(HBĐT) - Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36, ngày 29/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 36-CT/TU), công tác này đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 81 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án do 36 tổ chức phi chính phủ nước ngoài/cơ quan hợp tác quốc tế viện trợ với tổng giá trị cam kết 20.722.013 USD ( gồm 78 chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng mức đầu tư cam kết là 20.575.797 USD và 3 gói viên trợ phi dự án với tổng giá trị 146.216 USD); tổng giá trị giải ngân đạt 6.907.173 USD. Qua các chương trình, dự án viện trợ đã góp phần giải quyết những khó khăn về KT - XH, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cho cán bộ và nhân dân. Đồng thời tăng cường hiểu biết và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.


Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đánh giá, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, công tác quan lý phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập. Một số dự án triển khai kém hiệu quả, tiến độ chậm, sử dụng và bố trí kinh phí chưa hợp lý. Cá biệt có dự án khi triển khai không thông tin trao đổi, phối hợp với cơ quan chủ quản địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi các chương trình, dự án. Công tác kiểm tra, giám sát về tài chính và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chưa thường xuyên, sâu sát. Phát hiện dấu hiệu các thế lực thù địch lợi dụng một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài để tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng đấn ANTT trên địa bàn.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường thu hút nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để phục vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, ngày 7/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 131-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TU, đổi mới mạnh mẽ các biện pháp, phương pháp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức sâu sắc, toàn diện về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phi chính phủ nước ngoài. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

Tăng cường lãnh đạo việc xúc tiến, vận động viên trợ phi chính phủ nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật và theo Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017; Quyết định số 292, ngày 06/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán chương trình vận động, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020.

Tăng cường quản lý đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Khuyến khích và phát huy mặt tích cực, khắc phục, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của từng đối tác và dự án viện trợ. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Kiên quyết không chấp nhận các tổ chức và dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài không phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến AN-TT.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo tham gia ý kiến hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến công tác phi chính phủ nước ngoài; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình.

Củng cố, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phi chính phủ nước ngoài. Phát huy đầy đủ hơn vai trò của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thẩm định các dự án và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài liên quan đến QP - AN. Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp.

P.V


Các tin khác


"Kích hoạt" công tác xuất khẩu lao động trong tình hình mới

(HBĐT) - Năm 2022, toàn tỉnh có 720 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 240% kế hoạch năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), kết quả đạt được chưa bền vững, số lượng lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài còn thấp so với trung bình cả nước. Đồng thời, công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động (XKLĐ) còn gặp khó. Tháo gỡ những nút thắt trong xuất khẩu lao động

Xuất khẩu rau quả: Tiềm năng từ thị trường tỷ dân

Kể từ khi mở cửa từ đầu năm nay, Trung Quốc vẫn được đánh giá là thị trường tỷ dân đầy tiềm năng của rau quả Việt Nam.

Huyện Mai Châu: Lấy ý kiến của Nhân dân về thực hiện dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

(HBĐT) - Ngày 16/3, UB MTTQ huyện Mai Châu tổ chức hội nghị lấy ý kiến của Nhân dân xã Tân Thành, Sơn Thủy về thực hiện dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La). Dự hội nghị có đại diện MTTQ tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và hơn 300 hộ dân của 4 xóm thuộc xã Tân Thành, đại diện xã Sơn Thủy.

Huyện Lạc Sơn gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn

(HBĐT) - Ngày 17/3, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư (NĐT), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. 

Hội Liên hiệp phụ nữ tp Hòa Bình: Đề án 939 đồng hành cùng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp

(HBĐT) - Thực hiện Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Hòa Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Nhờ các chương trình hỗ trợ của Đề án 939 đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 40.600 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, tổng nguồn vốn huy động trên toàn địa bàn đến cuối tháng 2/2023 của các tổ chức tín dụng đạt gần 40.600 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm, trong đó, vốn huy động từ tổ chức và dân cư đạt khoảng 30.500 tỷ đồng, tăng 1,3%, huy động tiền gửi từ dân cư chiếm trên 72,5%/vốn huy động. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục