Tiến sĩ Đỗ Hải Hồ, Trưởng BQL các KCN tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư cho  Công ty TNHH Midori vốn đầu tư 100% của DN Nhật Bản thực hiện tại KCN Lương Sơn.

Tiến sĩ Đỗ Hải Hồ, Trưởng BQL các KCN tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Midori vốn đầu tư 100% của DN Nhật Bản thực hiện tại KCN Lương Sơn.

(HBĐT) - Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Ban Quản lý) được thành lập theo Quyết định số 718/QĐ-TTg, ngày 7/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2007; là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng QLNN các KCN trên địa bàn tỉnh và cung ứng dịch vụ cho các DN trong KCN.

 

Trong 5 năm qua, BQL các KCN đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định bộ máy, tổ chức, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đưa các KCN chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững theo hướng CNH -HĐH. Quy mô, cơ cấu tổ chức, chất lượng đội ngũ được nâng cao và ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày đầu mới thành lập, BQL chỉ có 12 CBCC, đến nay có 25 CB -CC-VC; trình độ chuyên môn: 1 tiến sỹ, 1 thạc sỹ, còn lại là đại học và cao đẳng. Lãnh đạo Ban gồm 1 Trưởng ban và 2 Phó Trưởng ban; tổ chức giúp việc gồm: Văn phòng, phòng Xúc tiến đầu tư, phòng Quản lý Quy hoạch môi trường, đất đai, đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ KCN. Tổ chức bộ máy cơ quan tiếp tục được kiện toàn, đội ngũ CB -CC-VC đảm bảo về chất lượng và hiệu quả làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Cùng với việc hoàn thiện bộ máy tổ chức, các tổ chức Đảng, đoàn thể cũng được thành lập, kiện toàn và phát triển. Tháng 1/2008, chi bộ, công đoàn, chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả. Chi bộ BQL hiện có 22 đảng viên (tăng 17 người so với ngày đầu thành lập), công đoàn gồm 27 đoàn viên (tăng 15 người), chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 17 ĐV -TN (tăng 10 người), chiếm 70% tổng số CB -CC-VC cơ quan. Trong 5 năm xây dựng và phát triển, BQL đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển CN của tỉnh được thể hiện các mặt công tác sau:

Một là, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng:  BQL đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý các KCN như: đề án Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch chi tiết 8 KCN đã được phê duyệt, điều lệ KCN Lương Sơn, quy chế phối hợp với các sở, ngành liên quan, kế hoạch phát triển các KCN 2011-2015. Thời gian đầu đi vào hoạt động, BQL đã xây dựng Đề án quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 2350/TTg-KTN ngày 31/12/2008 “Bổ sung các KCN của tỉnh Hòa Bình vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam” được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1505/QĐ-UBND ngày 6/8/2009 với tổng số 8 KCN, gồm: KCN Lương Sơn, bờ trái sông Đà, Mông Hóa, Yên Quang, KCN nam Lương Sơn, Thanh Hà, Lạc Thịnh, Nhuận Trạch. Hoàn thành việc lập và công bố quy hoạch chi tiết 8 KCN được phê duyệt, tham mưu cho UBND tỉnh giao chủ đầu tư hạ tầng cho 6/8 KCN. BQL đã làm tốt công tác quản lý xây dựng: thẩm định thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng; xác nhận hợp đồng thuê quyền sử dụng đất cho các dự án. Thường xuyên đôn đốc các DN triển khai xây dựng đúng theo thiết kế, giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch xây dựng, chấp hành đúng các quy định của Luật Xây dựng. Chỉ đạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với xây dựng các công trình, chỉ đạo xây dựng và đưa vào vận hành trạm xử lý nước thải tập trung ở KCN Lương Sơn...

 

Hai là, làm tốt công tác quản lý môi trường: Thường xuyên hướng dẫn các DN chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT, phòng - chống cháy nổ. Hàng năm mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cho DN về BVMT, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT cho DN bằng nhiều hình thức như in sao gửi văn bản, hướng dẫn trực tiếp, treo pano ở các KCN, hỗ trợ thùng đựng rác cho các DN... đã thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận cam kết BVMT cho các dự án đầu tư. Trong những năm qua, các dự án đã đi vào hoạt động đều bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường; cơ bản chấp hành đầy đủ các thủ tục, quy định về BVMT.

 

Ba là, nỗ lực trong công tác xúc tiến đầu tư: Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút đầu tư vào KCN, BQL đã sớm xây dựng Website BQL các KCN tỉnh    Hòa Bình, có địa chỉ: http:// www.ipshoabinh.gov.vn. Trang Website đã dần được cải tiến và nâng cấp đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin, tìm hiểu cơ hội đầu tư, đến nay đã có hơn 9 triệu lượt người truy cập. Qua trang Website đã có nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, làm việc trực tiếp tại các KCN và làm việc với BQL khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

 

BQL đã tham gia khoảng 20 hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là hội nghị xúc tiến đầu tư tại Đức và Nhật Bản năm 2011. Tại hội nghị có hàng trăm DN, nhà đầu tư đã tìm hiểu về các KCN, về những chính sách ưu đãi của tỉnh Hòa Bình và một số nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư tại các KCN của tỉnh. Đặc biệt năm 2011, trong điều kiện rất khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng các KCN trong tỉnh đã thu hút được 3 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay với tổng vốn đăng ký gần 100 triệu USD. Từ năm 2007 đến nay, BQL đã cấp 52 giấy chứng nhận đầu tư, trong đó cấp mới 34 giấy chứng nhận đầu tư. Các KCN tỉnh hiện có 49 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư 153, 1 triệu USD và 3.816, 5 tỷ đồng, tăng 8 lần về số dự án đầu tư và số vốn đăng ký so với 2007. Có 26 dự án đi vào SX -KD tổng doanh thu ước đạt 3.000 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2007; xuất khẩu đạt 47 triệu USD, nhập khẩu 23 triệu USD; nộp ngân sách 80 tỷ đồng, tăng gấp 12 lần so với 2007, giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động, chủ yếu là   lao động địa phương, tăng gấp 3 lần so với 2007.

 

Bốn là, làm tốt công tác hỗ trợ và quản lý doanh nghiệp: BQL thường xuyên duy trì họp giao ban hàng quý với các DN, cử cán bộ đại diện tại KCN, đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thông qua đó nắm bắt tình hình đầu tư, hoạt động SX -KD của các DN, phát hiện và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các DN. BQL đã kịp thời tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu, thắc mắc có liên quan đến hoạt động đầu tư của DN trong các KCN dưới các hình thức như: giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp và thông qua điện thoại. Trong trường hợp việc giải đáp pháp luật vượt thẩm quyền, BQL xin ý kiến cơ quan cấp trên, các bộ chuyên ngành giải đáp và thông báo cho các DN biết thực hiện. Các DN được tiếp cận, tra cứu văn bản pháp luật của T.ư và địa phương, sử dụng miễn phí các thông tin đăng trên trang thông tin điện tử của BQL. Từ tháng 1/2010, BQL triển khai công tác quản lý lao động theo sự ủy quyền của Sở LĐ -TB&XH và đạt được kết quả tốt. BQL đã phối hợp tốt với Công đoàn các KCN để làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tổ chức nhiều hoạt động thể thao, tặng quà cho CNVCLĐ.

 

Năm là, quản lý tốt dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ: Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, hàng năm, BQL đều xây dựng kế hoạch, danh mục dự án đầu tư hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách, tổ chức thực hiện đạt mục tiêu và hiệu quả đầu tư. Tất cả các dự án đều phù hợp quy hoạch, có tác dụng thúc đẩy huy động các nguồn vốn, nhất là vốn của các DN trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong quản lý đầu tư, thi công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và không xảy ra thất thoát, lãng phí, công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Ngoài ra, BQL đã tổ chức thực hiện và ngày càng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hỗ trợ các dự án trong KCN như: tư vấn dự án đầu tư, tư vấn đăng ký cam kết BVMT, phòng cháy - chữa cháy; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường... Trong 3 năm 2009-2011 đã ký 10 hợp đồng với giá trị 879 triệu đồng, nộp NSNN 17 triệu đồng.

 

Sáu là, coi trọng công tác cải cách hành chính: Xác định CCHC là khâu đột phá để hình thành môi trường QLNN và thể chế đầu tư tốt, ngay từ khi đi vào hoạt động, BQL các KCN đã sớm triển khai nhiệm vụ CCHC theo hướng công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và DN khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các KCN trong tỉnh. BQL đã thực hiện thống kê, rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ, kết quả kiến nghị đơn giản hóa 54,6% TTHC; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. 100% CB-CC-VC thực hiện trao đổi, khai thác thông tin, tài liệu qua mạng Lan, internet; hướng dẫn thủ tục hành chính qua thư điện tử; triển khai tốt cơ chế một cửa liên thông, cấp giấy CNĐT, đăng ký kinh doanh, khắc dấu, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong giải quyết các thủ tục hành chính: Thời gian xét cấp Giấy CNĐT mất từ 3 - 5 ngày (theo quy định là 15 ngày), cấp giấy phép xây dựng ngay sau khi có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở,... do đó đã làm giảm đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư, giúp các DN nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động SX -KD, cải thiện môi trường đầu tư vào các KCN trong tỉnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, việc phát triển các KCN vẫn còn một số bất cập, đó là: số lượng các KCN được đầu tư hạ tầng đi vào hoạt động còn ít, dẫn đến chưa có nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, hoạt động chưa hiệu quả, một số DN vẫn còn vi phạm các quy định về xây dựng, BVMT. Vì vậy, để các KCN trong tỉnh hoạt động có hiệu quả hơn, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

 

Một là, quản lý tốt quy hoạch các KCN đã được phê duyệt, đôn đốc các nhà đầu tư hạ tầng đầu tư đúng quy hoạch, trong đó, lưu ý đến xây dựng nhà máy xử lý nước thải.

Hai là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, bổ sung trang tiếng Nhật trên Website của BQL.

Ba là, thu hút dự án đầu tư có chọn lọc, hướng tới các dự án có giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững môi trường.

Bốn là, xây dựng nhà ở công nhân và một số dịch vụ xã hội phục vụ đời sống công nhân.

Năm là, nâng cao năng lực cán bộ theo hướng làm việc chuyên nghiệp, am hiểu luật pháp, ngoại ngữ, luôn đồng hành cùng DN.

 

 

                                                                   Tiến sĩ Đỗ Hải Hồ

                                                            Trưởng BQL các KCN tỉnh

 

 

Các tin khác


Doanh nghiệp trong xu thế kinh tế xanh

Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước rất quan tâm và tích cực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Qua đó, ban hành nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, chú trọng thu hút các dự án chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực tế, ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm.

Huyện Lạc Sơn khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng diện tích tự nhiên trên 58,7 nghìn ha, huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính, trên 15 vạn dân, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2022 là 19,32%, có 10 xã đã về đích nông thôn mới. Tuy không thuộc vùng động lực của tỉnh nhưng huyện Lạc Sơn có những tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển, như về giao thông có tuyến đường 12B đấu nối với quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh đi qua. Tiềm năng đất đai của huyện dồi dào, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%, hàng năm có gần 1.300 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia vào lực lượng lao động.

Giữ đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2023 ước tính đạt 3,32% so cùng kỳ khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã từng bước phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc

(HBĐT) - Sáng 29/3, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Lee Sang Back, Tổng Giám đốc khu vực tư nhân tổ chức KOICA Hàn Quốc đã làm việc với UBND tỉnh về dự án Hợp tác công tư liên quan đến lĩnh vực giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cộng thêm (REDD+). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Nông dân lao đao vì giá lợn hơi sụt giảm

(HBĐT) - Sau nhiều kỳ vọng sự ấm lên của thị trường tiêu thụ lợn, đến nay, giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí tiếp tục đà giảm. Thời điểm này, sau mỗi lứa lợn bán ra, thứ mà người nông dân thu lại là những hẫng hụt, trăn trở...

 Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng nông sản

(HBĐT) - Mã số vùng trồng (MSVT) là mã số định danh cho một vùng trồng trọt, nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành NN&PTNT và các địa phương trong tỉnh đã chủ động, tích cực hướng dẫn người dân xây dựng MSVT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục