(HBĐT) - "Các chủ đầu tư chủ động giải ngân vốn đầu tư công (GNVĐTC) theo kế hoạch vốn giao năm 2022, không được để bê trễ, phấn đấu đến ngày 30/6 tới giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn giao. Phải đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước (NSNN), GNVĐTC vì kết quả của 2 nhiệm vụ này có ý nghĩa quyết định đến chỉ tiêu tăng trưởng 9% trong năm nay...". Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh, bởi hiện tại, tiến độ GNVĐTC của tỉnh ở mức trung bình so với cả nước và kết quả tăng trưởng kinh tế trong quý I chưa đạt như mong muốn.


Nhờ kịp thời bố trí vốn đầu tư, dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối quốc lộ 6 (TP Hòa Bình) đã được triển khai các hạng mục thi công.

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao 3.393,9 tỷ đồng; số vốn đã được HĐND tỉnh thông qua trên 4.192 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 3045/QĐ-UBND, ngày 21/12/2021 và Quyết định số 512/QĐ-UBND, ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh, đến hết tháng 4, UBND tỉnh đã phân bổ và giao chi tiết đến từng dự án đạt 100% kế hoạch VĐTC đã được HĐND tỉnh thông qua. Cụ thể, vốn ngân sách địa phương đã phân bổ 2.668,5 tỷ đồng (vốn trong cân đối ngân sách tỉnh 1.869,7 tỷ đồng; vốn tăng thu ngân sách địa phương 798,9 tỷ đồng); vốn ngân sách T.Ư phân bổ 1.524,2 tỷ đồng (vốn trong nước 1.101,6 tỷ đồng, vốn nước ngoài (ODA) 422,6 tỷ đồng).

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch VĐTC, không để dồn vào các tháng cuối năm, ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân; tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng VĐTC. Đồng thời, UBND tỉnh đã tổ chức họp giao ban định kỳ với các ngành, các ban quản lý dự án và các huyện, thành phố để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Sát sao chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm.

Tính đến ngày 15/4, giải ngân kế hoạch VĐTC năm 2022 của tỉnh đạt 577,2 tỷ đồng, bằng 14% kế hoạch vốn giao. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh giải ngân 497,6 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch; vốn ngân sách T.Ư giải ngân 79,6 tỷ đồng, mới đạt 5% kế hoạch vốn được giao (vốn trong nước 71,7 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch; vốn nước ngoài 7,8 tỷ đồng, chỉ bằng 2% kế hoạch vốn giao).

Kết quả giải ngân nhìn chung còn chậm, một số nguồn vốn đạt rất thấp, nhất là các dự án ODA. Theo Quyết định số 409/QĐ-UBND, ngày 8/3/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn từ nguồn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại năm 2022, tổng số vốn đã phân bổ cho các dự án là 591.373 triệu đồng, trong đó, vốn ODA cấp phát 422.571 triệu đồng, vốn vay lại 53.721 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách T.Ư 20 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương 95.081 triệu đồng. Trong 14 dự án ODA được giao kế hoạch vốn có tới 11 dự án chưa thực hiện giải ngân, vì vậy có nguy cơ rất lớn không đạt tiến độ.

Để đẩy mạnh GNVĐTC, tạo lực đẩy cho tăng trưởng và phục hồi kinh tế sau đại dịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh và các chủ đầu tư trong thời gian tới: Tập trung triển khai giải ngân theo Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 18/1/2022 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN tỉnh năm 2022. Theo đó, đảm bảo giải ngân đến ngày 30/6 đạt trên 50%, đến ngày 30/9 đạt trên 70% và đến ngày 31/1/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao. Muốn vậy cần khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo thông báo kế hoạch VĐTC. Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, bao gồm bồi thường, GPMB, đấu thầu… để đẩy nhanh tiến độ thi công. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sau khi có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước (KBNN), không dồn vào cuối năm. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Đồng thời sớm hoàn thành thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2022. Kịp thời gửi hồ sơ các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để KBNN ghi thu, ghi chi theo tiến độ thực hiện đảm bảo đúng quy định. Nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, theo dõi thực hiện kế hoạch VĐTC. Kịp thời đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao KBNN nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi, chỉ cho phép giải ngân đối với các dự án bảo đảm đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành khác có liên quan. Giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh thu từ nguồn sử dụng đất, xổ số kiến thiết để bố trí vốn cho các dự án kịp thời triển khai thực hiện. Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp Sở Tài chính, KBNN thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn giao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đối với kết quả giải ngân của dự án do mình làm chủ đầu tư; tiếp tục xác định kết quả GNVĐTC là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.


Bình Giang


Các tin khác


Ngăn chặn tình trạng san ủi đất để phân lô bán nền

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 1013/UBND-KTN về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo ngăn chặn việc san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối, đất nông, lâm nghiệp để phân lô, bán nền, xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 702,6 triệu USD

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm 2022, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hàng xuất khẩu. Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng mạnh, ước đạt 702,626 triệu USD, tăng 21,38% so với cùng kỳ năm trước, bằng 48,9% kế hoạch năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là linh kiện điện tử, may mặc, lâm sản... Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 533,459 triệu USD, tăng 5,83% so với cùng kỳ, đạt 48,63% kế hoạch năm.


Nhà thầu xây dựng gặp khó khăn khi giá vật liệu tăng cao

Thời gian qua, do giá vật liệu tăng đột biến, nhưng các cơ quan quản lý Nhà nước chưa có cơ chế bù giá, điều chỉnh hợp đồng hợp lý hoặc có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ nhà thầu kịp thời nên hàng loạt doanh nghiệp đang tham gia các gói thầu đầu tư công, nhất là các gói thầu về hạ tầng kỹ thuật, đường cao tốc bắc-nam lâm vào tình cảnh khó khăn.

Sớm hoàn thiện các thể chế, chính sách để ngành dầu khí phát triển

Là một trong những doanh nghiệp trọng điểm của nền kinh tế, mỗi năm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đóng góp hàng trăm nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng thu ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

“LEGENDA DEL RIO - Huyền thoại bên sông” – Sự kiện ra mắt siêu phẩm cuối cùng của năm 2022

(HBĐT) - Đêm 30/6 vừa qua, Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh – Chủ đầu tư dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio đã có màn ra mắt bằng đêm đại nhạc hội hoành tráng với chủ đề "Legenda Del Rio - Huyền thoại bên sông”. Với sự góp mặt của dàn khách mời khủng cùng các đơn vị phân phối bất động sản đầu ngành, sự kiện đã khiến hơn 3000 người tham dự thăng hoa cảm xúc.

Phát triển bền vững ngành công nghiệp không khói hậu đại dịch Covid-19

(HBĐT) - Trở lại trạng thái bình thường mới trong một thời gian ngắn, hoạt động du lịch Hoà Bình đang có kết quả phục hồi ấn tượng. Các khu, điểm du lịch thu hút khách, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và dịp nghỉ hè. Tính đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh đón 1.680.000 khách du lịch, đạt 65,1% kế hoạch năm. Trong đó có 60.000 lượt khách quốc tế, 1.620.000 lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước 1.900 tỷ đồng, thực hiện 79,2% kế hoạch năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục