(HBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhờ sự phối hợp chủ động, chặt chẽ, thống nhất cao trong các hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh nên chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao. Qua đó, HĐND tỉnh đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, tổ chức thành công các kỳ họp để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.


Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao nhờ sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ cùng cấp. 

Theo lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, HĐND thực hiện qua phương thức tổ chức các kỳ họp để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát qua việc xem xét các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết do các cơ quan trình tại kỳ họp. Để nâng cao chất lượng các kỳ họp, việc tiếp tục đổi mới về phương thức hoạt động, tăng cường dân chủ, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy là phương thức quan trọng. Bên cạnh đó, việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ cùng cấp rất quan trọng. Đặc biệt là công tác phối hợp trong việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND, UB MTTQ tỉnh xây dựng dự thảo quy chế phối hợp, tổ chức họp giữa các bên để lấy ý kiến. Trên cơ sở đó tổng hợp, hoàn thiện, tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan. 

Nội dung quy chế phối hợp được quy định cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; quy định trách nhiệm của mỗi bên trong thực hiện các nội dung hoạt động, nhất là trách nhiệm trong việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; tổ chức các kỳ họp HĐND; xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND; đề nghị chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, cũng như giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm. UBND tỉnh tạo điều kiện để Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND thực hiện công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên. 

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND các cấp đã tích cực phối hợp UB MTTQ cùng cấp trong tổ chức kỳ họp và các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh mời UBMTTQ và cơ quan, đoàn thể họp thông báo nội dung, chương trình kỳ họp và tiếp thu ý kiến đóng góp về tham gia xây dựng chính quyền. Ban Thường trực UBMTTQ các cấp tham gia đầy đủ các cuộc họp của Thường trực HĐND các cấp để xem xét, quyết định nội dung, chương trình các kỳ họp; chuẩn bị nội dung thông báo của MTTQ về tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND, UBND. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với sự phối hợp ngày càng chủ động, chặt chẽ, thống nhất cao trong tổ chức các hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ cùng cấp, chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh ngày một nâng cao. HĐND tỉnh đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách; tổ chức các kỳ họp để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi, phát huy tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND tỉnh đã khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương ngày càng sát với thực tiễn, sát dân, sát cơ sở, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. 


Viết Đào

Các tin khác


Trong 2 ngày 8 - 9/12, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

(HBĐT) - Chiều 6/12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (ĐBQH&HĐND) tỉnh tổ chức họp báo thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 (Kỳ họp thứ 4) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Văn Chúc, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV của 499 người trúng cử

Sáng 12/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ 8 Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Danh sách Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII với tỷ lệ 58/58 phiếu đồng ý, đạt 100%. Các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa khóa XVII. 

Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Chương, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu ra thành viên UBND tỉnh khóa XVII gồm 20 đồng chí; bầu hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 25 vị.

Thành công của cuộc bầu cử là kết quả khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân (*)

(HBĐT) - Ngày 15/6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác bầu cử tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Hòa Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Huyện Lạc Thủy tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Chiều 11/6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Lạc Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử (CTBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục