gian qua huyện đã từ chối nhiều nhà đầu tư khi thấy rằng các dự án đưa vào có những ảnh hưởng, tác động đến môi trường. Cùng với đó, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện huyện xác định chủ trương nhất quán là kết hợp phát triển kinh tế, sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và phải đảm bảo về AN-QP để tạo môi trường ổn định cho sự phát triển bền vững của địa phương.

... tạo động lực bứt phá

Nghị quyết số 14-NQ/HU về thu hút đầu tư của Lạc Thủy đã thực sự trở thành kim chỉ nam trong định hướng thu hút đầu tư, phát triển KT-XH của huyện, đưa Lạc Thủy trở thành một trong những địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn. Theo đồng chí Quách Thế Ngọc, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy, để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về thu hút đầu tư, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện lập quy hoạch tổng thể về phát triển KT-XH đến năm 2020 và những năm tiếp theo, được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, có 9 xã nằm trong vùng kinh tế động lực của tỉnh theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về "phát triển vùng động lực tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Cùng với đó, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện ban hành Chương trình hành động về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp huyện giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ/CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hút đầu tư huyện để tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương thu hút đầu tư và công khai quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư vào địa bàn huyện cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nắm rõ. Từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ cũng như toàn xã hội về công tác thu hút đầu tư, triển khai các dự án trên địa bàn huyện.

Song song với đó, để tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư, những năm qua, Lạc Thủy triển khai thực hiện tốt các quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt. Như KCN Thanh Hà 282,14 ha; CCN Phú Thành I diện tích 23,63 ha; CCN Phú Thành II với diện tích 50 ha; CCN Đồng Tâm 22,8 ha; CCN An Bình 22,85 ha; CCN Thanh Nông 35,2 ha. Ngoài ra, UBND huyện đang trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 CCN tại Yên Bồng với tổng diện tích 198,65 ha.

Cùng với việc thực hiện tốt Quy hoạch xây dựng các KCN và CCN, tính từ năm 2013 - 2018, Lạc Thủy đã bố trí nguồn ngân sách địa phương cũng như tranh thủ các nguồn vốn ngân sách hỗ trợ từ T.ư và tỉnh để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các KCN và CCN, hạ tầng du lịch, hệ thống đường giao thông với tổng mức đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, Lạc Thủy chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác đền bù, GPMB đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chế độ chính sách và tiến độ thực hiện. Công tác CCHC trong thu hút đầu tư cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Theo đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy, huyện luôn coi công tác CCHC là một trong những khâu then chốt trong thu hút đầu tư. Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho nhân dân và doanh nghiệp, huyện đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công hiện đại. Đã tạo điều kiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh CCHC, nhất là các lĩnh vực thuộc phạm vi cấp huyện giải quyết như thủ tục về đất đai, GPMB, đăng ký kinh doanh, thuế, thủ tục vay vốn... Đồng thời với đó, huyện quyết liệt xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Trong vấn đề này, đã có cán bộ, công chức bị buộc thôi việc hoặc điều chuyển sang vị trí công tác khác vì vi phạm các quy định về giải quyết thủ tục hành chính, có hành vi gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...

Tính đến tháng 8/2018, toàn huyện Lạc Thủy đã thu hút được 45 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng gần 14 nghìn tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án với tổng mức đầu tư lớn đang được triển khai như: Dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện tại xã Yên Bồng tổng vốn đầu tư 8.200 tỷ đồng; dự án cáp treo Hương Bình tại xã Phú Lão tổng mức đầu tư 676 tỷ đồng; dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Đồng Tâm với tổng mức đầu tư 100 tỷ; dự án Khu du lịch tâm linh tại xã Phú Lão tổng mức đầu tư 3.123 tỷ; dự án đầu tư xây dựng Khu tổ hợp thể thao - văn hóa vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản tại xã Đồng Tâm với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng...

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng phát triển KT-XH cũng như tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Lạc Thủy theo hướng tích cực. Trở thành tiền đề thu hút đầu tư vào huyện trong những năm tiếp theo.

(Còn nữa)

Bài 2 - Đẩy mạnh thu hút đầu tư - khi trên, dưới đồng lòng


Vũ Phong


Các tin khác


Cán bộ, đảng viên nêu gương trong thực hiện quy định về quản lý đô thị, đất đai

Quán triệt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TH.U, ngày 20/4/2021 về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ lãnh đạo, quản lý; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị (QLĐT), quản lý đất đai (QLĐĐ) trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP thuỷ sản

Đến nay, tỉnh ta có 9 sản phẩm thuỷ sản chế biến được công nhận tiêu chuẩn OCOP 3 và 4 sao. Việc xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị các sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng, phát triển nghề nuôi thuỷ sản bền vững.

Xã Mường Chiềng nỗ lực giảm nghèo

Xã Mường Chiềng (Đà Bắc) có 8 xóm, 946 hộ với 4.070 nhân khẩu. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã chú trọng lãnh, chỉ đạo công tác giảm nghèo, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm tiềm năng hạng 5 sao; 32 sản phẩm hạng 4 sao; 124 sản phẩm hạng 3 sao.

Người dân đang hình thành thói quen không dùng tiền mặt

Thời gian qua, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, có mặt hầu hết trong các hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi. Hoạt động chuyển khoản, không dùng tiền mặt (KDTM) không chỉ diễn ra ở các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, sản xuất mà ngày càng phổ biến hơn tại nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, điều mà trước đây hiếm thấy.

Nông dân xã Thu Phong góp sức giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Với trên 620 hội viên nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã Thu Phong (Cao Phong) đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM với nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo. Qua đó góp phần giữ vững các tiêu chí NTM nâng cao tại địa phương, nổi bật nhất là tổ chức các mô hình phát triển kinh tế và duy trì hoạt động bảo vệ môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục