Bộ mặt đô thị thành phố Hòa Bình đang trên đường đổi mới

Bộ mặt đô thị thành phố Hòa Bình đang trên đường đổi mới

(HBĐT) - 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Hòa Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã đề ra.

 

Thành uỷ đã nghiêm túc quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của Tỉnh ủy thành chương trình hành động phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương trên tất cả các lĩnh vực KT – XH, QP – AN, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Có 14/16 chỉ tiêu đã đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm là 14.08%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng tốt hơn, nhất là trong lĩnh vực quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng. Đề án về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị từng bước đáp ứng các tiêu chí để nâng cấp đô thị từ loại IV lên loại III, đưa thị xã Hòa Bình thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2006.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển mới. Chất lượng dạy và học được nâng lên. Công tác phòng – chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Chủ trương xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo việc làm cho người lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm. Hiện tại, toàn thành phố có 99% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt. 98% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 6.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiêm dưới 1%. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được phát triển rộng khắp. Có 86% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Công tác Quốc phòng - quân sự địa phương; an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo, đã phát hiện, ngăn chặn và giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các TCCS Đảng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Việc qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Toàn Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới cũng như thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và nhiệm vụ kiểm tra theo quy định Điều lệ Đảng. Kiến quyết đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, BCH Đảng bộ thành phố đã coi trọng gắn với việc thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và tổ chức sáng tạo, hiệu quả việc động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã có nhiều cố gắng, năng động sáng tạo, đề ra những chủ trương sát, đúng, hợp lòng dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn chung tay, góp sức xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tạo đà cho bước phát triển năng động, mạnh mẽ trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TP Hòa Bình tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng, nắm bắt cơ hội thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, tạo điều kiện phát triển nhanh, bền vững với mục tiêu chung là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tối đa nội lực, huy động thu hút tốt nguồn lực bên ngoài; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố để phát triển KT – XH. Tập trung phát triển ngành công nghiệp sạch chủ lực. Thực hiện tốt công tác qui hoạch tổng thể phát triển KT – XH thành phố, quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết; xây dựng kết cấu hạ tâng từng bước hiện đại; đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; phát triển VH– XH, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo QP – AN, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và tái tạo môi trường sinh thái; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phấu đấu đến năm 2015 TP Hòa Bình là thành phố công nghiệp - dịch vụ phát triển, tạo nền tảng trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Để thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các ngành cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng - Xây dựng chương trình hành động kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Xây dựng quy chế làm việc và bảo đảm hoạt động theo quy chế, thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính quyền từ Thành phố đến phường, xã, thực hiện tốt công tác Quốc phòng - quân sự địa phương; bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. 

Hai là, phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của thành phố, tranh thủ tối đa các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển nhanh, bến vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, phát triển văn hoá xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị. 

Ba là, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở phường, xã - xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Bốn là tăng cường kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra của Đảng với thanh tra nhà nước, giữa tự kiểm tra của mỗi cấp ủy với kiểm tra của cấp trên. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

 

Nguyễn Văn Quang

                                                  UVTVTU, Bí thư Thành ủy Hòa Bình

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Trung Minh A

(HBĐT) - Dự án khu đô thị mới (KĐTM) Trung Minh A là dự án trọng điểm của tỉnh. Trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), một số hộ dân không nhận tiền đền bù, hỗ trợ, không bàn giao mặt bằng, ngăn cản không cho chủ đầu tư thi công, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án.

Xuất khẩu container mía trắng đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ

(HBĐT) - Ngày 19/3, Sở NN&PTNT, UBND huyện Lạc Sơn, Công ty TNHH Đầu tư thương mại (ĐTTM) Tiến Ngân (trụ sở tại phường Dân Chủ, TP Hoà Bình), Công ty TNHH Phát triển thương mại (PTTM) và Công nghệ sản xuất mới, Công ty Vina Agri Import Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức lễ xuất hàng chuyến conterner mía trắng đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ. Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan;  lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn, phường Dân Chủ và đại diện đơn vị đối tác. 

 "Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”

(HBĐT) - Tại huyện Mộc Châu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội nghị "Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”.

Triển vọng trồng cây gai xanh ở vùng cao Đà Bắc

(HBĐT) - Hai năm trước, cây gai xanh lần đầu tiên được trồng thử nghiệm ở huyện Đà Bắc với gần 20 hộ tham gia trồng, diện tích khoảng 8 ha. Đến nay, mô hình trồng gai xanh đem lại hiệu quả kinh tế khá, là hướng đi triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở huyện vùng cao này.

Hỗ trợ sản xuất theo chuỗi - cơ hội cho hợp tác xã ngành hàng cá phát triển

(HBĐT) - Hiện nay, sản xuất theo chuỗi giá trị đang là lựa chọn số một của ngành nông nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững. Bắt kịp xu thế đó, với tiềm năng, lợi thế vùng lòng hồ sông Đà, Liên minh HTX tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các HTX xây dựng mô hình theo chuỗi giá trị đối với ngành hàng cá, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm "cá sông Đà" trên thị trường.

"Kích hoạt" công tác xuất khẩu lao động trong tình hình mới

(HBĐT) - Năm 2022, toàn tỉnh có 720 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 240% kế hoạch năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), kết quả đạt được chưa bền vững, số lượng lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài còn thấp so với trung bình cả nước. Đồng thời, công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động (XKLĐ) còn gặp khó. Tháo gỡ những nút thắt trong xuất khẩu lao động

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục