(HBĐT) - "Các chủ đầu tư chủ động giải ngân vốn đầu tư công (GNVĐTC) theo kế hoạch vốn giao năm 2022, không được để bê trễ, phấn đấu đến ngày 30/6 tới giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn giao. Phải đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước (NSNN), GNVĐTC vì kết quả của 2 nhiệm vụ này có ý nghĩa quyết định đến chỉ tiêu tăng trưởng 9% trong năm nay...". Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh, bởi hiện tại, tiến độ GNVĐTC của tỉnh ở mức trung bình so với cả nước và kết quả tăng trưởng kinh tế trong quý I chưa đạt như mong muốn.


Nhờ kịp thời bố trí vốn đầu tư, dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối quốc lộ 6 (TP Hòa Bình) đã được triển khai các hạng mục thi công.

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao 3.393,9 tỷ đồng; số vốn đã được HĐND tỉnh thông qua trên 4.192 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 3045/QĐ-UBND, ngày 21/12/2021 và Quyết định số 512/QĐ-UBND, ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh, đến hết tháng 4, UBND tỉnh đã phân bổ và giao chi tiết đến từng dự án đạt 100% kế hoạch VĐTC đã được HĐND tỉnh thông qua. Cụ thể, vốn ngân sách địa phương đã phân bổ 2.668,5 tỷ đồng (vốn trong cân đối ngân sách tỉnh 1.869,7 tỷ đồng; vốn tăng thu ngân sách địa phương 798,9 tỷ đồng); vốn ngân sách T.Ư phân bổ 1.524,2 tỷ đồng (vốn trong nước 1.101,6 tỷ đồng, vốn nước ngoài (ODA) 422,6 tỷ đồng).

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch VĐTC, không để dồn vào các tháng cuối năm, ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân; tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng VĐTC. Đồng thời, UBND tỉnh đã tổ chức họp giao ban định kỳ với các ngành, các ban quản lý dự án và các huyện, thành phố để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Sát sao chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm.

Tính đến ngày 15/4, giải ngân kế hoạch VĐTC năm 2022 của tỉnh đạt 577,2 tỷ đồng, bằng 14% kế hoạch vốn giao. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh giải ngân 497,6 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch; vốn ngân sách T.Ư giải ngân 79,6 tỷ đồng, mới đạt 5% kế hoạch vốn được giao (vốn trong nước 71,7 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch; vốn nước ngoài 7,8 tỷ đồng, chỉ bằng 2% kế hoạch vốn giao).

Kết quả giải ngân nhìn chung còn chậm, một số nguồn vốn đạt rất thấp, nhất là các dự án ODA. Theo Quyết định số 409/QĐ-UBND, ngày 8/3/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn từ nguồn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại năm 2022, tổng số vốn đã phân bổ cho các dự án là 591.373 triệu đồng, trong đó, vốn ODA cấp phát 422.571 triệu đồng, vốn vay lại 53.721 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách T.Ư 20 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương 95.081 triệu đồng. Trong 14 dự án ODA được giao kế hoạch vốn có tới 11 dự án chưa thực hiện giải ngân, vì vậy có nguy cơ rất lớn không đạt tiến độ.

Để đẩy mạnh GNVĐTC, tạo lực đẩy cho tăng trưởng và phục hồi kinh tế sau đại dịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh và các chủ đầu tư trong thời gian tới: Tập trung triển khai giải ngân theo Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 18/1/2022 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN tỉnh năm 2022. Theo đó, đảm bảo giải ngân đến ngày 30/6 đạt trên 50%, đến ngày 30/9 đạt trên 70% và đến ngày 31/1/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao. Muốn vậy cần khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo thông báo kế hoạch VĐTC. Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, bao gồm bồi thường, GPMB, đấu thầu… để đẩy nhanh tiến độ thi công. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sau khi có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước (KBNN), không dồn vào cuối năm. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Đồng thời sớm hoàn thành thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2022. Kịp thời gửi hồ sơ các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để KBNN ghi thu, ghi chi theo tiến độ thực hiện đảm bảo đúng quy định. Nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, theo dõi thực hiện kế hoạch VĐTC. Kịp thời đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao KBNN nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi, chỉ cho phép giải ngân đối với các dự án bảo đảm đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành khác có liên quan. Giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh thu từ nguồn sử dụng đất, xổ số kiến thiết để bố trí vốn cho các dự án kịp thời triển khai thực hiện. Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp Sở Tài chính, KBNN thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn giao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đối với kết quả giải ngân của dự án do mình làm chủ đầu tư; tiếp tục xác định kết quả GNVĐTC là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.


Bình Giang


Các tin khác


Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển lâu dài, hoạt động bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.

Diễn đàn báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững

(HBĐT) - Chiều 5/6, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Diễn đàn Báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững. Diễn đàn có sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc TP Hà Nội; các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia, luật sư, cơ quan báo chí các tỉnh phía Bắc.

Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Duy trì sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản

Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 20,26 tỷ USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục