Bài 2 - Lấy hiệu quả KT-XH, môi trường là mục tiêu cao nhất (tiếp theo và hết) 
(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, nâng cao tỷ lệ lấp đầy diện tích các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN), Ban chỉ đạo (BCĐ) đầu tư phát triển hạ tầng các khu, CCN của tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ đến năm 2020; xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể hàng năm để hoạt động. Việc phát triển KCN, CCN được các địa phương kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường, đảm bảo QP - AN, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa có giá trị.


Từng bước nâng cao tỷ lệ lấp đầy KCN, CCN

Những năm qua, với sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh ta là điểm lựa chọn của nhiều doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước, trong đó có nhà đầu tư ở những thị trường lớn trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc…

Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình, 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất và gia công trang phục, dụng cụ bảo hộ lao động, hoạt động SX-KD tại KCN Lương Sơn. Công ty giải quyết việc làm cho 1.262 lao động, thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Theo chia sẻ của ông Norio Watanabe, Tổng Giám đốc Công ty, KCN Lương Sơn có địa thế gần Thủ đô Hà Nội, giao thông thuận tiện, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư tương đối đồng bộ, là yếu tố quan trọng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Lao động địa phương luôn chăm chỉ, ý thức tổ chức kỷ luật khá cao đã giúp DN hoạt động SX-KD hiệu quả trong những năm qua.

Theo số liệu báo cáo, hiện, tỷ lệ lấp đầy diện tích KCN Lương Sơn đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 09; các KCN: bờ trái sông Đà đạt 51,55%,Mông Hóa đạt 72,9%,Nam Lương Sơn đạt 61,16%, vượt 22,32% so với chỉ tiêu; Lạc Thịnh đạt 11,82%...


Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình (KCN Lương Sơn)giải quyết việc làm cho 1.262 lao động, thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Giá trị sản xuất công nghiệp của DN trong các khu, CCN năm 2018 đạt 15.402 tỷ đồng, vượt 10% so với chỉ tiêu. Tỷ lệ đóng góp của các khu, CCN vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 48,86% so với giá trị sản xuất ngành CN-XD toàn tỉnh vào năm 2020 (giá trị sản xuất ngành CN-XD toàn tỉnh năm 2020 ước đạt 31.510 tỷ đồng) và đạt 97,73% so với chỉ tiêu.

Đối với các CCN, hiện, tỉnh hoàn thành việc thành lập lại các CCN theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, đạt 100% so với chỉ tiêu. Có 7 CCN đã đầu tư hoàn thành một số công trình thiết yếu. Tỷ lệ lấp đầy diện tích một số CCN đã được triển khai hạ tầng đạt kết quả nhất định, như CCN Chiềng Châu đạt 100% so với chỉ tiêu; Đồng Tâm đạt 83,71%, vượt 39,5% so với chỉ tiêu; CCN Phú Thành II đạt 38% so với chỉ tiêu…

Còn nhiều hạn chế cần giải pháp tháo gỡ

Mặc dù đã đạt được kết quả đáng kể, tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh, Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh đã nghiêm túc đánh giá: Vẫn chưa thực sự tạo ra sự chuyển biến trong công tác thu hút đầu tư vào các khu, CCN. Một số chỉ tiêu không đạt so với chỉ tiêu của Nghị quyết. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh có cải thiện nhưng vẫn kém lợi thế cạnh trạnh, chưa thật sự hấp dẫn. Chất lượng nhân lực còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu.

Số dự án đầu tư vào các khu, CCN đạt kết quả thấp (KCN trung bình gần 11 dự án mới/năm, CCN gần 2 dự án mới/năm), vốn đăng ký đầu tư nhỏ, chưa thu hút được dự án đầu tư lớn. Còn có khu, CCN chưa thu hút được nhà đầu tư, thể hiện ở tỷ lệ lấp đầy vẫn là 0%, như: KCN Yên Quang, các CCN: Hòa Sơn, Khoang U, Yên Mông, Chăm Mát - Dân Chủ. Mới có 4/8 KCN có chủ đầu tư hạ tầng. 1 KCN có khu nhà ở cho công nhân, lao động (bờ trái sông Đà). Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CCN chưa thực hiện được.

Ngoài ra, hạ tầng ngoài hàng rào khu, CCN thiếu sự quan tâm đầu tư. Có nhiều khu, CCN chưa triển khai đầu tư và hầu hết đều phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Công tác giải phóng mặt bằngchậm, quỹ đất sạch chưa nhiều...

Tiếp tục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị

Đó là khẳng định của đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi chia sẻ về giải pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển KCN, CCN. Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát triển các khu, CCN rất quan trọng, là cơ sở cho đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị cũng như nhân dân hiểu sâu sắc về ý nghĩa phát triển các khu, CCN để cùng chung tay thực hiện. Tỉnh phải rà soát lại các quy hoạch khu, CCN để điều chỉnh, bổ sung, mở rộng, bởi lẽ môi trường đầu tư của tỉnh đã tốt hơn sau khi hoàn thành đường Hòa Lạc - Hòa Bình và đang tiếp tục đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông đường bộ. Cùng với môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, sức hút đầu tư chất lượng hơn nên việc tỉnh mở rộng các khu, CCN trong điều kiện cho phép rất quan trọng. Ngoài ra, tỉnh phải thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào hạ tầng phát triển bằng cách kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho đầu tư hạ tầng. Sau đó chính những tổ chức kinh tế này sẽ kêu gọi và thu hút đầu tư, mục tiêu cuối cùng là lấp đầy các khu, CCN đã được quy hoạch, các DN vào SX-KD, tạo ra giá trị mới góp phần cho tăng trưởng, ngân sách và việc làm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ: Tỉnh đã thành lập BCĐđầu tư phát triển hạ tầng các khu, CCN. Hoạt động của BCĐ sẽ phải có hiệu quả, nắm bắt thực tế, chỉ đạo kịp thời và có giải pháp tổng hợp. Cần phát huy đúng vai trò trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng trong và ngoài hàng rào các khu, CCN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng cần thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh; rà soát, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư phát triển các khu, CCN; nghiên cứu, đề xuất bổ sung một số cơ chế, chính sách, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn trong công tácbồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.Phát triển các khu, CCN của tỉnh phải lấy hiệu quả KT - XH, môi trường là mục tiêu cao nhất.


Bình Giang


Các tin khác


Cấp đăng ký thành lập mới cho 20 doanh nghiệp

(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, trong tháng 4, tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới cho khoảng 20 doanh nghiệp, vốn đăng ký 70 tỷ đồng.

TP Hòa Bình: 4 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 203 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo UBND thành phố Hòa Bình, trong tháng 4, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 13,49 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 203,5 tỷ đồng, bằng 38,46% dự toán năm. Trong đó, thu từ thuế, phí thực hiện 179.028 triệu đồng, bằng 45,72% dự toán tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố giao; thu tiền sử dụng đất thực hiện 24.481 triệu đồng, bằng 20,66% dự toán tỉnh giao và bằng 17,8% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố giao.

Giá vàng hôm nay 26/5: Vượt lên áp lực, vàng vẫn tăng giá

Giá vàng hôm nay 26/5 trên thị trường thế giới vẫn rập rình tăng lên bất chấp đồng USD hồi phục mạnh sau những biến động ở Trung Quốc và giới đầu tư kỳ vọng vào sự mở cửa các nền kinh tế, qua đó khiến chứng khoán tăng.

Đánh giá kết quả sản xuất giống lúa BC15 mới có chuyển gen kháng đạo ôn tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 25/5, Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả sản xuất lúa giống BC15 mới có gen kháng đạo ôn vụ xuân năm 2020.

Thành phố Hòa Bình: Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng 8,8% so với cùng kỳ

(HBĐT) - Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn thành phố Hòa Bình diễn ra chậm, có nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng.

Liên kết tiêu thụ quýt Nam Sơn theo chuỗi giá trị

(HBĐT) - Với mục tiêu bảo tồn và phát triển giống cây địa phương, năm 2019, huyện Tân Lạc triển khai dự án liên kết tiêu thụ quýt Nam Sơn theo chuỗi giá trị. Qua đó, góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân xã vùng cao, cung cấp sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục