(HBĐT) - Chỉ tiêu đô thị hóa đạt 25% vào năm 2020 là 1/5 chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, là nội dung "nóng” dành được sự quan tâm đặc biệt tại cuộc thảo luận trong kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Để hoàn thành mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa, cùng với thực hiện các nhóm giải pháp phát triển đô thị, thì việc khẩn trương sắp xếp lại đơn vị hành chính được ưu tiên tập trung chỉ đạo.UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án TP Hòa Bình đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020. Ảnh: Khu Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà. 

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Ngô Ngọc Đức cho biết: Đến nay, có thể nhận thấy mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 25% vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh có cơ sở đạt được. Đến tháng 6/2019, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đã đạt 22%. Trong đó, dân số toàn tỉnh quy đổi là 959.580 người, dân số nội thị quy đổi là 211.247 người. Để đạt được chỉ tiêu đô thị hóa của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là 25% trở lên, dân số vào đô thị cần tăng thêm 28.648 người. Nhìn vào thực tế hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%, nhưng cần quyết liệt hành động. Giải pháp trước mắt là tập trung, quyết liệt sắp xếp các đơn vị hành chính theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đối với huyện Lương Sơn cần khẩn trương hoàn chỉnh đề án đề nghị công nhận thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng, xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, như vậy, dân số tăng thêm khoảng 18.138 người. Thành phố Hòa Bình cần sắp xếp lại đơn vị hành chính, thực hiện các thủ tục công nhận đô thị cấp phường (gồm: Trung Minh, Sủ Ngòi, Thống Nhất, Thái Bình) để dân số đô thị tăng thêm 19.699 người. Như vậy, khi công nhận đô thị Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV và thành phố Hòa Bình đạt tiêu chí đô thị loại II thì đã đủ điều kiện về dân số đô thị quy đổi.

Bên cạnh đó, các đô thị còn lại sau khi điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính, dân số quy đổi cũng tăng vài nghìn người (ít nhất là thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) tăng 1.700 người; cao nhất là thị trấn Bo (Kim Bôi) tăng 10.767 người). Ngoài ra, dân số quy đổi do thu hút người dân vào các đô thị, khách du lịch, công nhân tại các khu công nghiệp, bệnh viện khoảng 16.000 người. Riêng 6 tháng đầu năm, khu công nghiệp Lương Sơn đã thu hút hơn 1.000 lao động. Như vậy, nếu tổ chức sắp xếp tốt đơn vị hành chính theo kế hoạch, thì tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh sẽ đạt ở mức 30%. Liên quan đến việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp hoàn thành trước ngày 30/5/2020. Cũng trước ngày 30/5/2020, thành phố Hòa Bình sắp xếp đơn vị hành chính, trình cấp có thẩm quyền công nhận đô thị cấp phường; huyện Lương Sơn hoàn chỉnh đề án trình cấp có thẩm quyền công nhận đề án thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng.

Để thực hiện mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 25% vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương. Trong đó, Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đề án trình cấp có thẩm quyền công nhận đơn vị hành chính mở rộng theo đề án. Sở Xây dựng phối hợp với các huyện, thành phố đánh giá tiêu chí đô thị; thẩm định trình phê duyệt quy hoạch chung đô thị điều chỉnh mở rộng, tham mưu đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản đưa vào sử dụng. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh về nguồn vốn quy hoạch chung đô thị điều chỉnh mở rộng, nguồn vốn thực hiện đề án mở rộng đô thị, đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để thành phố và các thị trấn, các phường đạt tiêu chí phân loại đô thị. Sở KH&ĐT tham mưu điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án, đề án, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các đô thị; nghiên cứu điều chỉnh, lồng ghép các dự án, ưu tiên dự án trong đô thị. Sở Công Thương, Ban quản lý các khu công nghiệp tham mưu đẩy nhanh tiến độ dự án tại các khu, cụm công nghiệp, hỗ trợ nhà đầu tư phát triển, mở rộng đầu tư dự án đạt hiệu quả, thu hút lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương...

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chỉ tiêu đô thị hóa đạt 25% vào năm 2020 hoàn toàn có cơ sở đạt được. Các ngành, địa phương cần tập trung cao độ khẩn trương tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính bảo đảm đạt tỷ lệ dân số đô thị quy đổi. Bên cạnh đó, cần tính toán thực hiện các nhóm giải pháp về phát triển đô thị như nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án phát triển đô thị; phát triển thị trường bất động sản, thực hiện rà soát quỹ đất đô thị có lợi thế về thương mại, dịch vụ để đấu giá theo quy định, tạo nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị.

                                                                       L.C

Các tin khác


Toàn tỉnh trồng mới 6.014 ha rừng

(HBĐT) - Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp trên toàn tỉnh 9 tháng (giá cố định năm 2010) ước đạt 1.059,6 tỷ đồng, vượt 8,08% so với cùng kỳ, đạt 93% kế hoạch năm.

Huyện Đà Bắc hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng núi cao, tổng diện tích tự nhiên trên 77.976 ha, trong đó, diện tích đồi núi chiếm tới 83%. Toàn huyện có 18 xã khu vực III thuộc diện đầu tư Chương trình 135; 1 xã, 1 thị trấn khu vực II với 4 xóm thuộc diện khó khăn được đầu tư Chương trình 135. Điều kiện tự nhiên bất lợi cùng với trình độ dân trí không đồng đều là nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao.


Lấy tiêu chí kinh doanh làm thước đo hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Mặc dù đạt được một số kết quả tích cực và tiếp tục là bộ phận quan trọng của hệ thống doanh nghiệp (DN) Việt Nam, đóng góp gần 30% vào tăng trưởng GDP nhưng quá trình cơ cấu lại DN nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2020 vẫn còn những mục tiêu chưa đạt được.

Đêm hội “Doanh nhân trẻ tỉnh Hòa Bình”

(HBĐT)-Tối ngày 11/10, Ban Thư ký Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ (DNT) tỉnh Hòa Bình tổ chức "Đêm hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hòa Bình” năm 2019. Tham dự có đại diện Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tỉnh đoàn Hoà Bình.

Xã Tân Thành - sức bật vùng đất khó

(HBĐT) - Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, đời sống của nhân dân xã Tân Thành (Lương Sơn) có nhiều chuyển biến, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để tạo nguồn lực phát triển KT - XH, giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM, việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn là một trong những việc làm đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng.

Hỗ trợ phát triển sản xuất - trọng tâm công tác dân tộc của huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Huyện Kim Bôi có 20 xã và 8 xóm thuộc diện đầu tư Chương trình 135; trên 24.580 hộ dân tộc thiểu số (DTTS); trong 5.485 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 20,14% dân số) thì số hộ nghèo người DTTS chiếm tỷ lệ 98,59%. Nhìn vào những con số trên có thể thấy áp lực dồn lên công tác dân tộc cũng như công tác hỗ trợ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS của huyện Kim Bôi rất lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục