(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ công tác, ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp huyện Mai Châu đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện các lĩnh vực công tác tư pháp trên địa bàn huyện như: kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở... Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác tư pháp của huyện được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.


Người dân huyện Mai Châu tìm hiểu, tra cứu thông tin các văn bản pháp luật tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Phòng đã tham mưu UBND huyện đóng góp ý kiến vào 6 dự thảo văn bản các loại, gồm: Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Đấu giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Bản mô tả vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực tư pháp và chuyên môn dùng chung lĩnh vực pháp chế; Bảng tiêu chí chấm điểm xếp hạng Phòng Tư pháp cấp huyện năm 2020; Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp tỉnh. Ngoài ra, tự kiểm tra 2 văn bản QPPL do UBND huyện ban hành. Qua kiểm tra, các văn bản đều bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất, phù hợp với hệ thống văn bản QPPL của cấp trên và địa phương. Cùng với công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, việc trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL cho các xã, thị trấn được thực hiện thường xuyên, giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn trong diện sáp nhập thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ tịch khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn; hướng dẫn một số nội dung đăng ký, quản lý hộ tịch trên phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch.

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hưởng chi phí mai táng dựa trên quy chế, quy trình thực hiện liên thông TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện việc chứng thực theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Đồng chí Hà Thị Ly, Trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: Để từng bước hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình nghiệp vụ công tác tư pháp - hộ tịch, thời gian tới, ngành tiếp tục tham mưu UBND huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực của ngành, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai hiệu quả trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, PBGDPL. Từ đó, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, giúp người dân tiếp cận pháp luật dễ dàng. Mặt khác, đổi mới công tác quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức.


Đinh Thắng


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục