(HBĐT) - Xác định chi bộ là hạt nhân ở cơ sở, những năm qua, Đảng ủy xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đã thực hiện nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Trong đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được chú trọng, đổi mới nội dung, hình thức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.


Thường trực Đảng ủy xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổng hợp kết quả đánh giá về chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm kịp thời giải quyết tồn tại ở cơ sở. 

Mùng 5 hàng tháng, chi bộ xóm Yên Kim trực thuộc Đảng ủy xã Yên Nghiệp tổ chức sinh hoạt định kỳ. Đồng chí Bùi Văn Bin, Bí thư chi bộ cho biết: Ít nhất mỗi quý 1 lần, chi bộ được đồng chí đảng ủy viên phụ trách cùng dự buổi sinh hoạt. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao của đảng viên và ý kiến đóng góp thẳng thắn, gợi mở sát thực của đồng chí đảng ủy viên phụ trách, chất lượng sinh hoạt chi bộ của xóm ngày càng được nâng cao. Cụ thể, khi xã bắt tay vào xây dựng NTM, đồng chí đảng ủy viên đã gợi ý chi bộ ban hành Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này. Sau 5 năm, 90% đường liên xã đi qua địa bàn, đường xóm đã được cứng hóa. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công tham gia xây dựng NTM của xóm luôn hoàn thành trước thời gian quy định.

Đánh giá về chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn xã Yên Nghiệp thời gian qua, đồng chí Bùi Văn Bẻm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, các chi bộ luôn chủ động đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt. Mỗi kỳ sinh hoạt, các chi bộ chuẩn bị chương trình cụ thể, nội dung sinh hoạt phù hợp với điều kiện của xóm, xã. Phát huy tinh thần dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nhiều chi bộ đã thể hiện được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung làm rõ những mặt còn hạn chế của chi bộ, đảng viên, làm rõ kết quả thực hiện nghị quyết. Nhiều đảng viên hăng hái tham gia thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến mang tính xây dựng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các nội dung được đưa ra bàn bạc, thảo luận tại các buổi sinh hoạt chi bộ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ, chính quyền, đoàn thể TS-VM.

Để có được kết quả này, Đảng ủy xã đã chỉ đạo phân công các đồng chí đảng ủy viên tăng cường bám sát, nắm tình hình cơ sở, từ đó đánh giá đúng thực trạng, đề ra giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đồng thời, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các TCCS Đảng chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định, hướng dẫn các chi bộ thực hiện tốt quy trình, nội dung, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng mỗi buổi sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, thường xuyên cử các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và cấp ủy viên cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, từng bước nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cấp ủy và năng lực lãnh đạo của chi bộ cơ sở.

Bằng những giải pháp cụ thể, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Yên Nghiệp từng bước được nâng lên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cho biết thêm: Kết quả kiểm tra việc sinh hoạt của các chi bộ cơ sở cho thấy, 100% chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề từ 3 lần/năm trở lên; 70% chi bộ có nội dung sinh hoạt trọng tâm, trọng điểm, thảo luận và ban hành nghị quyết khả thi, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị… Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Minh chứng cho thực tế đó là hàng năm, Yên Nghiệp luôn có 50% TCCS Đảng đạt TS- VM. Hiện nay, xã đạt 14 tiêu chí và đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn lại với mục tiêu về đích NTM vào cuối năm 2018.

 

                                                                                                Hải Yến


Các tin khác


Nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục