(HBĐT) - Ngay sau khi phát hiện vụ việc cán bộ kế toán ngân sách xã Yên Thượng có hành vi lập khống chứng từ, tham ô gần 290 triệu đồng từ ngân sách xã. Thanh tra huyện Cao Phong kịp thời tham mưu cho UBND huyện giải quyết dứt điểm vụ việc, thu hồi tài sản bị chiếm dụng. Đồng thời, tham mưu UBND huyện tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn


Cán bộ, đảng viên xóm Chằng Ngoài, xã Đông Phong (Cao Phong)  trao đổi, nắm bắt thông tin nhằm phát huy tốt nhất vai trò giám sát cộng đồng trong thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng ở địa phương. 

Đồng chí Vũ Đình Bằng, Chánh Thanh tra huyện Cao Phong cho biết: Xác định công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Thanh tra huyện phối hợp với các ngành chức năng địa phương tham mưu cho UBND huyện triển khai nhiều biện pháp, tập trung thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh PCTN. 

Trong đó, thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đến 100% cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC); lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về PCTN tại các kỳ sinh hoạt của tổ chức Đảng đến đảng viên nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên đối với công tác PCTN. "Với quyết tâm cao trong PCTN, 7 tháng năm nay, UBND huyện đã ban hành, triển khai 12 văn bản về công tác PCTN. Đồng thời, giao Thanh tra huyện và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai, cụ thể hoá các văn bản của tỉnh, huyện về công tác PCTN tới các phòng, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. Nhờ vậy, đã tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp, ngành và CBĐV, CCVC trong toàn huyện về công tác PCTN” - đồng chí Phạm Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong nhấn mạnh.

Từ sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định về PCTN một cách quyết liệt đã góp phần làm thay đổi về nhận thức, hành động ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương về công tác PCTN. Như ở xã Thung Nai, từ việc triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của huyện về công tác PCTN, xã đã công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan theo quy định của Luật PCTN. Đồng chí Bùi Văn Nhàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhằm cụ thể hoá việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCTN cũng như công khai, minh bạch trong hoạt động, UBND xã thường xuyên công khai, công bố các nội dung liên quan đến hoạt động, điều hành, quản lý ngân sách cho CBĐV và nhân dân nắm bắt, theo dõi. Từ đó, phát huy được quy chế dân chủ, công khai, minh bạch hoạt động quản lý, điều hành; phát huy vai trò giám sát của nhân dân...

"Không chỉ ở Thung Nai mà ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn của huyện đã, đang tập trung thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả”- đồng chí Vũ Đình Bằng cho biết thêm. Theo đó, trong hoạt động các cơ quan, đơn vị của huyện luôn tuân thủ thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong giao dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; công khai mở rộng việc đấu thầu, mở thầu các công trình, dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; việc xét tuyển, thi tuyển, tuyển dụng, nâng ngạch cán bộ, CCVC; kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tiêu chuẩn, định mức, quy chế chi tiêu nội bộ; thủ tục hành chính; biến động về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân... Nhờ vậy, thời gian qua, không xảy ra các vụ việc vi phạm, tội phạm tham nhũng trên địa bàn huyện.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, Cao Phong chú trọng thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, CCVC. Trong 6 tháng đầu năm nay, UBND huyện đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 4 người là kế toán tại các đơn vị do huyện quản lý. Đồng thời, UBND huyện tập trung thực hiện tốt các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, toàn huyện có 350 người phải kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó, số người phải kê khai thuộc UBND huyện quản lý là 245 người. Số người phải kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý là 5 người. 100% người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện việc kê khai đảm bảo theo đúng quy định.

Có thể nói, chính từ việc thực hiện một cách toàn diện các biện pháp phòng ngừa, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự giám sát của nhân dân, từ năm 2018 đến nay, huyện Cao Phong không phát sinh vụ việc tham nhũng. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục được củng cố.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục