(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác hoàn thuế điện tử (HTĐT) đảm bảo hoàn thành mục tiêu được giao về giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương thức điện tử tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính phủ. Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3474/TCT-KK về việc tiếp tục triển khai thực hiện HTĐT các tháng cuối năm 2017.


Theo đó, mục tiêu mà ngành thuế phấn đấu đến ngày 31/12/2017, 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu, đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ HTĐT.

Trong tháng 10/2017, tối thiểu 80% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 80% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc lĩnh vực xuất khẩu và đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế GTGT. Đến tháng 11/2017, tối thiểu 85% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 85% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc 2 lĩnh vực này được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế GTGT. Cuối quý IV/2017, tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế GTGT.

Đối với người nộp thuế (NNT) đã đăng ký HTĐT (trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế) nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử, các cục thuế nắm bắt khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp NNT, đảm bảo các hồ sơ hoàn thuế của NNT thực hiện bằng phương thức điện tử ngay từ tháng 9/2017. Các Cục Thuế rà soát, lập danh sách NNT đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT chưa được tập huấn, chưa đăng ký thực hiện HTĐT, gửi về Tổng cục Thuế để tổ chức tập huấn ngay trong tháng 8. Bên cạnh đó, hàng tháng, trường hợp có doanh nghiệp phát sinh mới thì Cục Thuế tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp để được HTĐT ngay từ hồ sơ hoàn thuế đầu tiên. Trên cơ sở danh sách NNT được tập huấn về dịch vụ HTĐT, Cục Thuế thực hiện đăng ký để NNT tham gia HTĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông báo cho NNT biết.


                                                                           Văn Hồng Quý

            (Cục Thuế tỉnh)

Các tin khác


Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được HĐND tỉnh giao 7.285 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nguồn thu còn hạn hẹp, cơ cấu thu thiếu bền vững, chưa có nguồn thu chủ lực mà chủ yếu dựa vào thu từ tiền sử dụng đất…

Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Tân Lạc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó từng bước nâng cao giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục