(HBĐT) - Đảng bộ Sở Y tế có 23 chi, đảng bộ trực thuộc tại các cơ quan, đơn vị tuyến tỉnh với trên 400 đảng viên. Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết các Hội nghị T.Ư (khóa XII) của Đảng. 


Công tác tiêm chủng mở rộng được Sở Y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đề ra. Ảnh: Cán bộ Trạm Y tế xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) tiêm chủng phòng bệnh viêm não cho trẻ. 

Các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực y tế được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, QP-AN, công tác xây dựng Đảng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nhiều giải pháp được triển khai, các nhiệm vụ chính trị của ngành cơ bản đã đạt, một số chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ đã "về đích” và vượt mức.

Đại hội Đảng bộ Sở Y tế đề ra 16 chỉ tiêu đến năm 2020. Trong đó, 1 chỉ tiêu không thực hiện (thành lập Bệnh viện Sản - Nhi), tập trung hoàn thiện Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh hoàn chỉnh. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nửa nhiệm kỳ đã thực hiện đạt và vượt 4 chỉ tiêu: Tỷ lệ tiêm chủng hàng năm đạt trên 97% (chỉ tiêu trên 95%), tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi 14‰ (chỉ tiêu dưới 15‰); 57,6% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế (chỉ tiêu 50%); hàng năm 100% đảng viên thường xuyên cập nhật kiến thức LLCT theo quy định... Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về lĩnh vực y tế đã đạt và vượt 3/6 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu còn lại trùng với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, dự kiến sẽ đạt.

Đến nay, toàn tỉnh có 8,4 bác sĩ/1 vạn dân (chỉ tiêu 8,5 bác sĩ/1 vạn dân); 24 gường bệnh/1 vạn dân (chỉ tiêu 25 giường bệnh/1 vạn dân); mức sinh thay thế được duy trì, tỷ số giới tính khi sinh giảm chênh lệch; kết nạp được 55 đảng viên mới (chỉ tiêu kết nạp 60 đảng viên mới). Từ năm 2015 - 2018, mỗi năm thực hiện 62 - 71 đề tài khoa học cấp ngành và 1 đề tài khoa học cấp tỉnh (chỉ tiêu 40 đề tài cấp ngành, 1 đề tài cấp tỉnh/năm). Đảng ủy nhận định 6 chỉ tiêu trên đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt mức.

Tuy nhiên, có 5 chỉ tiêu khó đạt, đó là chỉ tiêu củng cố, giữ vững BVĐK tỉnh là Bệnh viện hạng I và đạt tiêu chuẩn chất lượng từ loại khá trở lên. Theo Thông tư số 23/2005/TT-BYT của Bộ Y tế, tổng điểm của các nhóm tiêu chuẩn chung đạt 90-100 điểm được xếp bệnh viện hạng I (BVĐK tỉnh đạt 90,5 điểm). Song trong 8 điều kiện bắt buộc, bệnh viện còn 1 tiêu chuẩn chưa đạt (từ 60% trở lên các trưởng khoa, phó khoa có trình độ tiến sĩ hoặc CKII). Về chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn chất lượng từ loại khá trở lên, do năm 2017 xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng nên không đạt. Năm 2018, BVĐK tỉnh tiếp tục thực hiện đúng các quy trình chuyên môn kỹ thuật và các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng bệnh viện sẽ duy trì mức chất lượng khá.

Đối với chỉ tiêu hoàn thành đầu tư giai đoạn II Bệnh viện Y học cổ truyền và nâng từ hạng III lên hạng II khó đạt do thiếu nhân lực. Về chỉ tiêu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020 chưa thực hiện do Bộ Y tế chưa ban hành kế hoạch, tiêu chuẩn. Trong khi đó, 6 trung tâm dự phòng tuyến tỉnh sẽ sáp nhập và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019. Vì vậy, ngành Y tế trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án thực hiện chuẩn quốc gia y tế dự phòng sau khi thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

Với tinh thần phát huy kết quả, khắc phục hạn chế, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng về lĩnh vực y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Khánh cho biết: Sở tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Sở và các chỉ tiêu, kế hoạch Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chuyên môn giỏi để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ quản lý. Luân phiên cán bộ từ tuyến tỉnh về tuyến huyện, tuyến huyện về tuyến xã để nâng cao chất lượng điều trị, chuyển giao kỹ thuật. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức trách nhiệm, năng lực, trí tuệ đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

                                                                                    Cẩm Lệ

Các tin khác


Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trên con đường đổi mới

(HBĐT) - Ngày 19/10/1958, Bác Hồ về thăm Hòa Bình, đây là vinh dự lớn đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong buổi nói chuyện với trên 300 cán bộ, bộ đội và nhân dân tại Trường hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc (Kỳ Sơn), Bác đã ân cần căn dặn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Hòa Bình: "Đoàn kết hơn nữa giữa các dân tộc, giữ quân và dân, giữa lương và giáo. Cố gắng thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, nên tổ chức hơn nữa tổ đổi công và hợp tác xã, vì như thế tăng gia sản xuất mới có nhiều kết quả. Phải cảnh giác vì ta xây dựng miền Bắc tiến lên CNXH, bọn Mỹ - Diệm sẽ tìm cách phá hoại”.

Đảng viên xã Phú Thành tiên phong, gương mẫu ở cơ sở

(HBĐT) - Năm 2018, xã Phú Thành (Lạc Thủy) về đích nông thôn mới (NTM) sớm hơn so với mục tiêu đề ra 2 năm. Đồng chí Quách Tuấn Ngọc, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định: Có được kết quả đó phải kể đến đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, đặc biệt là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực.

Đảng bộ thị trấn Hàng Trạm: Khẳng định vai trò lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng số 517 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ, năm 2018, các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu và khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Qua bình xét, phân loại, có 93,64% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 17,56% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong 15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Đổi thay ở Liên Hòa

(HBĐT) - Chúng tôi về xã Liên Hòa những ngày đầu năm 2019, cảm nhận đầu tiên là không khí vui tươi, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Khu trung tâm xã, những người thợ khẩn trương lát vỉa hè. Ở nhà văn hóa các thôn, bà con hăng say luyện tập văn nghệ. Không vui sao được bởi Liên Hòa là 1 trong 3 xã về đích NTM năm 2018 của huyện Lạc Thủy.

Chuyển biến từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Bàn những việc dân cần, nêu cao tinh thần nêu gương của cấp ủy… là những giải pháp đã được Đảng bộ xã Địch Giáo (Tân Lạc) áp dụng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ, từ đó tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng tại địa bàn.

Đảng bộ xã Yên Bồng lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Trong những năm qua, Đảng bộ xã Yên Bồng (Lạc Thủy) không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Bằng việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Đảng bộ xã Yên Bồng đã đổi mới nội dung, bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tại địa phương, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.