(HBĐT) - Giai đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh được đánh giá có vai trò rất quan trọng trong phát triển KT-XH. Chỉ tiêu đặt ra đến năm 2025, thu NSNN đạt 10.000 tỷ đồng. Để làm rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu NSNN trong 5 năm tới, phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Vũ Hồng Long, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về vấn đề này.


Đồng chí Vũ Hồng Long, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

P.V: Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và điểm nổi bật trong thu ngân sách 6 tháng qua trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Vũ Hồng Long: Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra mục tiêu thu NSNN tăng 17%/năm, phấn đấu đến năm 2025 đạt 10.000 tỷ đồng. Triển khai NQĐH Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 330/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết số 403/NQ-HĐND, ngày 5/2/2021 về kế hoạch tài chính 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, trong đó kế hoạch thu NSNN trên địa bàn 5 năm là 35.820 tỷ đồng, gồm thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 3.000 tỷ đồng, thu nội địa 32.820 tỷ đồng, riêng thu tiền sử dụng đất (SDĐ) 6.500 tỷ đồng.

Triển khai kế hoạch thu NSNN 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thành tựu phát triển KT-XH các năm vừa qua tạo đà cho giai đoạn sau. Trong các năm tới, tỉnh sẽ tập trung vào 4 đột phá chiến lược về quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển KT-XH nhanh, bền vững. Tuy nhiên, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức tác động tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và thu NSNN, đặc biệt khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển của nhiều ngành, nghề.

Đối với năm 2021, nhiệm vụ thu NSNN được HĐND tỉnh giao là 5.070 tỷ đồng, trong đó, thu tiền SDĐ 1.700 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và khắc phục khó khăn trong hoạt động SX-KD của các tổ chức, cá nhân nên kết quả thu nội địa một số khoản đạt khá. Tổng số thu 1.799 tỷ đồng, đạt 37,3% dự toán HĐND tỉnh, bằng 138,6% cùng kỳ, trong đó, thu tiền SDĐ 293,4 tỷ đồng, đạt 17,3% dự toán HĐND tỉnh, bằng 111,2% cùng kỳ; thu từ thuế và phí (trừ tiền SDĐ) 1.505,6 tỷ đồng, đạt 56,7% dự toán pháp lệnh, đạt 48,3% dự toán HĐND tỉnh, bằng 145,6% so cùng kỳ. Số thu từ thuế và phí của tỉnh đạt tiến độ bình quân chung của cả nước và có mức tăng cao, xếp vào nhóm các địa phương thu đạt mức trung bình khá; một số khoản thu đã hoàn thành dự toán pháp lệnh. Đây là những mặt tích cực mặc dù dịch Covid-19 đang bùng phát, ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-XH của tỉnh.

P.V: Để đảm bảo thu NSNN trên địa bàn đúng kế hoạch đề ra, xin đồng chí cho biết một số giải pháp chính mà ngành thuế đã, đang triển khai thực hiện?

Đồng chí Vũ Hồng Long: Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021, đặc biệt đối với khoản thu tiền SDĐ và bán tài sản Nhà nước dôi dư (chiếm tới 39,4% dự toán HĐND tỉnh giao), yếu tố quyết định kết quả thực hiện chỉ tiêu thu NSNN năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025, Cục Thuế tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát những định hướng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế liên quan đến hoạt động quản lý thu NSNN trên địa bàn, tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

- Triển khai các giải pháp tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 31/5/2021 của BTV Tỉnh ủy; thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh năm 2021 theo Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 11/5/2021; thường xuyên rà soát bổ sung danh mục dự án thu tiền SDĐ, dự án nhà ở, danh mục nhà, đất dôi dư để sắp xếp, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện của từng dự án, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu năm 2021 thu tiền SDĐ đạt trên 1.700 tỷ đồng, tiền bán tài sản trên đất 200 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025, thu tiền SDĐ đạt trên 6.500 tỷ đồng.

- Nắm chắc diễn biến tình hình KT-XH, "sức khỏe" doanh nghiệp (DN) và hoạt động SX-KD trên địa bàn để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để người nộp thuế phát triển SX-KD, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

- Theo dõi chặt chẽ nguồn thu, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân các khoản thất thu, còn tiềm năng để đề ra biện pháp quản lý hiệu quả, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.

- Cục Thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thu hồi số tiền nợ thuế, đảm bảo tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu dưới 5% theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ.

P.V: Với các sở, ngành, địa phương, vai trò trong thu NSNN cũng rất lớn, vậy công tác phối hợp với ngành thuế sẽ được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Vũ Hồng Long: Xác định thu NSNN là nhiệm vụ chính trị tổng hợp, một mình ngành thuế không thể thực hiện được mà cần sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền và các ngành. Do đó, Cục Thuế tỉnh thường xuyên có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố để tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan thuế trong hoạt động quản lý thu NSNN trên địa bàn theo Quyết định số 554/QĐ-UBND, ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, nộp NSNN trên địa bàn.

Tới đây, Cục Thuế tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các sở, ngành, địa phương trong quản lý thu NSNN, đặc biệt đối với hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 70/KH-BCĐ, ngày 25/3/2021 của Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2021; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Cảnh sát trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, trong đó tập trung vào các đối tượng có rủi ro cao về thuế... nhằm chống thất thu; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp trốn lậu thuế, gian lận thương mại, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời vào NSNN.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách, pháp luật về thuế đến cán bộ, công chức, người dân và DN nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật, bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật về thuế. Tăng cường phối hợp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng...

Cục Thuế kiên quyết đề nghị tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của DN đang nợ các khoản thuế. Phối hợp triển khai các biện pháp cưỡng chế trong việc xử lý thu hồi nợ thuế, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất đối với những trường hợp vi phạm Luật Đất đai, chậm nộp tiền SDĐ sau khi đấu giá; thu hồi, tước giấy phép khai thác khoáng sản hoặc tạm dừng giấy phép cấp vật liệu nổ đối với DN nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản nợ thuế, phí khác theo quy định.

Với những chỉ đạo sát sao từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các sở, ngành, địa phương và nỗ lực của tập thể công chức, người lao động ngành thuế tỉnh, tin tưởng rằng, nhiệm vụ thu NSNN của tỉnh trong năm 2021 và những năm tới sẽ đạt và vượt chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hồng Trung (TH)

Các tin khác


Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Huyện Lạc Sơn có trên 5.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

‘Xử lý ngay tình trạng giá vàng trong nước và quốc tế chênh lệch quá cao’

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 160/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng thời gian tới.

"May đo" chính sách thu hút FDI

6,17 tỷ USD là lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Xu hướng khu công nghiệp xanh

Sau gần 30 năm, đến nay các khu công nghiệp tại Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Song các khu công nghiệp lại chưa thực sự quan tâm nhiều đến việc tăng trưởng xanh và bền vững, giảm tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục