Được sự ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Thông tin - Quảng cáo

Để thương mại điện tử Việt Nam “đi” đúng đường ray

Thanh toán trực tuyến tại Việt Nam mới chỉ đang ở giai đoạn khởi động. Trong thời gian tới, thanh toán trực tuyến vẫn theo đà thu hút các doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia nhờ các tiện ích mang lại.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ (LẦN 3)

Được sự ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO

Đấu giá tài sản thanh lý 01 xe ô tô MITSUBISHI PAJEROGLV6 biển kiểm soát: 28A-0502 của Bưu điện tỉnh Hoà Bình (lần 2)

THÔNG BÁO
Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá) thông báó xử lý và bán đấu giá tài sản thế chấp do Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mai Châu – Hòa Bình) chuyển giao như sau:

THÔNG BÁO

Đấu giá tài sản thanh lý 01 xe ô tô NISSAN Biển kiểm soát: 28A - 0303 của Bưu điện tỉnh Hoà Bình (lần 2)

Thông báo xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án (lần 10)

(HBĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá), tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án; do Chi cục thi hành án dân sự huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Được sự ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ (Lần 5)

Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình; Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO

Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Trung tâm đấu giá), thông báo đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, do Công an tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Được sự ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam (VAS) tổ chức đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO 

Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay (lần 3) 02 xe ô tô tải nhãn hiệu HUYNDAI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 

Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO

Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay (lần 2) 02 xe ô tô tải nhãn hiệu HUYNDAI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình; Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản

(HBĐT) - Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO

Đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô nhãn hiệu MAZDA - 323, biển kiểm soát: 28A – 0314

THÔNG BÁO

Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay

Xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án (lần 8)

(HBĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá), tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án; do Chi cục thi hành án dân sự huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

THÔNG BÁO

Xử lý và bán đấu giá tài sản đảm bảo tiền vay

 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

(HBĐT) - Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Bán đấu giá tài sản

Được sự uỷ quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau: