(HBĐT) - Ngay từ đầu năm 2021, các cấp, ngành trong tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước theo kế hoạch được giao. Trong tháng 2, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 370,6 tỷ đồng, đạt 7% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao.Các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Lương Sơn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng nguồn thu xuất, nhập khẩu của tỉnh.

Theo đó, thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện hết tháng 2/2021, đạt 776,7 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa trên 707 tỷ đồng, bằng 17% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 15% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất, nhập khẩu ước đạt 68,9 tỷ đồng, bằng 34% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 28% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.

Thu ngân sách địa phương đến hết tháng 2 ước thực hiện 1.898,7 tỷ đồng, bằng 16% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 15% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó, thu điều tiết được hưởng theo phân cấp là 710,9 tỷ đồng; thu bổ sung cân đối từ ngân sách T.Ư 844,9 tỷ đồng; thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách T.Ư là 342,9 tỷ đồng.


H.N

Các tin khác


Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được HĐND tỉnh giao 7.285 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nguồn thu còn hạn hẹp, cơ cấu thu thiếu bền vững, chưa có nguồn thu chủ lực mà chủ yếu dựa vào thu từ tiền sử dụng đất…

Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Tân Lạc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó từng bước nâng cao giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục