(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH T.Ư Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, BTV Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở huyện Yên Thủy đã bám sát các chủ trương, quan điểm của Đảng trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, đồng thời gắn trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tập thể cơ quan, đơn vị, chế độ trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu.

 


Cán bộ bộ phận một cửa huyện Yên Thủy giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định.

Đồng chí Bùi Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Yên Thủy cho biết: Huyện luôn phát huy vai trò của cấp ủy, đặc biệt là vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cán bộ thông qua các khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều động, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Trong đó, quan tâm công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, đa chiều, theo tiêu chí và bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ từ thực tế.

Tính đến thời điểm này, khối cơ quan, đoàn thể huyện có 12 cơ quan, tổng biên chế được giao là 55 người; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tổng biên chế được giao là 154 người; 285 cán bộ, công chức xã, thị trấn và 1.350 cán bộ, giáo viên các trường học, bao gồm cả hợp đồng theo Nghị định số 68. BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, triển khai việc thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 36 của Chính phủ. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể, các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đã bố trí cán bộ trong quy hoạch tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý Nhà nước, cập nhật kiến thức. Từ năm 2017 đến nay đã cử 20 cán bộ đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 86 cán bộ đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 27 cán bộ đào tạo kỹ năng lãnh đạo cấp phòng; 10 cán bộ bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính...

Huyện quan tâm bồi dưỡng và cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ,cán bộ người dân tộc thiểu số. Đối với Đảng bộ huyện hiện có 6/39 đồng chí, chiếm 15,3% là cán bộ nữ trẻ tham gia cấp ủy, cán bộ dân tộc thiểu số chiếm hơn 69%. Đối với Đảng bộ các xã, thị trấn, 13/13 Đảng ủy có cán bộ nữ tham gia cấp ủy. Có 8/35 đại biểu HĐND cấp huyện là nữ. Bên cạnh đó, huyện mạnh dạn luân chuyển, điều động cán bộ các phòng, ban xuống xã và luân chuyển ngang xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để công tác luân chuyển trở thành nề nếp, thường xuyên và liên tục, năm 2017, Huyện ủy ban hành Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2020, trong đó, xác định mỗi năm thực hiện luân chuyển cán bộ ở huyện về các xã, thị trấn từ 1 Đảng bộ trở lên, luân chuyển giữa các xã, thị trấn từ 2 Đảng bộ trở lên,luân chuyển giữa các cơ quan huyện từ 3 cán bộ trở lên được xem là bước đột phá trong công tác cán bộ ở Yên Thủy. Từ đầu năm đến nay, huyện đã luân chuyển 4 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí được luân chuyển ngang giữa các xã, thị trấn.Với phương châm "luân chuyển để rèn luyện, đào tạo cán bộ”, từ năm 2008 đến nay, huyện đã luân chuyển 13 cán bộ ở các phòng, ban về cơ sở.Những cán bộ khi luân chuyển thực sự để lại dấu ấn với cơ sở, không chỉ trong phát triển KT-XH mà còn là hạt nhân gắn kết trong cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo nhiều đổi mới trong công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện công tác cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 về đổi mới, sắp xếp bộ máy, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ. Huyện đã thực hiện nhất thể hóa người đứng đầu các cơ quan đơn vị theo hướng dẫn của T.Ư, tỉnh. Lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong và nhân sự lãnh đạo quản lý tại các đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập và chỉ đạo, phối hợp thực hiện việc sắp xếp tổ chức Đảng gắn với tổ chức bộ máy chính quyền.

P.L

Các tin khác


Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU: Hướng đến mục tiêu 100% huyện, thành phố có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (DNKVNNN), mục tiêu đề ra đến năm 2020, không còn huyện nào không có tổ chức Đảng trong DNKVNNN. Đến thời điểm này, đã có 9 huyện, thành phố "cán đích" và tiếp tục phấn đấu các mục tiêu cao hơn. Còn lại 2 huyện Đà Bắc và Mai Châu, thời gian tới cần những giải pháp đồng bộ, quyết tâm chính trị cao hơn nữa mới có thể xóa "trắng” tổ chức Đảng trong DNKVNNN, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn tỉnh.

Khả thi “cán đích” 5.000 tỷ đồng thu ngân sách Nhà nước năm 2020

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo và vào cuộc của các cấp, ngành thực hiện các giải pháp tăng cường nguồn thu, đặc biệt quản lý và khai thác nguồn thu từ đấu giá tiền quyền sử dụng đất, dự kiến năm 2019, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh sẽ đạt 4.000 tỷ đồng, năm 2020 sẽ đạt 5.000 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Quyết tâm của “huyện nghèo” Đà Bắc

(HBĐT) - Gian nan huyện nghèo 
Là huyện vùng cao, điều kiện tự nhiên của Đà Bắc tương đối đặc thù. Nơi đây có nhiều đồi, núi, sông, suối xen kẽ tạo thành nhiều dải hẹp bị cắt phá mạnh mẽ. Địa hình bị chia cắt không chỉ gây trở ngại đặc biệt cho giao thông mà còn tạo nhiều thách thức cho nỗ lực khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế của địa phương. Hiện, Đà Bắc là 1 trong 85 huyện nghèo nhất cả nước, là huyện duy nhất của tỉnh thuộc danh sách "huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020” theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện có 18 xã khu vực III thuộc diện đầu tư Chương trình 135; 1 xã, 1 thị trấn khu vực II với 4 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn được đầu tư Chương trình 135.

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học lý luận chính trị ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, hàng năm, huyện Kim Bôi xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Đăng ký với Tỉnh ủy để cử cán bộ tham gia các lớp do Trường Chính trị tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo.

Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Yên Thủy chú trọng là tăng cường công tác KT, GS và công tác nhân sự UBKT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuổi trẻ xã Bắc Phong học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào "Tuổi trẻ xã Bắc Phong chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong những năm qua, tuổi trẻ xã Bắc Phong (Cao Phong) đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH địa phương. Đoàn xã được đánh giá là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 của huyện Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục