(HBĐT) - Bạn Lê Văn Quân (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định người đi làm việc ở nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc trong những trường hợp nào?

Giải đáp pháp luật:
Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định các đối tượng nào tham gia BHXH tự nguyện?

Đối tượng có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc

(HBĐT) - Bà Bùi Thu Thuỷ (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định các đối tượng nào có quyền yêu cầu cấp bản sao từ bản gốc?

Tiêu chí đánh giá và xếp loại hợp tác xã nông nghiệp

(HBĐT) - Ngày 17/4/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT về phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, HTX nông nghiệp sẽ được đánh giá dựa vào 6 tiêu chí sau:

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hiển (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những đối tượng nào phải chịu lệ phí trước bạ?

Giải đáp pháp luật:
Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

(HBĐT) - Bà Phạm Thị Thanh (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được áp dụng với các đối tượng nào ?

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong đấu tranh, phòng - chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh, phòng – chống tội phạm (PCTP) và tệ nạn cờ bạc, số đề.

Giải đáp pháp luật:
Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

(HBĐT) - Bà Lê Thị Liên (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết các điều kiện cần có để tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai?

Giải đáp pháp luật:
Chế độ, chính sách đối với người bị tai nạn khi tham gia ứng phó sự cố, thiên tai

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Toán (Lạc Thuỷ) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp người không tham gia BHXH bắt buộc bị tai nạn trong quá trình tham gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thì chế độ, chính sách được hưởng như thế nào ?

Giải đáp pháp luật:
Trường hợp không được hưởng chế độ khi bị tai nạn lao động

(HBĐT) - Bạn Nguyễn Văn Thọ (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người lao động khi bị tai nạn lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động trong những trường hợp nào?

Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động từ ngày 1/6/2017

(HBĐT) - Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Giải đáp pháp luật:
Xử lý tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự bị mất, hư hỏng, biến chất nguy hiểm

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hạnh (Lạc Thuỷ) hỏi:Đề nghị cho biết, trường hợp trong quá trình tạm giữ tài sản thi hành án dân sự mà tài sản bị mất, hư hỏng, biến chất nguy hiểm thì xử lý như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

(HBĐT) - Bạn Nguyễn Văn Vĩnh (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc để được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cần đáp ứng các điều kiện gì?

Qua thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính 1,12 tỷ đồng

(HBĐT) - Trong tháng 4/2017, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 27 cuộc thanh tra, kiểm tra; kết thúc 24 cuộc, tiếp tục tiến hành và hoàn thiện 14 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm và quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 4 triệõu đồng. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 162 vụ vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính 1,12 tỉ đồng.