(HBĐT) - Chiều 8/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Với phương châm hành động: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2020 đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của T.Ư về chỉ đạo, điều hành phát triển KT - XH, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển SX-KD, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển, hướng tới phát triển kinh tế xanh, góp phần thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế và thực hiện phát triển bền vững; đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm QP - AN và TTATXH, tăng cường hợp tác KT - XH, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường công tác thông tin, truyền thông.

Về Kế hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2020, UBND tỉnh đề ra mục tiêu: Phấn đấu tăng tổng điểm số PCI từ 2 - 5 điểm so với năm 2019. Đối với 10 chỉ số thành phần gồm: Chi phí gia nhập thị trường, chi phí tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và ANTT phấn đấu ít nhất bằng mức trung bình của cả nước. Các chỉ số còn lại đều được cải thiện và tăng điểm.

Tại hội nghị, đại biểu tại điểm cầu của tỉnh và các huyện, thành phố thống nhất cao với các kế hoạch của UBND tỉnh, cho rằng đây là những kế hoạch hết sức quan trọng, được triển khai thực hiện tốt sẽ là cơ sở cốt lõi để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, nhất là đối với 5 chỉ tiêu dự báo khó đạt. Các đại biểu đề xuất, kiến nghị với tỉnh trong năm 2020 tiếp tục có những giải pháp đồng bộ và sự chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện mục tiêu thu NSNN, thu hút đầu tư các công trình, dự án, nhất là lĩnh vực du lịch; tập trung tháo gỡ khó khăn trong SX-KD; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những chỉ tiêu KT - XH của tỉnh đạt được trong năm 2019. Đây sẽ là cơ sở, tạo đà quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém và yêu cầu năm 2020 phải kiên quyết khắc phục cho được để làm sao tăng tốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2021. Muốn vậy, cần tập trung mọi nguồn lực phấn đấu cao hơn các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Để làm được phải nâng cao chất lượng công vụ trong vấn đề CCHC nói chung, nhất là cải cách thủ tục hành chính; chất lượng giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị. Cần tổng kết, đánh giá, rà soát chỉ tiêu đạt được năm 2019 và chỉ tiêu đưa ra trong năm 2020 đối với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó phân công, phân nhiệm rõ ràng, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trong 6 tháng đầu năm 2020, các sở, ngành, huyện, thành phố phải thực hiện đạt cho được chỉ tiêu 2.500 tỷ đồng thu NSNN, làm cơ sở để hoàn thành chỉ tiêu 5.000 tỷ đồng vào cuối năm. Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác phát triển, quản lý đô thị, quản lý chặt chẽ đất đai để làm sao phát huy được lợi thế thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Khẩn trương hoàn thiện tổ chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính để đi vào hoạt động ổn định. Tiếp tục thúc đẩy CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xác định điểm nghẽn ở đâu để chủ động tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư... Muốn đạt được chỉ tiêu đề ra, cần phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn đội ngũ có đức, tinh thông nghiệp vụ, có tính chiến đấu, tinh thần trách nhiệm cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và yêu cầu cơ quan soạn thảo tổng hợp ý phát biểu của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, ban hành. Đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và yêu cầu người đứng đầu phải đề cao tinh thần trách nhiệm; cán bộ các phòng, ban sát sao hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính; phải có quyết tâm hành động để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Hoàng Nga

Các tin khác


Doanh nghiệp trong xu thế kinh tế xanh

Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước rất quan tâm và tích cực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Qua đó, ban hành nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, chú trọng thu hút các dự án chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực tế, ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm.

Huyện Lạc Sơn khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng diện tích tự nhiên trên 58,7 nghìn ha, huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính, trên 15 vạn dân, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2022 là 19,32%, có 10 xã đã về đích nông thôn mới. Tuy không thuộc vùng động lực của tỉnh nhưng huyện Lạc Sơn có những tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển, như về giao thông có tuyến đường 12B đấu nối với quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh đi qua. Tiềm năng đất đai của huyện dồi dào, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%, hàng năm có gần 1.300 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia vào lực lượng lao động.

Giữ đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2023 ước tính đạt 3,32% so cùng kỳ khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã từng bước phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc

(HBĐT) - Sáng 29/3, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Lee Sang Back, Tổng Giám đốc khu vực tư nhân tổ chức KOICA Hàn Quốc đã làm việc với UBND tỉnh về dự án Hợp tác công tư liên quan đến lĩnh vực giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cộng thêm (REDD+). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Nông dân lao đao vì giá lợn hơi sụt giảm

(HBĐT) - Sau nhiều kỳ vọng sự ấm lên của thị trường tiêu thụ lợn, đến nay, giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí tiếp tục đà giảm. Thời điểm này, sau mỗi lứa lợn bán ra, thứ mà người nông dân thu lại là những hẫng hụt, trăn trở...

 Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng nông sản

(HBĐT) - Mã số vùng trồng (MSVT) là mã số định danh cho một vùng trồng trọt, nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành NN&PTNT và các địa phương trong tỉnh đã chủ động, tích cực hướng dẫn người dân xây dựng MSVT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục