(HBĐT) - Tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS), hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập, nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ để tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử, hướng tới nền quản trị quốc gia, quản trị xã hội thông minh, nền hành chính hiện đại.
Ngân hàng BIDV chi nhánh Phương Lâm (TP Hòa Bình) ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. 

Hiệu quả thiết thực

Việc ứng dụng CNTT đang mang lại hiệu quả thiết thực, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, sinh hoạt, sản xuất của người dân. Hiệu quả cải cách hành chính được nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và người dân được tiếp cận các dịch vụ công (DVC). Các cuộc họp của cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức, cơ quan có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến. Việc quán triệt, truyên truyền các chủ trương, nghị quyết, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đã được tổ chức trực tuyến. Cơ quan Đảng, chính quyền đã vận hành tốt phòng họp không giấy tờ. Từ tháng 8, các cuộc họp của BTV Tỉnh ủy được thực hiện theo hình thức "phòng họp không giấy", vừa tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chuẩn bị họp và họp, vừa góp phần quan trọng cải cách hành chính trong Đảng; đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Từ việc ứng dụng CNTT đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng CNTT trong phát triển chính quyền điện tử, CĐS của tỉnh bước đầu mang lại một số kết quả: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp gắn với việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng; hộp thư điện tử công vụ; hệ thống một cửa điện tử đã được triển khai đồng bộ liên thông 4 cấp. Cổng DVC trực tuyến tỉnh đã được triển khai đồng bộ, kết nối với Cổng DVC quốc gia, Cổng hỗ trợ thanh toán trực tuyến quốc gia. Tính đến ngày 31/6/2021, Cổng DVC trực tuyến cung cấp 620 DVC mức độ 3 và 912 DVC mức độ 4, tích hợp cung cấp 534 DVC trực tuyến với Cổng DVC quốc gia đã góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, đảm bảo chính xác, kịp thời trong quá trình giải quyết TTHC phục vụ người dân, DN. Hệ thống hạ tầng thông tin được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại với 100% xã, phường, thị trấn có mạng lưới cáp quang và trạm phát sóng thông tin di động. Đường truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai từ tỉnh đến cấp huyện và đang triển khai đến cấp xã; đã đưa vào thí điểm Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh, Trung tâm Giám sát an toàn an ninh tập trung và cung cung cấp một số dịch vụ đô thị thông minh cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn cần giải quyết để thực hiện CĐS như: Nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng, hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu mới; việc đầu tư hạ tầng CNTT nền tảng, triển khai các giải pháp tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin phục vụ phát triển chính quyền điện tử, CĐS còn chậm; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trình độ CNTT còn hạn chế; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành, khai thác có hiệu quả các hệ thống CNTT. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin còn bị động, chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, các ngành đang tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện CĐS. 

 "Bắt tay” chuyển đổi số

Với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra với tốc độ nhanh, đã hình thành xu thế phát triển mới trong nhiều lĩnh vực. CĐS tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống KT-XH, là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân. Nhận thức sâu sắc được xu thế phát triển, mới đây, tỉnh đã bắt tay với Công ty CP FPT thực hiện CĐS trên các trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh để tạo sự phát triển nhanh, bền vững. Việc CĐS được xác định là nhiệm vụ quan trọng thực hiện các khâu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là quy hoạch, cải cách hành chính; xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng thông tin và nguồn nhân lực. Đây cũng là sự hiện thực hóa các mục tiêu về CĐS theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Chủ tịch HĐQT Công ty CP FPT Trương Gia Bình, đối tác thực hiện CĐS của tỉnh cho biết: Thực hiện CĐS bảo đảm cho người dân và DN khai thác được tiềm năng phát triển nông nghiệp; thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành, phát triển sản xuất, xây dựng đô thị thông minh, phát triển thương mại điện tử, tập trung với các dịch vụ du lịch và nông nghiệp, thanh toán điện tử, CĐS doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp DN và hộ gia đình bán sản phẩm, dịch vụ thông qua thương mại điện tử… nhằm tạo ra những giá trị mới dựa trên sự chuyển đổi toàn diện ở nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, góp phần phòng, chống dịch bệnh, xây dựng vùng xanh an toàn, sản xuất an toàn…

Hiện nay, tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Công ty CP FPT thực hiện các bước CĐS hướng tới mục tiêu tạo đột phá trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền, đô thị thông minh, phát triển dịch vụ thương mại, điện tử, huy động DN các thành phần kinh tế tham gia quá trình CĐS.

Lê Chung

Các tin khác


Tín dụng ưu đãi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Những năm qua, tín dụng ưu đãi đã giải quyết được bài toán thiếu vốn để phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo ở các địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống.

Huyện Đà Bắc: Đề xuất trồng 450 ha cây dược liệu quý

(HBĐT) - Theo báo cáo của Phòng Dân tộc huyện Đà Bắc, vừa qua, Phòng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã trên địa bàn huyện tiến hành khảo sát vùng trồng cây dược liệu quý. Theo kết quả khảo sát, huyện đề xuất trồng 450 ha vùng trồng cây dược liệu quý. Cụ thể, đề xuất trồng 120 ha thuộc điểm Thung Củ, Bưa Sen của xã Cao Sơn; 120 ha tại Bưa Trùng, xã Hiền Lương; tại xã Yên Hòa, khảo sát điểm Bưa Men, Bưa Lang với đề xuất trồng 60 ha; khảo sát điểm xóm Ca Lông, khu sản xuất U Rum của xóm Nhạp (xã Đồng Chum) với đề xuất diện tích trồng 150 ha.

Cho vay hộ dân tộc thiểu số nghèo đạt trên 66 tỷ đồng

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2085/ QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó có nội dung thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ DTTS nghèo sinh sống tại các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn, do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai.

Algeria mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam

Trong 2 ngày 26 và 27/9, Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Thương vụ Việt Nam tại Algeria phối hợp cùng Cục Xúc tiến Ngoại thương Algeria (AlGEX) tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến Việt Nam – Algeria 2022.

Giám sát thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cao Phong, Đà Bắc

(HBĐT) - Sáng 26/9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất (SDĐ) để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất, đấu giá tài sản công (TSC) giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn huyện Cao Phong.

Tổng kết mô hình “Vỗ béo bò thịt và xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học”

(HBĐT) - Sáng 26/9, tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết mô hình "Vỗ béo bò thịt và xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học năm 2022”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục