(HBĐT) - LTS: Trước thềm xuân mới 2019, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc phỏng vấn, đánh giá kết quả đã đạt được và những giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các mục tiêu KT-XH năm 2019, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang kiểm tra sản xuất tại nhà máy của Công ty Esquel Việt Nam (KCN Lương Sơn), giải quyết việc làm cho 4.000 lao động.

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH của tỉnh ta trong năm 2018?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh những khó khăn chung của cả nước, tỉnh ta còn bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng diễn ra ở nhiều địa phương làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng quan trọng, hàng trăm hộ dân phải di dời tái định cư, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. 

Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bức tranh KT-XH của tỉnh vẫn khá lạc quan. Đã có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,36%. Trong đó: nông- lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,7%; dịch vụ tăng 5,73%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển biến tích cực. Tỷ trọng ngành nông - lâm, thủy sản 22,12%; công nghiệp - xây dựng 47,36%; dịch vụ 30,52%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 14,74 %. Toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 61 xã. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,5% so với bình quân cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 32.520 tỷ đồng, vượt 2,75% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 616,15 triệu USD, tăng 20,81% so với cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 490,27 triệu USD, tăng 14,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm đã có 71 dự án đăng ký đầu tư mới. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 546 dự án, trong đó có 38 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 702 triệu USD, 508 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký khoảng 67.000 tỷ đồng. Hoạt động tài chính, ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.400 tỷ đồng, bằng 122% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 102 % so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Tiến độ giải ngân và thanh toán vốn đầu tư tiếp tục được cải thiện. Nhiều công trình, dự án đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả cao, kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. 

Đặc biệt, năm 2018, với sự tập trung chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra của chính quyền các cấp đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều lĩnh vực then chốt của tỉnh có những chuyển biến rõ nét. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đã đạt được những kết quả khả quan. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 9 nhà đầu tư thực hiện 9 dự án và ký Bản ghi nhớ đầu tư với 15 nhà đầu tư, thực hiện 19 dự án trên địa bàn tỉnh với mức đầu tư lên tới 94.000 tỷ đồng vào những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; đầu tư vào khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, điểm du lịch quốc gia Mai Châu và các địa phương trong tỉnh, hứa hẹn tạo sự lan tỏa, chuyển mình mạnh mẽ về KT-XH của tỉnh trong tương lai gần. 

Cùng với đó, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai và mang lại hiệu quả cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm. Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được tăng cường, chất lượng giáo dục có bước tiến bộ rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, QP-AN được giữ vững. 

P.V: Xin đồng chí cho biết những thách thức và cơ hội phát triển của tỉnh ta?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tỉnh ta đang đứng trước nhiều khó khăn, tuy nhiên cũng không ít cơ hội phát triển mới. Trong quá trình phát triển KT-XH, tỉnh ta đang đứng trước nhiều vấn đề cần giải quyết như: Tăng trưởng kinh tế thiếu tính bền vững, chất lượng tăng trưởng thấp. Tái cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ còn chậm. Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các địa phương trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT-XH chưa được cải thiện nhiều. Tình hình thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, khó lường. Đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi thiên tai còn nhiều khó khăn…

Mặc dù vậy, chúng ta đang đứng trước những cơ hội lớn để tạo sự bứt phá vươn lên đó là: Với lợi thế sát vùng Thủ đô và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh ta đang sở hữu những lợi thế đặc thù để phát triển, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch - dịch vụ, công nghiệp theo quy hoạch. Bên cạnh đó, tỉnh ta đang hình thành tư duy đổi mới, sự cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng có ý thức, quyết tâm và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đó là sức mạnh nội lực tạo nên sự thay đổi trong diện mạo KT - XH của tỉnh.

P.V: Xin đồng chí cho biết định hướng và một số giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT - XH năm 2019?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 là rất nặng nề với các mục tiêu phấn đấu chủ yếu là: Tăng trưởng kinh tế 9,5%, trong đó nông, lâm, nghiệp thủy sản tăng 4,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,28%, dịch vụ tăng 7,9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,1 triệu đồng. Tổng đầu tư toàn xã hội 16.435 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách 3.810 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 790 triệu USD, nhập khẩu 636 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%...

Bước vào năm mới 2019, với quyết tâm chính trị cao, ý thức trách nhiệm trước sự đổi mới và phát triển của quê hương Hòa Bình, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong đó tập trung triển khai các giải pháp cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KT-XH. Tăng cường cơ chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Thực hiện mục tiêu coi doanh nghiệp và người dân là đối tượng phục vụ thay vì quản lý. Xây dựng bộ máy chính quyền đồng hành với doanh nghiệp và người dân, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển lành mạnh và bền vững. Phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng  phí và giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, bảo đảm QP - AN, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng phát triển. 

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


                                                                   Lê Chung (thực hiện)


Các tin khác


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(HBĐT) - Sáng 20/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Quang Vinh, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì hội nghị.

Tạo bước chuyển trong hội nhập kinh tế

(HBĐT) - Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về hội nhập quốc tế, những năm qua, Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của T.Ư và địa phương về lĩnh vực này.

Mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ ngày 20/9/2019

(HBĐT) - Ngày 5/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

15 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 7, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 2 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 91,6 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 260.000 USD.

Huyện Kim Bôi tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Ngày 19/8, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) giai đoạn 2010-2020.

Nuôi cá lồng tạo sức hút để du lịch hồ Hòa Bình phát triển

(HBĐT) - Hồ Hòa Bình là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, có chiều dài 70 km, 17 xã thuộc 5 huyện, thành phố giáp hồ. Hồ Hòa Bình được ví như vịnh Hạ Long trên núi với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Bên cạnh đó, hồ còn có môi trường trong sạch, nguồn thủy sinh phong phú thuận lợi để phát triển nuôi cá lồng với nhiều loài cá quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Nhằm khai thác tiềm năng để phát triển du lịch lòng hồ, các địa phương thuộc khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình tập trung đầu tư phát triển nuôi cá lồng, với mong muốn các loài cá quý sẽ trở thành sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu của du khách, nhất là khách nước ngoài.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục