Cơ sở sản xuất chổi chít của thanh niên xã Yên Mông (TPHB) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 70 lao động địa phương.

Cơ sở sản xuất chổi chít của thanh niên xã Yên Mông (TPHB) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 70 lao động địa phương.

(HBĐT) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và từng bước thoát khỏi tình trạng yếu kém. Các HTX nông nghiệp sau chuyển đổi đã từng bước được củng cố, các HTX phi nông nghiệp bước đầu có sự phát triển về số lượng, nhiều mô hình HTX mới được thành lập. Hoạt động của các HTX đã góp phần tích cực vào sự phát triển KT -XH, giữ vững AN -QP của địa phương.

 

Liên minh HTX tỉnh có nhiều đổi mới trong hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động phát triển HTX, tham gia vớicác cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, tư vấn hỗ trợ các HTX hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 350 HTX với gần 50.000 xã viên và người lao động. Bên cạnh phát triển kinh tế, các HTX còn góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ổn định ANCT ở cơ sở. Quá trình hoạt động, cơ bản các HTX đã được các cấp, ngành tạo điều kiện thuận lợi như việc thành lập HTX, chính sách thuế, đất đai, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX. Trong chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện NQ 26 của BCH TƯ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã xác định vai trò quan trọng của HTX trong phát triển KT -XH của địa phương. Hàng năm, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức gặp mặt các HTX để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời biểu dương những HTX hoạt động có hiệu quả. Đối với Liên minh HTX tỉnh về tổ chức, bộ máy được kiện toàn có đầy đủ các phòng, ban, về biên chế cán bộ được bổ sung hàng năm, đầu nhiệm kỳ có 10 cán bộ và hiện nay đã có 14 cán bộ, khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động từng bước được khắc phục phù hợp với điều kiện của tỉnh.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, khu vực kinh tế hợp tác, HTX tỉnh ta cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là, tốc độ phát triển còn chậm cả về số lượng và chất lượng. Hiệu quả hoạt động của các HTX chưa cao, quy mô tổ chức và hoạt động SX - KD, dịch vụ còn nhỏ lẻ, sản phẩm chưa có sức cạnh tranh trên thị trường; chưa có sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu HTX. Hoạt động của Liên minh HTX tỉnh tuy đã có nhiều đổi mới nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ của các HTX; công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể chưa cụ thể và kịp thời. Sự quan tâm về phát triển kinh tế tập thể, HTX ở một số ngành và địa phương chưa thật sự cụ thể, chưa có kiểm tra, đánh giá hàng năm, không có đầu tư để xây dựng các mô hình, công tác QLNN đối với HTX thiếu chặt chẽ. Đó là những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

 

Từ nay đến năm 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tỉnh ta tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng KH -CN vào SX -KD, từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng KT -XH để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2015, kinh tế tỉnh ta cơ bản đạt mức phát triển trung bình của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi các cấp, ngành, tổ chức kinh tế, trong đó có các HTX phải thực sự nỗ lực, chủ động, phát huy tốt nội lực, tranh thủ các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

 

Trong thời gian tới, để thúc đẩy kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX phát triển, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể vào chương trình công tác, xây dựng các mục tiêu và đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các HTX được thành lập và hoạt động ổn định.

 

Các HTX cần chủ động, sáng tạo, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khai thác tốt tiềm năng sẵn có của địa phương, đoàn kết, tổ chức tốt các hoạt động SX -KD có hiệu quả, đúng pháp luật, mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực mới như VSMT, dịch vụ quản lý chợ; tổ chức dịch vụ đầu vào, đầu ra cho nông dân, liên kết với các HTX, các DN trong và ngoài tỉnh để phát triển SX, áp dụng tiến bộ KH -KT, công nghệ cao để tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường; nâng cao đời sống cho xã viên và người lao động, góp phần vào sự phát triển KT -XH của địa phương.

 

Liên minh HTX tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ có hiệu quả cho các HTX, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể, nắm bắt tình hình, thực trạng các tổ hợp tác, HTX, đề xuất với các cấp, ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các HTX, phối hợp với các ngành xây dựng các mô hình HTX điển hình tiên tiến, các HTX mới.

 

Các cấp, ngành và địa phương hàng năm tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế tập thể, kịp thời đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, cùng với các thành phần kinh tế khác góp phần tích cực vào quá trình phát triển KT -XH, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

                                                                        Bùi Ngọc Đảm

                                                            Phó Chủ Tịch TTUBND tỉnh

 

 

Các tin khác


Khó khăn vẫn đeo bám người chăn nuôi

(HBĐT) - Chi phí chăn nuôi tăng, trong khi giá bán vẫn ở mức thấp khiến nhiều người chăn nuôi trâu, bò trong tỉnh gặp khó khăn. Với mức giá hiện nay, người chăn nuôi cần tận dụng các nguồn thức ăn có sẵn để giảm chi phí, tránh thua lỗ.

Huyện Lương Sơn: Giá trị xuất khẩu ước đạt 457 triệu USD

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lương Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư vào khảo sát, nghiên cứu đề xuất đầu tư. Đến nay, huyện đã thu hút 23 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 307 triệu USD, chiếm 58,9% về dự án và chiếm 49,8% về vốn đăng ký so với toàn tỉnh.

Sản lượng thu hoạch thủy sản ước đạt 9,21 nghìn tấn

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn, nuôi thủy đặc sản trên diện tích ao, hồ theo định hướng tái cơ cấu ngành.

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương đã được tính đúng, tính đủ, bảo đảm mục tiêu

(HBĐT) - Bộ LĐ-TB&XH có Văn bản số 3619/LĐTBXH-VP, ngày 31/8/2023 về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tập trung giải ngân các dự án, công trình nguồn vốn đầu tư công

(HBĐT) - Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2023 của tỉnh dự kiến đến hết tháng 9 mới đạt 20% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp so với bình quân cả nước (cả nước 39%). UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, sở, ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn ĐTC được giao.

Tạo đà cho thanh niên Mai Châu khởi nghiệp

(HBĐT) - Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; đứng ra nhận ủy thác các nguồn vốn tín dụng ưu đãi; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chủ động, xung kích trong phát triển kinh tế. Đó là những việc làm thiết thực đã, đang được các cấp bộ Đoàn huyện Mai Châu triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục