(HBĐT) - Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 7/6/2011 về XDNTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở đó,  HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình.Hệ thống đường giao thông xã nông thôn mới Đoàn Kết (Yên Thủy) được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi phát triển KT- XH.

Ngay từ đầu năm 2012, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức XDNTM" được các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong đó, phải kể đến sức lan tỏa từ các phong trào, cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh; dân vận khéo; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; đoạn đường phụ nữ tự quản; ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh; thắp sáng đường quê... Thông qua các phong trào, mỗi địa phương đã coi trọng nhân rộng điển hình, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo nhằm nhân ra diện rộng.
Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG XDNTM, bộ mặt nông thôn của tỉnh có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng KT - XH ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Cùng với đó, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được coi trọng giữ gìn, phát huy. Hệ thống chính trị ở cơ sở củng cố vững chắc; ANCT - TTXTXH được giữ vững.
Từ XDNTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã thúc đẩy cơ cấu nội bộ của ngành chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng nâng cao. Những năm qua, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, các huyện, thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện trên 1.900 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn..., với kinh phí hỗ trợ từ các nguồn vốn là 367 tỷ đồng. Từ nguồn vốn chương trình NTM, đã hỗ trợ 32 dự án liên kết theo chuỗi giá trị, với tổng kinh phí 26.514 triệu đồng. Trong tỉnh bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng hàng hoá, điển hình như các vùng sản xuất cây ăn quả có múi, vùng sản xuất rau an toàn, vùng trồng cây dược liệu, trồng mía, nhãn... Các sản phẩm nông sản chủ lực về trồng trọt, chăn nuôi từng bước khẳng định được giá trị ở thị trường trong và ngoài tỉnh.

XDNTM không thể thành công nếu không có sự chung sức, đồng lòng của người dân. Minh chứng thuyết phục là trong giai đoạn 2010 - 2019, toàn tỉnh đã huy động Nhân dân đóng góp được 2.468,57 tỷ đồng, trong đó, đóng góp bằng tiền 109,72 tỷ đồng; huy động trên 2.409.000 ngày công lao động; các hộ đã hiến trên 979.300 m2 đất; đóng góp vật tư, vật liệu, máy móc… quy đổi bằng tiền được 2.306 tỷ đồng; vốn huy động từ các nguồn khác 52,36 tỷ đồng.

Bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM từ điểm xuất phát thấp, tuy nhiên, với sự đồng lòng, vượt khó của cả hệ thống chính trị, đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 88/191 xã đạt chuẩn NTM, bằng 46% tổng số xã. Bình quân đạt 15,1 tiêu chí/xã, tăng bình quân 10,6  tiêu chí/xã so với năm 2011; không còn xã dưới 10 tiêu chí. 

 Sau khi thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, tính đến tháng 7/2020, toàn tỉnh có 54/131 xã đạt 19 tiêu chí XDNTM; bình quân đạt 15,03 tiêu chí/xã; có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2018, TP Hòa Bình là đơn vị hành chính cấp huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM, vượt kế hoạch trước 2 năm. Năm 2019, huyện Lương Sơn về đích NTM, vượt kế hoạch trước 1 năm. Hiện tại, huyện Lạc Thủy đang nỗ lực phấn đấu về đích XDNTM.


Bình Giang

Các tin khác


Bổ sung 274 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1025/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Vốn chính sách đồng hành cùng người dân xã Kim Lập

(HBĐT) - Những năm qua, nguồn vốn chính sách hỗ trợ người dân sản xuất ở xã Kim Lập (Kim Bôi) đã phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Từ nguồn vốn vay đầu tư các mô hình kinh tế đã đem lại cuộc sống ổn định cho người dân.  

Giải pháp xây dựng thành phố Hòa Bình đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025

(HBĐT) - TP Hòa Bình là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh, được thành lập theo Nghị định số 126/2006/NĐ-CP, ngày 27/ 10/2006 của Chính phủ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra: chỉ tiêu về tăng trưởng, thu hút đầu tư, phát triển đô thị, thu ngân sách, xây dựng NTM, giảm nghèo; văn hóa, xã hội, bảm đảm an sinh cũng đạt được kết quả quan trọng.

UBND tỉnh bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

(HBĐT) - Sáng 21/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh năm 2020 (đợt 1). Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Xã Thanh Hối: Phát huy hiệu quả vốn chính sách

(HBĐT) - Những năm qua, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã đồng hành cùng người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc) trong hành trình xóa nghèo. Nhờ sử dụng hiệu quả vốn chính sách đã giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, góp phần thiết thực để xã cán đích xây dựng nông thôn mới (NTM).

Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương gần 47,9 tỷ đồng

(HBĐT) - Trong 9 tháng năm 2020, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Ngân hàng CSXH, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục