Bài 1- Tạo sức hút đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp 
(HBĐT) - Ngày 16/5/2014, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN,CCN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014 - 2020 (sau đây viết tắt là NQ 09). Qua 5 năm thực hiện, tỉnh đã ban hành một số quy định, cơ chế, chính sách hỗ trợ các KCN, CCN, góp phần đáng kể thúc đẩy phát triển KT – XH của tỉnh.


Thực hiện quan điểm xuyên suốt của NQ 09 là: Phát triển các KCN, CCN phải đặt trong tổng thể mục tiêu, định hướng phát triển KT - XH của tỉnh, có tầm nhìn dài hạn, lấy hiệu quả KT - XH, môi trường là mục tiêu cao nhất. Những năm qua, các cấp, ngành đã vào cuộc, tổ chức thực hiện và đạt được hiệu quả nhất định, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo QP-AN, giữ vững ổn định ANCT, TTATXHcủa tỉnh.

Đồng thuận phát triển KCN, CCN

Sau khi có NQ 09, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện. Các đơn vị chủ động triển khai thực hiện, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch về công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư, công tác bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực, KH-CN, tăng cường năng lực QLNN. Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các khu, CCN, định kỳ họp bàn các giải pháp nghiên cứu, đề xuất, bố trí, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết các KCN; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN phù hợp với mục tiêu xây dựng, phát triển, thu hút đầu tư và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới về CN-TTCN trên địa bàn tỉnh. Hiện, toàn tỉnh có 8 KCN với tổng diện tích quy hoạch 1.507,43 ha; 21 CCN với tổng diện tích quy hoạch 663,32 ha.


KCN bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình) cơ bản đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, mở rộng cửa thu hút đầu tư.

Xác định đầu tư phát triển hạ tầng là nhiệm vụ hết sức quan trọng để thu hút đầu tư,cấp ủy, chính quyền tỉnh đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề này. Ngày 8/12/2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND về Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Ban chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các khu, CCN đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng trong và ngoài hàng rào các khu, CCN. 

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong tỉnh có KCN Lạc Thịch đã cơ bản hoàn thành; KCN Lương Sơn, bờ trái sông Đà cơ bản đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Hiện nay có một số KCN rất tiềm năng như KCN Mông Hóa, Yên Quang có vị trí thuận lợi, các nhà đầu tư đang tiến hành các thủ tục đầu tư. Vốn chủ yếu là của các DN, tỉnh hỗ trợ về thủ tục hành chính (TTHC), theo sát họ và thực hiện bồi thường GPMB liên quan đến trách nhiệm của chính quyền tỉnh cũng như các huyện, thành phố nhằm ưu tiên hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. 

Coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, trước khi triển khai thực hiện NQ 09, tổng vốn đầu tư phát triển các KCN đạt 430,686 tỷ đồng và triển khai đầu tư một số công trình thiết yếu 4 CCN với tổng vốn thực hiện 73,57 tỷ đồng. Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết, tổng vốn đầu tư (lũy kế từ trước và sau khi thực hiện NQ 09 đến tháng 3/2019) là 1.097,371 tỷ đồng, tăng 666,685 tỷ đồng, tăng 154,8%. Đối với CCN, tỉnh ưu tiên tập trung triển khai đầu tư, hoàn thiện một số công trình thiết yếu 7 CCN ở các huyện: Lạc Thủy, Lương Sơn, Lạc Sơn, Mai Châu và TP Hòa Bình. Tổng vốn đầu tư thực hiện 108,171 tỷ đồng, tăng 34,6 tỷ đồng.

Tháng 10/2015, CCN Chiềng Châu (Mai Châu) được thành lập, quy mô diện tích 9,85 ha. Hiện, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, sản xuất các sản phẩm từ tre, luồng, gỗ. Đồng chí Phạm Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết: Phát triển công nghiệp nói chung, CCN nói riêng được huyện Mai Châu đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Những năm qua, CCN Chiềng Châu đã thực hiện theo kế hoạch đề ra, hạ tầng kỹ thuật được xây dựng, bộ máy phát triển đồng bộ, đáp ứng về môi trường và giải quyết việc làm cho khoảng 180 lao động. Nắm bắt khó khăn của DN là nguyên liệu tại chỗ chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất, huyện tăng cường chỉ đạo xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, vận động nhân dân trồng những loại cây mang tính chất hàng hóa và phục vụ công, từng bước giúp CCN và DN có nguyên liệu sản xuất, phấn đấu đảm bảo công suất thiết kế. Nhờ sự giúp sức của huyện đã tạo thuận lợi để DN hoạt động SX - KD hiệu quả.

Những năm qua, song song với đầu tư cơ sở hạ tầng, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ, tạo điều kiện cho các DN, nhà đầu tư hạ tầng tổ chức vận động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài. Ký cam kết, định kỳ đánh giá kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về hỗ trợ phát triển DN đến năm 2020 với quan điểm xuyên suốt của tỉnh coi DN là đối tượng phục vụ, bảo vệ, gỡ bỏ mọi rào cản, phát triển DN vừa và nhỏ, tạo động lực cho DN và các thành phần kinh tế phát triển được tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật; CCHC, tháo gỡ khó khăn, tăng cường đối thoại giữa chính quyền và DN. Tỉnh khuyến khích DN thực hiện TTHC qua mạng; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình giải quyết TTHC theo hướng rõ ràng, chính xác, thông thoáng, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về lợi ích lâu dài của phát triển các khu, CCN nên đã tạo điều kiện nhất định cho hỗ trợ và GPMB, tái định cư. Tính đến hết tháng 3/2019, các KCN của tỉnh có tổng số diện tích đất sạch để thu hút đầu tư là 143,17 ha.

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, sự đồng thuận của DN và người dân, từ khi triển khai thực hiện NQ 09 đến tháng 3/2019, các KCN trong tỉnh đã thu hút 53 dự án đầu tư, trong đó có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 285,5 triệu USD và 3.615 tỷ đồng. Các CNN thu hút được 8 dự án với tổng vốn đăng ký 1.155,4 tỷ đồng.

Tính đến nay, các KCN của tỉnh có 89 dự án đầu tư, trong đó 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 64 dự án đầu tư trong nước, tổng số vốn đăng ký 573,98 triệu USD và 7.024,4 tỷ đồng. Có 50 dự án đang hoạt động SX-KD. Các CCN có 12 dự án đầu tư, trong đó 8 dự án đang SX-KD. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của dự án trong các khu, CCN đạt 15.402 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 595,84 triệu USD, nộp NSNN 201 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 17.608 lao động.

(Còn nữa)


Bình Giang


Các tin khác


Huyện Lương Sơn tập trung phát triển sản xuất

(HBĐT) - Năm 2019, huyện Lương Sơn phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM). Sau gần 9 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, huyện có 11/19 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM. Để cán đích đúng hẹn, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực ưu tiên cho xây dựng NTM. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân.

Nắng nóng kéo dài ở Nghệ An làm thiếu hụt thức ăn chăn nuôi

Vừa qua tại Nghệ An, do nắng hạn kéo dài đã làm nhiều diện tích ngô, cỏ... bị khô cháy, khiến nguồn thức ăn cho đàn trâu, bò lên đến hơn 800 nghìn con của tỉnh bị thiếu hụt khá nghiêm trọng.

Thành phố Hòa Bình phấn đấu nợ quá hạn dưới 1,5% tổng dư nợ

(HBĐT) - Chiều 17/7, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP Hòa Bình tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019.

Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm máy nông nghiệp phục vụ sản xuất cho các hộ nông dân huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 17/7, tại xã Hạ Bì (Kim Bôi), Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, Ngân hàng NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH MTV Máy kéo và máy nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm máy nông nghiệp và triển khai Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp cho các hộ nông dân của huyện Kim Bôi. 

6 tháng, giá trị xuất khẩu ước tăng 30,98% so với cùng kỳ

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Giá trị xuất khẩu ước đạt 391,9 triệu USD, tăng 30,98% so với cùng kỳ năm trước, bằng 49,61% kế hoạch năm.

Huyện Kỳ Sơn: Phân khúc đất nền dự án đầm Cống Tranh đang được giới đầu cơ đưa vào “tầm ngắm” đặc biệt

(HBĐT) - Trong bối cảnh đề án sáp nhập huyện Kỳ Sơn với TP Hòa Bình đang được gấp rút triển khai; dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình mới được hoàn thành, giao cắt với quốc lộ 6 ngay đầu thị trấn Kỳ Sơn là cú "hích” mạnh mẽ tới nhu cầu nhà ở, nhất là phân khúc đất nền khu vực trung tâm huyện Kỳ Sơn đối với nhiều người dân có nhu cầu ở thực cũng như giới đầu cơ bất động sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục