(HBĐT) - Sở Tài chính vừa có Công văn số 3021/STC-QLG&CS về hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công.


Căn cứ theo các quy định của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định tại các Điều: 48, 62, 94, 103, 112 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, số tiền thu được từ xử lý (bán, chuyển nhượng, thanh lý...) tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm cả các trường hợp sắp xếp lại, xử lý nhà, đất), tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản được trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước và tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước, tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và khai thác quỹ đất, mặt nước để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng phải nộp vào tài khoản tạm giữ do cơ quan quản lý tài sản công của Bộ Tài chính, cơ quan quản lý tài sản công của các bộ, cơ quan T.Ư, Sở Tài chính, Phòng Tài chính - kế hoạch mở tại Kho bạc Nhà nước. Định kỳ hàng quý, chủ tài khoản tạm giữ có trách nhiệm nộp vào NSNN theo phân cấp số tiền thu được từ xử lý, khai thác tài sản công (sau khi trừ đi các chi phí có liên quan).

Căn cứ quy định nêu trên, để kịp thời thu đúng, thu đủ NSNN, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai một số nội dung sau:

Chỉ đạo rà soát, đôn đốc các đơn vị có tài sản bán, chuyển nhượng, thanh lý, giao quyền sở hữu, giao quyền sử dụng, cho thuê quyền khai thác... thu, nộp đầy đủ, đúng hạn theo quy định số tiền thu được vào tài khoản tạm giữ, thực hiện thủ tục đề nghị chủ tài khoản tạm giữ thanh toán chi phí xử lý, khai thác tài sản theo quy định. Trường hợp quá thời hạn thanh toán theo quy định mà người mua tài sản, thuê quyền khai thác, nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài sản chưa thanh toán đủ thì cơ quan được giao nhiệm vụ bán, chuyển nhượng tài sản, cho thuê, chuyển nhượng quyền khai thác tài sản có trách nhiệm xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

H.N (TH)


Các tin khác


Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động “tín dụng đen”

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh vừa ký ban hành Công văn số 1694/UBND-NVK, ngày 28/9/2023 chỉ đạo việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động "tín dụng đen” (TDĐ).

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN), những tháng cuối năm 2023, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh (SXKD), đẩy nhanh giải quyết các thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp đón xu hướng mới

Biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hậu quả nặng nề đối với cuộc sống con người trong quy mô toàn cầu. Cùng đó, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến người tiêu dùng suy nghĩ và lựa chọn nhiều hơn về sống xanh, lối sống bền vững.

Xăng giảm giá mạnh, có loại giảm gần 1.000 đồng/lít

Sau chuỗi ngày tăng giá, từ 15 giờ ngày 2/10, xăng giảm giá mạnh theo xu hướng thế giới, xăng RON95 giảm 906 đồng/lít, xuống mức 24.842 đồng/lít.

Thành phố Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4905/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục