(HBĐT) - Đồng chí Khương Mạnh Thu, Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn (Đà Bắc) cho biết: Đảng ủy, chính quyền xã luôn xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị) có vai trò quan trọng, là động lực để xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển KT-XH, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Theo đó, hằng năm, Đảng ủy phân tích từng nội dung của Chỉ thị số 05 để áp dụng vào thực tế trên cơ sở xây dựng những chuyên đề phù hợp với địa phương. Trong năm 2017, Cao Sơn tập trung vào vấn đề chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, gắn bó với dân. Hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức sinh hoạt với các chi bộ. Với cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt, làm việc tại các cơ quan, đơn vị nào thì phải nêu cao vai trò gương mẫu, trở thành trụ cột của cơ quan, đơn vị đó. Nhờ đó, các vấn đề phát sinh ở cơ sở kịp thời được nắm bắt, xử lý, ANTT được đảm bảo. Nhiều năm nay, Cao Sơn là địa bàn không có điểm nóng về ANTT.


Người dân xóm Sèo, xã Cao Sơn (Đà Bắc) tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế để nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, Cao Sơn có sự chuyển biến nhất định. Năm 2010, thu nhập bình quân của xã mới đạt hơn 9 triệu đồng/người, con số này đã tăng gấp đôi vào năm 2016, với 19,5 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2017, thu nhập tiếp tục được nâng lên 20,5 triệu đồng, còn năm 2018, dự kiến đạt 22,5 triệu đồng/người. Năm 2015, Cao Sơn còn 42% hộ nghèo, đến năm 2017 giảm còn 36%. Kết quả rà soát mới nhất theo chuẩn nghèo đa chiều thì hiện xã còn hơn 32% hộ nghèo. Để có được những kết quả đó, đồng chí Khương Mạnh Thu, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy tích cực tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã. Các chi bộ cũng nghiên cứu, đưa ra sự chỉ đạo, lãnh đạo phù hợp. Một yếu tố quan trọng khác để thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế đó là vai trò của những cán bộ, đảng viên "miệng nói, tay làm”.

Chi bộ xóm Sèo là một trong những chi bộ tiêu biểu nhất trong lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Theo đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư Chi bộ cho biết: Sèo có 221 hộ, thu nhập của bà con từ làm nông nghiệp. Trước đây, đời sống còn nhiều khó khăn vì sản xuất manh mún, trình độ canh tác thấp. Trong những năm trở lại đây, nhận thấy một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, chi bộ đã ra nghị quyết về đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Trong đó, tập trung vào một số cây trồng như: trồng các loại cây có múi, trồng chè, áp dụng KH-KT vào canh tác cây dong riềng để nâng cao năng suất. Đến nay, xóm có khoảng 7 ha chè đã cho thu hoạch, khoảng 10/40 ha cây có múi đang đem lại nguồn thu nhập cho bà con. Nhờ những nỗ lực đó, năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 20,5 triệu đồng; số hộ nghèo thấp nhất xã với 55/221 hộ (chiếm gần 25%).

Trong xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên cũng đi tiên phong trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó đến nay, tất cả các thôn, xóm của xã Cao Sơn đều có đường bê tông đến trung tâm xóm. "Để nâng cao hiệu quả trong việc học tập và làm theo gương Bác, Đảng ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cụ thể hóa hơn nữa nội dung của Chỉ thị số 05 để phù hợp với thực tiễn. Nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế”, đồng chí Khương Mạnh Thu, Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn cho biết.


                                                                          Viết Đào

 

 Các tin khác


Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trên con đường đổi mới

(HBĐT) - Ngày 19/10/1958, Bác Hồ về thăm Hòa Bình, đây là vinh dự lớn đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong buổi nói chuyện với trên 300 cán bộ, bộ đội và nhân dân tại Trường hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc (Kỳ Sơn), Bác đã ân cần căn dặn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Hòa Bình: "Đoàn kết hơn nữa giữa các dân tộc, giữ quân và dân, giữa lương và giáo. Cố gắng thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, nên tổ chức hơn nữa tổ đổi công và hợp tác xã, vì như thế tăng gia sản xuất mới có nhiều kết quả. Phải cảnh giác vì ta xây dựng miền Bắc tiến lên CNXH, bọn Mỹ - Diệm sẽ tìm cách phá hoại”.

Đảng viên xã Phú Thành tiên phong, gương mẫu ở cơ sở

(HBĐT) - Năm 2018, xã Phú Thành (Lạc Thủy) về đích nông thôn mới (NTM) sớm hơn so với mục tiêu đề ra 2 năm. Đồng chí Quách Tuấn Ngọc, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định: Có được kết quả đó phải kể đến đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, đặc biệt là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực.

Đảng bộ thị trấn Hàng Trạm: Khẳng định vai trò lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng số 517 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ, năm 2018, các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu và khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Qua bình xét, phân loại, có 93,64% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 17,56% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong 15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Đổi thay ở Liên Hòa

(HBĐT) - Chúng tôi về xã Liên Hòa những ngày đầu năm 2019, cảm nhận đầu tiên là không khí vui tươi, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Khu trung tâm xã, những người thợ khẩn trương lát vỉa hè. Ở nhà văn hóa các thôn, bà con hăng say luyện tập văn nghệ. Không vui sao được bởi Liên Hòa là 1 trong 3 xã về đích NTM năm 2018 của huyện Lạc Thủy.

Chuyển biến từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Bàn những việc dân cần, nêu cao tinh thần nêu gương của cấp ủy… là những giải pháp đã được Đảng bộ xã Địch Giáo (Tân Lạc) áp dụng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ, từ đó tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng tại địa bàn.

Đảng bộ xã Yên Bồng lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Trong những năm qua, Đảng bộ xã Yên Bồng (Lạc Thủy) không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Bằng việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Đảng bộ xã Yên Bồng đã đổi mới nội dung, bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tại địa phương, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.