Lực lượng dân quân tham gia ngày công cùng nhân dân xóm Mon, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) làm mới tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ phát triển sản xuất.

Lực lượng dân quân tham gia ngày công cùng nhân dân xóm Mon, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) làm mới tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ phát triển sản xuất.

(HBĐT) - Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại nhiều hủ tục; cơ sở hạ tầng nông thôn thiếu thốn; trình độ canh tác, tư duy sản xuất lạc hậu... Đó là xuất phát điểm của các địa bàn ĐBKK trước khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM... Tuy nhiên, từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành. Đặc biệt là phát huy hiệu quả nguồn lực nội tại của người dân, phong trào xây dựng NTM ở những địa bàn ĐBKK đã có bước chuyển mạnh mẽ theo hành trình từ không đến có..

 

Tháo gỡ khó khăn từ nhận thức  

Đồng chí Nguyễn Hồng Binh, Bí thư Đảng ủy xã Độc Lập (Kỳ Sơn) chia sẻ: Là địa bàn ĐBKK của huyện Kỳ Sơn nên cơ sở hạ tầng, điều kiện để phát triển KT-XH ở Độc Lập từ năm 2010 trở về trước vẫn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, các hủ tục lạc hậu, tư duy sản xuất tự cung, tự cấp, trông chờ, ỷ lại vẫn còn tồn tại trong đời sống người dân; hệ thống chính trị từ xã đến xóm chưa phát huy được vai trò lãnh đạo; đội ngũ CB,ĐV chưa thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu... Những yếu tố đó đã trở thành lực cản để tạo sự thay đổi ở Độc Lập.  

Tuy nhiên, mọi sự bắt đầu có sự chuyển biến, thay đổi theo chiều hướng tích cực kể từ khi Độc Lập được huyện Kỳ Sơn chọn làm điểm để triển khai mô hình “Làng VHQP” gắn với chương trình xây dựng NTM ở xóm Nội theo đề án của Bộ CHQS tỉnh. Để triển thực hiện thành công đề án, cái khó nhất theo như Bí thư Đảng ủy xã đó là làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân bởi lẽ, Độc Lập là xã ĐBKK theo Chương trình 135 của Chính phủ. Trước đây, khi triển khai các chương trình, dự án Nhà nước đầu tư 100%, người dân và xã là phía được hưởng lợi. Trong quá trình triển khai xây dựng, người dân còn được hưởng các chính sách đền bù GPMB. Vì thế nên khi triển khai mô hình “Làng VHQP” đa số người dân và một bộ phận CB,ĐV vẫn còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thậm chí có người còn đòi hỏi các chế độ, chính sách. Trước thực trạng đó, xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu rõ, nắm được chủ trương, mục đích của Đề án. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp tham dự các cuộc họp dân ở các xóm. Các cuộc họp dân đều được tổ chức trên tinh thần đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo xã với nhân dân, từ đó, người dân đã được thông suốt về tư tưởng, những vướng mắc, khó khăn được tháo gỡ.  

Cùng với đó, quán triệt phương châm tuyên truyền để người dân nắm vững chủ trương, hiểu rõ mục đích và tin tưởng vào sự thành công của đề án, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại xã Độc Lập trong thời gian 30 ngày. Thượng tá Nguyễn Phú Oai, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cho biết: Với phương châm “cùng ăn, cùng ở” CB,CS LLVT đã vận động, tuyên truyền để người dân nắm bắt được chủ trương, hiểu và làm theo. Bằng cách làm đó, ban đầu chỉ một số ít người hiểu, nhận thức rõ về chủ trương, mục đích của Đề án, sau khi được tuyên truyền người dân trong xóm, xã đã nắm rõ, hiểu rõ và đồng tình, nhất trí cao. Nhiều người đã tiên phong, tự nguyện dỡ rào, hiến đất để làm đường, xây dựng công trình hạ tầng nông thôn, từ đó đã tạo phong trào thi đua hiến đất, ủng hộ ngày công tham gia làm đường GTNT,  xây dựng NTM sôi nổi trong toàn xã.    

Bước chuyển từ không đến có  

Thành công của mô hình “Làng  VHQP” ở xóm Nội đã tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phong trào xây dựng NTM ở Độc Lập thời gian qua. Từ đây đã tạo ra phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” một cách sâu, rộng trong toàn xã, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống người dân; thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Làng bản ấm no, sạch đường, đẹp ngõ, không có dịch bệnh, làng xóm yên vui”. Học tập mô hình, cách làm ở xóm Nội, đến nay 100% xóm trong xã đã mở rộng, cải tạo, nâng cấp đường GTNT theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; từ bỏ tập quán nuôi nhốt trâu, bò dưới gầm sàn; cải tạo môi trường nông thôn, phòng, chống dịch bệnh; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 4 triệu đồng, đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xã đã tăng gấp 3 lần so với năm 2010, ước đạt khoảng 12 triệu đồng...

Sự thay đổi đó, không chỉ ở riêng xã vùng cao Độc Lập mà còn góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của nhân dân ở nhiều địa bàn ĐBKK trong toàn tỉnh khi được triển khai mô hình “Làng VHQP” gắn với phong trào xây dựng NTM. Trung tá Bạch Mai Tình, Trưởng Ban Dân vận - Bộ CHQS tỉnh cho biết: Qua 5 năm (2010 - 2015) triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Làng VHQP” toàn tỉnh đã xây dựng được 18 làng VHQP. Thông qua đó, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng môi trường làng, bản xanh - sạch - đẹp, xây dựng đời sống văn hoá, củng cố,  nâng cao chất lượng hoạt động QP-AN toàn dân vững mạnh. Trong đó, LLVT các cấp đã trực tiếp tham gia cùng nhân dân quy hoạch vườn rừng, cải tạo được 30 vườn tạp, 15 ao thả cá, trồng 1.087 cây ăn quả và hàng nghìn cây lấy gỗ; xây dựng được 59 chuồng trại, gia súc, gia cầm; hình thành nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình VACR có hiệu quả. LLVT đã đóng vai trò nòng cốt cùng nhân dân làm mới được 13,9 km đường bê tông, nâng cấp 7,25 km đường cấp phối; phát quang 19,2 km đường liên xóm; vận động nhân dân hiến 14.184 m2 đất làm đường GTNT; xây mới 10 bể chứa nước sạch, nạo vét 11km kênh mương nội đồng; tổ chức xây mới 346 nhà vệ sinh thay thế nhà tiêu cũ không hợp vệ sinh, di dời 318 chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn của các hộ gia đình.... đã góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Thông qua nhiều hình thức, biện pháp và những việc làm cụ thể, thiết thực đã làm chuyển biến rõ nét nhận thức của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hoá. Từ chỗ nhiều xóm chưa có nhà văn hoá, sân chơi thể thao, đến nay, hầu hết các xóm đều đã được cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà văn hoá để người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động VH-VN, TD-TT; các giá trị văn hoá như lễ hội, biểu diễn cồng chiêng, văn hoá ẩm thực và các thiết chế văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp được giữ gìn và phát huy; xây dựng nền QPTD gắn với củng cố thế trận ANND, xây dựng cụm làng, xã chiến đấu; đẩy lùi tai, TNXH, gắn kết tình làng, nghĩa xóm; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng vững chắc trong phát triển KT-XH, XĐ-GN ở những địa bàn ĐBKK.  

Chính từ sự thành công của Đề án xây dựng “Làng VHQP”, nhiều địa bàn khó khăn ở các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc... đã có những thay đổi đáng kể. Hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn từ chỗ hạn chế về mọi mặt đã được mở rộng, nâng cấp cải, tạo làm mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi được đẩy mạnh. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện đã góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu; tạo chuyển biến cho bộ mặt nông thôn vùng ĐBKK từ chỗ hệ thống hạ tầng nông thôn thiết yếu chưa đáp ứng yêu cầu nay đã từng bước được đầu tư hoàn thiện, làm mới, trở thành động lực cho phát triển KT-XH, XĐ-GN ở những địa bàn ĐBKK trong toàn tỉnh. 

 

                                                                              Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Hội thảo về Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động thực tiễn

(HBĐT) - Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, sáng 22/3, tại Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh, Tổng cục KTTV phối hợp Trung tâm Phòng, chống thiên tai châu Á (ADPC) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau".

Nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Mặc dù là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh tự bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư hoàn thiện hệ thống "Phòng họp trực tuyến” đến tất cả các xã, thị trấn, cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai việc khám, chữa bệnh (KCB) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tích hợp thẻ BHYT ở các cơ sở y tế đăng ký KCB BHYT, tuy nhiên, huyện Đà Bắc đang đứng trước nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số (CĐS) theo mục tiêu Đề án 06/CP.

Phát động chương trình trồng rừng hưởng ứng ngày Quốc tế về rừng 21/3

(HBĐT) - Ngày 21/3, tại xã Vũ Bình (Lạc Sơn), Hợp phần Quản lý rừng bền vững thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT, Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Sở NN&PTNT tổ chức lễ phát động chương trình trồng rừng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế về rừng 21/3.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Lương Sơn về hoạt động của các mỏ khai thác đá

(HBĐT) - Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác vừa làm việc với huyện Lương Sơn về đề nghị nâng công suất hoạt động các mỏ khai thác đá và một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Thủ đoạn lợi dụng ChatGPT để lan truyền tin sai sự thật

Là một phần mềm thảo luận trực tuyến mới đi vào hoạt động nhưng ChatGPT lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Lợi dụng điều này, một số đối tượng chống phá, phản động đã khai thác những hạn chế của ChatGPT để biến thành phương tiện lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Ðây là một thủ đoạn mới cần kịp thời nhận diện, ngăn chặn, góp phần bảo đảm sự lành mạnh trên môi trường mạng và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Sức mạnh đáng gờm của công nghệ thế hệ mới đằng sau ChatGPT

Gần 4 tháng kể từ khi OpenAI gây chấn động ngành công nghệ kỹ thuật với ứng dụng ChatGPT, công ty này chuẩn bị ra mắt phiên bản công nghệ thế hệ tiếp theo hỗ trợ công cụ chatbot.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục