(HBĐT) - Năm 2022, Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 9% trở lên. Song, do tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp; dịch Covid-19 tiếp tục tác động tới sự phát triển, cùng với đó là thị trường tiêu thụ hàng hóa khó khăn; giá xăng dầu ngày một leo thang đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thành phần kinh tế nên những tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn chậm so với mục tiêu đề ra. 

Do vậy, thúc đẩy, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thời gian còn lại của năm 2022 và các năm tiếp theo để bù đắp lại chỉ tiêu chưa đạt trước đó, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra 9%... là mục tiêu xuyên suốt và cũng là nhiệm vụ hàng đầu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.


6 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản phẩm may mặc tăng 12,05%, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ảnh: Công ty may GGS, KCN bờ trái sông Đà (TP Hoà Bình).

Từ đầu năm đến nay, quán triệt các văn bản chỉ đạo của T.Ư, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, từng bước phục hồi, phát triển KT-XH. Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 18/1/2022 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN tỉnh năm 2022 với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng ngành, lĩnh vực. UBND tỉnh đã giao chi tiết cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện với 19 chỉ tiêu KT-XH trọng tâm, chủ yếu năm 2022; 54 chỉ tiêu, 153 nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, lĩnh vực; kịch bản tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn; kế hoạch triển khai 4 dự án đầu tư công và 7 dự án đầu tư ngoài ngân sách trọng điểm khởi công trong năm 2022. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngay trong tháng 1/2022, các sở, ban, ngành, địa phương đã hoàn thành xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND và chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng kế hoạch, chương trình được xây dựng.

Để tạo nền móng thúc đẩy phát triển KT-XH nói chung và tăng trưởng nói riêng, tại nhiều cuộc họp của Tỉnh ủy, BTV và Thường trực Tỉnh ủy, cũng như dự họp UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt một số quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch phân khu khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình; quy hoạch xây dựng vùng huyện; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hòa Bình; quy hoạch phân khu và một số vị trí có lợi thế thu hút đầu tư, như: dọc tuyến đường liên kết vùng, hai bờ hạ lưu sông Đà; dọc đường Hòa Lạc - Hòa Bình; các huyện: Lương Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động SX-KD của doanh nghiệp; triển khai đồng bộ, linh hoạt giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Các cấp, ngành quan tâm giải quyết vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm...

Đặc biệt, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và các đề án của Tỉnh ủy về phát triển kết cấu hạ tầng, lĩnh vực nông nghiệp, CN-TTCN, dịch vụ... Trong đó, chú trọng thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng, gia công, tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn. Huy động nguồn lực tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp làm cơ sở thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách kích cầu, phục hồi du lịch. Tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào khai thác hoạt động du lịch, dịch vụ và tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng du lịch của các tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup, T&T, Lạc Hồng...

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, 6 tháng đầu năm nay, KT-XH của tỉnh có chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tăng trưởng khá. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%; trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,63%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,17% (riêng công nghiệp tăng 7,44%); dịch vụ tăng 7,32%; thuế sản phẩm giảm 11,45%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 25.637 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 27.230 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 1,68 triệu lượt người, tăng 99,6% so với cùng kỳ năm trước, bằng 65% kế hoạch năm, tổng doanh thu ước đạt 1.900 tỷ đồng, bằng 79,1% kế hoạch năm... Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn; nhiều dự án tắc nghẽn trong giải phóng mặt bằng... Những hạn chế này đã tác động trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Vừa qua, tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc đôn đốc, triển khai kịch bản. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh có chuyển biến tích cực, song trên thực tế vẫn còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trong những tháng cuối năm tỉnh phải quan tâm đôn đốc đầu tư xã hội, trong đó cần thúc đẩy để thực hiện giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2022, đặc biệt là đầu tư ngoài xã hội với việc triển khai khởi công cũng như giải ngân đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Kết quả triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng đối với kết quả tăng trưởng kinh tế.


Hoàng Nga

Các tin khác


Cải thiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(HBĐT) - Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (GNVĐTC) là một yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành kế hoạch tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 của tỉnh đạt 9%. Do vậy, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã sát sao chỉ đạo việc phân bổ nguồn vốn và thúc tiến độ giải ngân. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh và các chủ đầu tư phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch VĐTC được giao trong năm 2022; đảm bảo giải ngân theo từng mốc thời gian cụ thể (đến ngày 30/6/2022, giải ngân đạt trên 50% kế hoạch vốn (KHV) giao, đến ngày 30/9 đạt trên 70% và đến ngày 31/1/2023 đạt 100% KHV giao). Tuy vậy, hiện kết quả giải ngân không đạt mục tiêu đề ra, tỷ lệ còn thấp so với yêu cầu.

Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh triển khai công tác 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Chiều 11/8, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh (DNT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

Giá xăng dầu giảm hơn 900 đồng/lít

Từ 15h hôm nay (11/8), mỗi lít xăng giảm thêm hơn 900 đồng, dầu cũng hạ 1.000-1.210 đồng (trừ dầu mazut).

Xuất khẩu 1 tấn nhãn Sơn Thủy đầu tiên sang thị trường EU

(HBĐT) - Ngày 11/8, tại xã Xuân Thủy (Kim Bôi), Sở NN&PTNT phối hợp UBND huyện Kim Bôi và Công ty CP nông nghiệp hữu cơ FUSA tổ chức lễ xuất hàng chuyến hàng đầu tiên của sản phẩm nhãn Sơn Thủy sang thị trường EU. Dự lễ xuất hàng có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Triển khai áp dụng Bộ chỉ số DDCI - đột phá cải thiện môi trường đầu tư

(HBĐT) - Cải thiện mạnh mẽ năng lực điều hành kinh tế và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh là những yêu cầu quan trọng hàng đầu nhằm tạo ra động lực bền vững trong định hướng thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế ở mỗi địa phương. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó "tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh (NLCT) cấp tỉnh (PCI), phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 mỗi năm tăng tối thiểu 3 bậc”. Để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh và nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hoà Bình, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Bộ chỉ số NLCT và Kế hoạch khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp (DN) về môi trường đầu tư, kinh doanh các huyện, thành phố và các sở, ngành tỉnh.

Xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp

(HBĐT) - Những năm gần đây, huyện Lạc Sơn quan tâm, chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Nhờ đó, giúp quản lý tốt hơn về chất lượng sản phẩm, tăng khả năng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và thu nhập cho nông hộ, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong ngành nông nghiệp, khai thác thế mạnh của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục