Nhân dân xã Nuông Dăm, Kim Bôi đóng góp ngày công vật liệu làm đường bê tông liên xóm đảm bảo tiêu chí về giao thông.

Nhân dân xã Nuông Dăm, Kim Bôi đóng góp ngày công vật liệu làm đường bê tông liên xóm đảm bảo tiêu chí về giao thông.

(HBĐT) - Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh ta đã huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đó còn là kết quả của phong trào “Chung sức xây dựng NTM” đang phát triển sâu rộng toàn tỉnh.

 

Qua 2 năm thực hiện chương trình NTM, huyện Tân Lạc đã huy động từ các nguồn lực được 560.834,7 triệu đồng, trong đó, dân đóng góp 471.250 triệu đồng đã xây dựng được trên 30 công trình hạ tầng KT-XH phục vụ đời sống nhân dân nhằm đảm bảo các tiêu chí như làm mới 12 km đường GTNT, nâng cấp 5 km đạt chuẩn NTM; xây dựng mới 1 hồ, đập, sửa chữa, nâng cấp 4 hồ, kiên cố hoá được 3,83 km kênh mương nội đồng; lắp mới 16 trạm điện, làm mới 52 km đường dây hạ thế, nâng cấp 8 trạm và 24 km đường dây... ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: Thời gian qua, huyện đã phát huy sự đóng góp của cộng đồng, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ của Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng NTM.

 

Thống kê của Ban chỉ đạo xây dựng NTM (BCĐ 800) tỉnh, tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn đóng góp của tổ chức, cá nhân thuộc các chương trình, dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo tiêu chí NTM trên địa bàn tỉnh 2 năm 2011, 2012 là 2.795 tỉ đồng. Trong đó, vốn dân góp (hiến đất làm đường, công trình phúc lợi công cộng, đóng góp ngày công lao động...) 815,9 tỷ đồng; ngân sách xã 29,5 tỷ đồng; ngân sách huyện 182,2 tỷ đồng.

 

Từ nguồn vốn trên, tỉnh đã đầu tư 552,3 tỉ đồng phát triển hệ thống GTNT, trong đó, tổng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ chương trình MTQG xây dựng NTM 10,77 tỉ đồng; nhân dân đóng góp bằng ngay công lao động, hiến đất làm đường quy ra tiền trên 100 tỉ đồng thực hiện 46 công trình giao thông xóm, giao thông nội đồng cho 43 xã. Trong 2 năm qua, từ sự lồng ghép các nguồn lực và tham gia đóng góp của người dân, toàn tỉnh đã cứng hoá được 1.005,9 km đường trục xã, liên xã, trục thôn xóm, đường nội đồng nâng tổng số km đường GTNT được cứng hoá 2.965/8.982 km, đạt 33,01%. Một số xã làm tốt như xã Phong Phú (Tân Lạc), xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ), xã Dũng Phong (Cao Phong). Để thực hiện tiêu chí thuỷ lợi phục vụ phát triển sản xuất, đã dành 802,6 tỉ đồng xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp được 84 công trình kênh mương nội đồng và các công trình thuỷ lợi, kiên cố hoá được 107,3 km kênh mương nội đồng, nâng tổng số km kênh mương nội đồng được kiên cố hoá 1.100/3.019,2 km, đạt 36,4% từng bước đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất. Trên lĩnh vực nông nghiệp, sau 2 năm triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, đến nay, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã và đang chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện trên 117 mô hình phát triển sản xuất như mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn... các mô hình được tập trung tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2015 với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các mô hình 7,73 tỷ đồng.

 

Năm 2012 nguồn vốn lồng ghép hỗ trợ phát triển sản xuất là 28.850 tỷ đồng đã triển khai được hơn 60 mô hình nông, lâm, ngư, nghiệp; mua sắm 859 máy móc thiết bị bảo quản chế biến phục vụ sản xuất, hỗ trợ 37.674 con giống các loại với tổng số hộ được hưởng lợi là 21.450 hộ, tập huấn được 41 lớp khuyến nông, khuyến lâm, ngư cho 1.512 lượt người. Nhìn chung các mô hình phát triển sản xuất đã mang lại hiệu quả cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo (mô hình gây nuôi động vật hoang dã, phát triển cây có múi tại huyện Lạc Thủy; mô hình nuôi thủy sản tại xã Hiền Lương (Đà Bắc)...

 

Theo Ban chỉ đạo 800 tỉnh, đến nay, 100% xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung NTM cấp xã, 118 xã đã hoàn thành và có quyết định phê duyệt cả quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, 128 xã đã hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng NTM. Việc hoàn thành quy hoạch và đề án XDNTM có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở cho việc thực hiện các tiêu chí NTM. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình này vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có một số xã chưa hình dung đầy đủ nội dung công tác quy hoạch xây dựng NTM. Để khắc phục tình trạng trên, Ban chỉ đạo 800 tỉnh đề ra biện pháp chủ yếu là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền ưu tiên chỉ đạo điểm kết hợp với đẩy mạnh triển khai trên diện rộng nhằm đảm bảo tăng số xã đạt chuẩn NTM.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 800 tỉnh Nguyễn Văn Dũng cho biết: Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung nguồn vốn để các xã điểm triển khai các công trình, dự án đã được xác định ưu tiên đầu tư trong đề án. Những tiêu chí cần ít vốn, dân tự tổ chức làm được thì tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành sớm. Đặc biệt, từ năm 2013, tỉnh có cơ chế hỗ trợ xi măng cho các xã phấn đấu về đích thực hiện bê tông hóa GTNT để sớm đạt chuẩn tiêu chí này; còn lại xã và nhân dân chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, thi công và các chi phí khác. Nói chung, để hoàn thành mục tiêu của chương trình xây dựng NTM phải có sự quyết tâm phấn đấu rất cao của các cấp, các ngành, sự chung sức chung lòng của toàn dân.

 

 

                                                                 Đinh Thắng

 

Các tin khác


Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Ngày 22/3, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, nghiệp vụ ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội và hoạt động tài chính toàn diện cho 50 lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN 18 tỉnh khu vực phía Bắc.

Hội thảo về Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động thực tiễn

(HBĐT) - Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, sáng 22/3, tại Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh, Tổng cục KTTV phối hợp Trung tâm Phòng, chống thiên tai châu Á (ADPC) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau".

Nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Mặc dù là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh tự bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư hoàn thiện hệ thống "Phòng họp trực tuyến” đến tất cả các xã, thị trấn, cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai việc khám, chữa bệnh (KCB) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tích hợp thẻ BHYT ở các cơ sở y tế đăng ký KCB BHYT, tuy nhiên, huyện Đà Bắc đang đứng trước nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số (CĐS) theo mục tiêu Đề án 06/CP.

Phát động chương trình trồng rừng hưởng ứng ngày Quốc tế về rừng 21/3

(HBĐT) - Ngày 21/3, tại xã Vũ Bình (Lạc Sơn), Hợp phần Quản lý rừng bền vững thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT, Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Sở NN&PTNT tổ chức lễ phát động chương trình trồng rừng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế về rừng 21/3.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Lương Sơn về hoạt động của các mỏ khai thác đá

(HBĐT) - Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác vừa làm việc với huyện Lương Sơn về đề nghị nâng công suất hoạt động các mỏ khai thác đá và một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Thủ đoạn lợi dụng ChatGPT để lan truyền tin sai sự thật

Là một phần mềm thảo luận trực tuyến mới đi vào hoạt động nhưng ChatGPT lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Lợi dụng điều này, một số đối tượng chống phá, phản động đã khai thác những hạn chế của ChatGPT để biến thành phương tiện lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Ðây là một thủ đoạn mới cần kịp thời nhận diện, ngăn chặn, góp phần bảo đảm sự lành mạnh trên môi trường mạng và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục