(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.Công ty cổ phần Lạc Thủy giải quyết việc làm cho 600 lao động địa phương.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử Cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích quan trọng trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thắng lợi trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Trong suốt những năm tháng qua đã chứng minh rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, Nhân dân ta đã đạt được những thành tựu KT-XH to lớn, toàn diện và rất quan trọng. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng, kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, vai trò của Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Vị thế của dân tộc trên trường quốc tế được nâng cao. Việt Nam đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu, có quan hệ kinh tế thương mại với hầu hết nền kinh tế trên thế giới, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trên thế giới.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu cao độ và giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, song với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân, dự kiến có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,05%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 58,9 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 4.000 tỷ đồng. Có 19 xã về đích NTM, toàn tỉnh có 82 xã đạt NTM (chiếm 42,9% tổng số xã). Thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Kim ngạch xuất khẩu đạt 791,9 triệu USD. Độ che phủ rừng duy trì ổn định 51,5%...

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được đổi mới và ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, với sự tập trung chỉ đạo cụ thể, nỗ lực của các cấp, ngành và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế dự báo khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là: thu ngân sách Nhà nước, số doanh nghiệp, HTX hoạt động hiệu quả; tỷ lệ đô thị hóa; tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Có 18/20 chỉ tiêu dự báo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhiều lĩnh vực then chốt dẫn đầu trong khu vực. Cùng với đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư về tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy Đảng, chính quyền; đơn vị hành chính huyện, xã gắn với cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn nghiên cứu triển khai dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đô thị sinh thái, công nghiệp. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư với nhiều công trình quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, tăng cường, các chương trình, kế hoạch kết nối xúc tiến liên kết giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc thù, hợp tác quảng bá thu đầu tư vào du lịch, dịch vụ được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội; QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị có kết quả tích cực, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh tập trung truyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam; khẳng định những kết quả đạt được trong từng giai đoạn cách mạng và trong tiến trình thực hiện công cuộc đổi mới là minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh, trí tuệ, khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, đáp ứng nguyện vọng và tạo dựng niềm tin sâu sắc của Nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Phấn khởi trước những kết quả đáng tự hào đã đạt được, xác định rõ những khó khăn, thách thức đặt ra, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Di chúc của Bác Hồ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Toàn tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững trên chặng đường đổi mới.


Lê Chung


Các tin khác


Phát huy truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Bùi Văn Tỉnh 
Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

(HBĐT) - Những năm qua, tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chống phá nước ta với âm mưu, thủ đoạn ngày càng quyết liệt, tinh vi hơn; an ninh mạng phức tạp, khó lường, biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP). 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thủy lần thứ XXI

(HBĐT) - Ngày 3/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thủy lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Ưu tiên giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế, đảm bảo đời sống Nhân dân

(HBĐT) - Ngày 2/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương để đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Xếp loại chất lượng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTV) đã ban hành Quyết định số 1560-QĐ/TU, ngày 26/6/2020 quyết định xếp loại chất lượng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thủ tướng: Dồn lực cho ''tam mã'' kéo cỗ xe tăng trưởng

Sáng nay, 2/7, phát biểu khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng cho rằng, cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam ví như "cỗ xe tam mã", gồm 3 cấu phần quan trọng nhất, đó là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Phải dùng mọi biện pháp thúc đẩy cả "ba con ngựa kéo" để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII

(HBĐT) - Chiều 1/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục