(HBĐT) - Ngày 16/1, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

 

Theo đó, mục tiêu tổng quát được thông qua là: Tiếp tục phục hồi kinh tế, tranh thủ cơ hội đẩy mạnh tăng trưởng nhanh và bền vững; thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ. Phát triển văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013 như sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 11%, trong đó: Tăng trưởng các ngành: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 4%; công nghiệp - xây dựng 15,5%; dịch vụ 11,2%; Tốc độ tăng trưởng kinh tế có Công ty Thủy điện Hòa Bình 9,3%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 29,2%; công nghiệp - xây dựng 36,6%; dịch vụ 34,2%; Cơ cấu kinh tế có Công ty Thủy điện Hòa Bình: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 26%; công nghiệp - xây dựng 43,5%; dịch vụ 30,5%; GDP theo giá hiện hành 17.140 tỷ đồng; GDP theo giá hiện hành (có Công ty Thủy điện Hòa Bình) 21.065 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người 20,9 triệu đồng/năm; GDP bình quân đầu người (có Công ty Thủy điện Hòa Bình) 25,7 triệu đồng/năm; Tổng đầu tư toàn xã hội 6.320 tỷ đồng (chiếm 36,9% GDP); Tổng thu ngân sách nhà nước 1.960 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách địa phương 6.186 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu 100 triệu USD. Giá trị nhập khẩu 43 triệu USD; Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng 9.920 tỷ đồng; Chỉ số giá tiêu dùng tăng <8%; Sản lượng lương thực cây có hạt: 36 vạn tấn; Giảm tỷ lệ sinh 0,2‰; quy mô dân số 819.000 người; Tạo việc làm cho khoảng 15.500 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 37%; Tỷ lệ hộ nghèo: 19,65% (giảm 3% so với năm 2012); Tỷ lệ các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở: 100%; Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia 23%; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 20%; Giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi xuống 16,5‰;  Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống 20,5‰; Số giường bệnh/1 vạn dân 21,5 giường; Số bác sĩ/1 vạn dân 6,81 bác sĩ; Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 10%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn dân > 95%; Tỷ lệ hộ sử dụng điện 98,5%; Phấn đấu hoàn thành công tác quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết nông thôn mới cho 191 xã trong tỉnh theo chuẩn nông thôn mới; khoảng 45% xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 15 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 5 xã đạt 14 tiêu chí trở lên; Tỷ lệ dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh 83%; Tỷ lệ chất rắn y tế được xử lý 100%; Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100%; Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 92%; Tỷ lệ các khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường 52%; Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường: 40%; Xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 100%; Trồng rừng mới 7.000 ha; Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức: 46%.

 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện 9 giải pháp cơ bản: Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các đột phá gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình để xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, đơn vị chủ trì thực hiện trong tháng 1/2013; đồng thời triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả Kế hoạch chỉ đạo, điều hành, các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh. Phân công đồng chí lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành, thường xuyên kiểm điểm tiến độ và kết quả thực hiện; hàng tháng, quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo đầy đủ./.

 

 

                                                       Linh Ngọc

                                             (Văn phòng UBND tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Tân Lạc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó từng bước nâng cao giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Huyện Lạc Thủy thu ngân sách Nhà nước đạt trên 26% dự toán

(HBĐT) - Bám sát các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm, huyện Lạc Thủy tập trung thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Măng Kim Bôi lọt vào top 20 hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng

(HBĐT) - Sản phẩm măng Kim Bôi của Công ty CP Kim Bôi vừa lọt vào top 20 hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp phát triển vững mạnh, thương hiệu vàng Việt Nam, sản phẩm dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Huyện Đà Bắc lấy ý kiến về phát triển vùng trồng cây dược liệu quý

(HBĐT) - Sáng 22/3, UBND huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý báo cáo "Phương án phát triển vùng trồng cây dược liệu quý tại huyện Đà Bắc”. Dự hội nghị có lãnh đạo Viện Dược liệu (Bộ Y tế); một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục