(HBĐT) - Ngày 16/1, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

 

Theo đó, mục tiêu tổng quát được thông qua là: Tiếp tục phục hồi kinh tế, tranh thủ cơ hội đẩy mạnh tăng trưởng nhanh và bền vững; thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ. Phát triển văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013 như sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 11%, trong đó: Tăng trưởng các ngành: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 4%; công nghiệp - xây dựng 15,5%; dịch vụ 11,2%; Tốc độ tăng trưởng kinh tế có Công ty Thủy điện Hòa Bình 9,3%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 29,2%; công nghiệp - xây dựng 36,6%; dịch vụ 34,2%; Cơ cấu kinh tế có Công ty Thủy điện Hòa Bình: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 26%; công nghiệp - xây dựng 43,5%; dịch vụ 30,5%; GDP theo giá hiện hành 17.140 tỷ đồng; GDP theo giá hiện hành (có Công ty Thủy điện Hòa Bình) 21.065 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người 20,9 triệu đồng/năm; GDP bình quân đầu người (có Công ty Thủy điện Hòa Bình) 25,7 triệu đồng/năm; Tổng đầu tư toàn xã hội 6.320 tỷ đồng (chiếm 36,9% GDP); Tổng thu ngân sách nhà nước 1.960 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách địa phương 6.186 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu 100 triệu USD. Giá trị nhập khẩu 43 triệu USD; Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng 9.920 tỷ đồng; Chỉ số giá tiêu dùng tăng <8%; Sản lượng lương thực cây có hạt: 36 vạn tấn; Giảm tỷ lệ sinh 0,2‰; quy mô dân số 819.000 người; Tạo việc làm cho khoảng 15.500 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 37%; Tỷ lệ hộ nghèo: 19,65% (giảm 3% so với năm 2012); Tỷ lệ các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở: 100%; Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia 23%; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 20%; Giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi xuống 16,5‰;  Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống 20,5‰; Số giường bệnh/1 vạn dân 21,5 giường; Số bác sĩ/1 vạn dân 6,81 bác sĩ; Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 10%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn dân > 95%; Tỷ lệ hộ sử dụng điện 98,5%; Phấn đấu hoàn thành công tác quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết nông thôn mới cho 191 xã trong tỉnh theo chuẩn nông thôn mới; khoảng 45% xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 15 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 5 xã đạt 14 tiêu chí trở lên; Tỷ lệ dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh 83%; Tỷ lệ chất rắn y tế được xử lý 100%; Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100%; Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 92%; Tỷ lệ các khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường 52%; Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường: 40%; Xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 100%; Trồng rừng mới 7.000 ha; Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức: 46%.

 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện 9 giải pháp cơ bản: Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các đột phá gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình để xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, đơn vị chủ trì thực hiện trong tháng 1/2013; đồng thời triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả Kế hoạch chỉ đạo, điều hành, các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh. Phân công đồng chí lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành, thường xuyên kiểm điểm tiến độ và kết quả thực hiện; hàng tháng, quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo đầy đủ./.

 

 

                                                       Linh Ngọc

                                             (Văn phòng UBND tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Thành phố Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4905/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Hoàn thành di chuyển hộ dân phục vụ chặn dòng hồ chứa nước Cánh Tạng đầu tháng 11/2023

(HBĐT) - Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng là 1 trong 4 dự án quan trọng của Bộ NN&PTNT, khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ mang lại hiệu quả cao, thúc đẩy phát triển kinh tế cho huyện Lạc Sơn nói riêng và tỉnh Hòa Bình. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Lạc Sơn đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng điểm tái định cư (TĐC) cho các hộ dân, phục vụ công tác chặn dòng vào tháng 11/2023.

Giá nhiều mặt hàng nông sản đồng loạt giảm mạnh

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, chốt tuần vừa qua, sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá hàng hoá nguyên liệu thế giới. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng quan trọng ghi nhận các mức giảm mạnh đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,44% xuống 2.278 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở trung bình đạt trên 3.600 tỷ đồng mỗi phiên.

Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình từ 3 - 7/10: "Chợ phiên - Nét đẹp vùng cao"

(HBĐT) - Phiên chợ vùng cao tỉnh Hoà Bình năm 2023 với chủ đề "Chợ phiên - Nét đẹp vùng cao".

Tạo sinh kế để người dân bảo vệ rừng

(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển lâm nghiệp. Trong những năm qua, nhằm nâng cao giá trị của rừng, Hòa Bình đã ban hành nghị quyết, xây dựng đề án hỗ trợ phát triển kinh tế rừng. Tuy nhiên, với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được người dân khoanh nuôi bảo vệ chiếm tỷ lệ lớn, trong khi phí khoán bảo vệ và phí dịch vụ môi trường rừng được chi trả thấp khiến nhiều hộ dân chưa thực sự sống được nhờ rừng. Đây là vấn đề đặt ra không chỉ đối với Hòa Bình mà còn là bài toán chung của nhiều tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc hiện nay.

Khó khăn vẫn đeo bám người chăn nuôi

(HBĐT) - Chi phí chăn nuôi tăng, trong khi giá bán vẫn ở mức thấp khiến nhiều người chăn nuôi trâu, bò trong tỉnh gặp khó khăn. Với mức giá hiện nay, người chăn nuôi cần tận dụng các nguồn thức ăn có sẵn để giảm chi phí, tránh thua lỗ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục